Informácie pre cestovateľov

Cestovanie neprináša len jedinečné zážitky v exotickom prostredí, ale bohužiaľ aj závažné zdravotné riziká... Okrem úrazov, náhlych komplikácií, či zhoršenia chronických ochorení alebo prehriatia v dôsledku nerozumného opaľovania, hrozia predovšetkým infekčné ochorenia.

V súčasnej dobe sa otvorili celkom nové možnosti cestovania aj do krajín, ktoré boli pre našich občanov dlho úplne neznáme a nedostupné. Vďaka širokej ponuke cestovných kancelárií, ale aj dobrodružným sklonom niektorých cestovateľov, je možné dnes poznať prakticky celý svet. A tu na cestovateľov číhajú rôzne ochorenia, v podstate často notoricky známe.

Exotické ochorenia ako lepra, mor, spavá choroba sú v skutočnosti menej časté ako hnačkové ochorenia, zápaly dýchacích ciest, zápaly pečene ( hepatitídy), ochorenia prenášané sexuálnym stykom. Život ohrozujúcim ochorením je malária, pri nedodržaní potrebných preventívnych opatrení. Pravdepodobnosť infekčného ochorenia je celkom odlišná pre návštevníkov miest, luxusných letovísk a pre tých, ktorí idú do vnútra prírody alebo sa snažia prispôsobiť podmienkam života miestnych obavateľov.

Preto pred odchodom do cudziny je nevyhnutné

Získať informácie o krajine, do ktorej cestujeme, pretože každá krajina je iná.

Brať do úvahy: zdravotný stav, dĺžku pobytu, trasu, zdroj stravovania, spôsob ubytovania, spôsob dopravy. Pred odchodom v predstihu najmenej 1-2 mesiace sa informovať o očkovaní. Informácie o jedle a pití - platí zásada: uvariť, očistiť alebo nejesť.

O vode: konzumovať len značkovú pitnú vodu, minerálky, nápoje od známych firiem. Piť len prevarenú vodu, minimálne 20 min. Pozor na kocky ľadu. Ochorenia ako hnačky, týfus, cholera, žltačka typu A, detská obrna, môžu byť prenesené kontaminovanou stravou a vodou.

Hmyz: v Afrike, Ázii a v Južnej Amerike môže komár roznášať vážne ochorenia, maláriu, japonskú encefalitídu, dengue, žltú zimnicu. Používať odporučené ochrany (moskytiéry, repelenty, vhodný odev, preventívne brať antimalariká v rizikových oblastiach atď.) Lieky na ochranu proti malárii je treba začať užívať týždeň pred odchodom do malarickej oblasti, počas pobytu a 4 týždne po opustení malarickej oblasti.

Kontaminovaná pôda: pri úraze nebezpečenstvo tetanu, možnosť prenosu určitých parazitov cez kožu. Prenos infekčných chorôb z človeka na človeka - kašlaním, kýchaním, možnosť infekcie chrípky, záškrtu, zápalu mozgových blán a tuberkulózy.

Platia všeobecné hygienické zásady ako doma. Prenos AIDS, žltačky, syfilisu sexuálnym stykom alebo krvou. Vystríhať sa sa príležitostnému sexuálnemu styku, tetovaniu, piercingu, transfúzii, drobnej chirurgii v nedostatočne vybavených zdravotníckych zariadeniach, ihly a striekačky vlastné. Očkovanie: v predstihu 1-2 mesiacov, informujte sa na konkrétnu krajinu na Oddeleniach pre cudzokrajné choroby FN v Bratislave, Martine a Košiciach. Tel. Bratislava: 07 52962732, 07 52925688 Tel. Martin: 0842 31680 Tel. Košice: 095 6152204

Zdravotné riziká v jednotlivých rizikových krajinách

Afganistan Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: hepatitída A, pri opakovaných a dlhodobých pobytoch kombinovaná vakcína proti hepatitíde A a B, pri pobytoch v zlých hygienických podmienkach brušný týfus, prípadne poliomyelitída u neočkovaných. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária:výskyt od mája do novembra v nadmorskej výške pod 2000 m. Profylaxia: chloroquine + proguanil. Iné zdrav. riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, leishmanioza a iné. Alžírsko Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: hepatitída A, pri opakovaných a dlhodobých pobytoch komb. vakcína proti hepatitíde A a B, pri pobyte v zlých hygienických podmienkach očkovanie proti týfusu, príp. poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko je nepatrné, profylaxia nie je potrebná. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, močová forma schistozomozy, viscerálna, kožná leishmanioza v určitých oblastiach a iné. Angola Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: žltá zimnica, hepatitída typu A, príp. komb. vakcína proti hepatitíde A a B pri opakovaných alebo dlhodobých pobytoch, týfus, poliomyelitída. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko počas celého roka v celej krajine. Profylaxia: mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, dengue, schistozomoza, črevné parazitárne ochorenia, kožná leishmanioza a iné. Argentína Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: hepatitída A, pri opakovaných a dlhodobých pobytoch komb. vakcína proti hepatitíde A a B, pri pobytoch v zlých hygienických podmienkach očkovanie proti týfusu. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko malárie je malé, len vo vidieckych oblastiach hraničiacich s Bolíviou. Profylaxia: chloroquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitozy a iné. Bahamy Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: hepatitída A, príp. komb. vakcína proti hepatitíde A a B pri opakovaných a dlhodobých pobytoch, brušný týfus v zlých hygienických podmienkach, pri stravovaní z miestnych zdrojov. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, dengue a iné. Bahrajn Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: hepatitída A, príp. komb. vakcína proti hepatitíde A a B pri opakovaných a dlhodobých pobytoch, očkovanie proti týfusu v zlých hygienických podmienkach. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia a iné. Bangladéž Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: hepatitída A, príp. komb. vakcína proti hepatitíde A a B pri dlhodobých alebo opakovaných pobytoch. Očkovanie proti týfusu, poliomyelitíde, vo vidieckych oblastiach v období júl - december japonská encefalitída. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: celoročný výskyt . Profylaxia: chloroquine + proguanil, do vybratých oblastí mefloquine. Iné zdravotné riziká:hnačkové ochorenia, leishmaniozy, črevné parazitozy, trachom, besnota, od júla do decembra japonská encefalitída a iné. Barbados Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, príp.kombinovaná vakcína hepatitída A+B, v oblastiach nízkeho hygien.štandardu aj proti týfusu. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, horúčka dengue a iné. Barma - Myanmar Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu /oblasti s nízkym hygienickým štandardom/, japonskej encefalitíde /pobyty na vidieku/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy je celoročné do nadmorskej výšky 1 OOO m. Profylaxia: mefloquine. Vo východnej časti / Shan State/ doxycyklin. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazity, tuberkulóza, dengue, v období od júna do októbra japonská encefalitída a iné. Belize Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, brušnému týfusu. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko výskytu celoročné / okrem väčších miest/. Profylaxia:chloroquine Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, besnota a iné. Benin Očkovanie: povinné proti žltej zimnici Odporučené: hepatitída A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, v zlých hygienických podmienkach týfus, poliomyelitída, meningokoková meningitída / oblasť saván/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: celoročný výskyt v celej krajine. Profylaxia: mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, leishmanioza, dengue, schistozomoza a iné. Bermudy Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A + B, brušnému týfusu. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia a iné. Bhután Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A + B, brušnému týfusu, poliomyelitíde, japonskej encefalitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: celoročné riziko nákazy len v južnej časti štátu. Profylaxia: chloroquine + proguanil Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, besnota, cholera a iné. Bolívia Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti žltej zimnici, hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B,týfusu, poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy je celoročné vo vidieckych oblastiach do nadmorskej výšky 2 5000 m. Profylaxia: chloroquine, v severných oblastiach mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, schistozomozy, leishmaniozy, parazitárne ochorenia a iné. V centrálnej a južnej časti sa vyskytuje Chagasova choroba. Botswana Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: hepatitída A, prípadne kombinovaná vakcína proti hepatitíde A+B, týfus, poliomyelitída. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: výskyt od novembra do júna. Profylaxia: mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy, schistozomoza a iné. Brazília Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti žltej zimnici, hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B /pri dlhodobých pobytoch/, týfusu. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy je celoročné v oblastiach s nadmorskou výškou do 900 m, v povodí Amazonky a dolných tokoch jej prítokov. Profylaxia: mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, amebozy, helmintozy, prenosné sexuálne choroby, dengue, Chagasova choroba, kliešťový návratový týfus, leishmanioza. Pri pobyte v teréne nebezpečie uštipnutia jedovatými hadmi, pavúkmi a bodnutie škorpiónmi. Brunej Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, brušnému týfusu /pri pobyte v zlých hygienických podmienkach/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, horúčka dengue a iné. Burkina Faso Očkovanie: povinné proti žltej zimnici. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B,poliomyelitíde, týfusu, meningokokovej meningitíde / epidemicky sa šíri od decembra do mája a postihuje najmä mladšie vekové skupiny/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: celoročné riziko nákazy na celom území. Profylaxia: mefloquine Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy, leishmanioza, nebezpečie uštipnutia jedovatými hadmi. Burundi Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti žltej zimnnici, hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu, meningokokovej meningitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy je celoročné. Profylaxia: mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, amebiaza, sexuálne prenosné choroby, trachom, črevné parazitozy, črevná i močová forma schistozomozy a iné. Cyprus Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy a iné. Čad Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti žltej zimnici, hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, meningokokovej meningitíde, týfusu, poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy je celoročné. Profylaxia: mefloquine Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, amebiaza, črevné parazitozy, močová i črevná forma schistozomozy, sexuálne prenosné ochorenia,leishmanioza, dengue, trachom a iné. Pozor na uštipnutie jedovatými hadmi. Čína Očkovanie: povinné nie je Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu /oblasti s nízkym hygien.štandardom/, poliomyelitíde, pri pobyte vo vidieckych oblastiach aj proti meningokokovej meningitíde a japonskej encefalitíde / severná časť od mája do septembra, južná časť od apríla do októbra/.Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy vo vybraných oblastiach od mája do decembra v nadmors.výške do 1 500 m. V južných oblastiach riziko nákazy celoročné. Profylaxia: v rizikových oblastiach chloroquine, v oblastiach Hainan a Yunnan mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, schistozomozy, leishmaniozy, trachom, dengue a iné. Dominika Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, brušnému týfusu. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, horúčka dengue a iné. Dominikánska republika: Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B /dlhodobé pobyty/, týfusu. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy je celoročné. Profylaxia: chloroquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, dengue, schistozomiaza. U domorodých obyvateľov častý výskyt Tbc pľúc. Džibutsko Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, brušnému týfusu, poliomyelitíde, v období december - máj aj proti meningokokovej meningitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy je celoročné. Profylaxia: mefloquine Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitárne ochorenia.V oblasti dolného toku rieky Awash je ohnisko schistozomozy. Egypt Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, v prípade dlhodobých pobytov kombinovaná vakcína hepatitída A+B, brušnému týfusu /oblasti nedostatočného hygienic.štandardu/.V období december - máj je zvýšené riziko nákazy meningokokovou meningitídou / údolie Nílu/ - odporúča sa očkovanie proti tejto chorobe.Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy len v období júl - október vo vidieckych oblastiach /v oáze El Faiyum/. Profylaxia: WHO neodporúča. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, amebioza, črevné parazitózy, pri kúpaní v stojatých vodách možná nákaza schistozomiazou a iné. Ekvádor Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, pri dlhšom pobyte kombinovaná vakcína hepatitída A+B, brušnému týfusu /oblasti nízkeho hygien.štandardu/, žltej zimnici / provincie Morona-Santiago, Napo, Pastaza a Zamora-Chinchipa /. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko je celoročné do nadmorskej výšky 1 500 m. Profylaxia: chloroquine.V provincii Esmeraldas mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, amebiazy, črevné parazity iné. Eritrea Očkovanie: povinné nie je Odporučené: hepatitída A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfus /oblasti s nízkym hygien.štandardom/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: celoročný výskyt do nadmors.výšky 2 000 m. Profylaxia: mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy, amebozy, nebezpečie uštipnutia jedovatými hadmi a iné. Etiópia Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, pri dlhšom pobyte kombinovaná vakcína hepatitída A+B, brušnému týfusu /oblasti nízkeho hygien.štandardu/, v období december - máj očkovanie proti memingokokovej meningitíde/ vidiecke oblasti/, žltej zimnici. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko je celoročné do nadmorskej výšky 2 000 m / v Adis Abebe len nepatrné /. Profylaxia: mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazity, pri kúpaní v stojatých vodách nákaza schistozomiazou a iné. Filipíny Očkovanie: nie je povinné. Odporučené: proti hepatitíde A / pri dlhodob.pobyte kombinovaná vakcína hepatitída A+B/, v oblastiach so zlými hygien.podmienkami proti brušnému týfusu. Očkovanie proti japonskej encefalitíde v mesiacoch júl - október /vidiecke oblasti/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy celoročné do nadmors.výšky 600 m. Profylaxia: chloroquine + proguanil. Pri pobyte v Manille a vo väčších mestách nie je profylaxia nutná. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, nákazy parazitmi, trachom, dengue, na vidieku japonská encefalitída, schistozomiaza pri kúpaní v stojatých vodách a iné. Francúzska Guiana Očkovanie: povinné proti žltej zimnici Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinov. vakcína hepatitída A+B, týfusu. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: celoročný výskyt. Profylaxia: mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy a iné. Gabun Očkovanie: povinné proti žltej zimnici. Odporučené: hepatitída A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfus, poliomyelitída. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: výskyt celoročný na celom území. Profylaxia: mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, parazitozy, schistozomoza a iné. Gambia Očkovanie: povinné nie je Odporučené: žltá zimnica, hepatitída A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfus, poliomyelitída. Skontrolovať očkovanie proti tetanu. Malária: výskyt celoročný na celom úzení. Profylaxia: mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy, schitozomozy, dengue a iné. Ghana Očkovanie: povinné proti žltej zimnici. Odporučené: hepatitída A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, brušný týfus, poliomyelitída, meningokoková meningitída /obdobie december - máj/. Skontrolovať plat- nosť očkovania proti tetanu. Malária: celoročný výskyt na celom území. Profylaxia: mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy, leishmaniozy, dengue, schistozomoza, nebezpečie uštipnutia jedovatými hadmi. Gruzínsko Očkovanie: povinné nie je Odporučené: hepatitída A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, poliomyelitída, brušný týfus /oblasti s nízkym hygien.štandardom/. Skontrolovať očkovanie proti tetanu. Malária: výskyt vo vidieckych oblastiach na juhovýchode . Profylaxia: chloroquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy, leishmaniozy a iné. Guadelupe Očkovanie: povinné nie je Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A + B, týfusu /oblasti s nízkym hygien.štandardom/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy, schistozomoza a iné. Guatemala Očkovanie: nie je povinné. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu /oblasti s nízkym hygien.štandardom/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy je celoročné do nadmorskej výšky 1 500 m. Profylaxia: chloroquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, parazitárne črevné nákazy, ameboza, dengue, besnota a iné. Guinea Očkovanie: nie je povinné. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, žltej zimnici, týfusu / oblasti s nízkym hygien.štandardom/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy je celoročné na celom území, profylaxia: mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, ameboza, trachom, dengue, schistozomoza, besnota a iné. Guinea - Bissau Očkovanie: nie je povinné. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, žltej zimnici, týfusu / oblasti s nízkym hygienickým štandardom/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy celoročné na celom území. Profylaxia: mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, ameboza, filariozy, schistozo- moza, dengue, trachom a iné. Guyana Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, žltej zimnici, týfusu / oblasti s nízkym hygien.štandardom/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: Riziko nákazy je celoročné na celom území. Profylaxia: mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, amebiaza, dengue leishmanioza,schistozomiaza, besnota a iné. Haiti Očkovanie: povinné nie je Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu /oblasti s nízkym hygien.štandardom/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: Riziko výskytu celoročné, zvlášť v zalesnených oblastiach Chantal, Gros Morne,Hinche, Kacmel a Maissade. Profylaxia: chloroquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, ameboza, schistozomoza, dengue a iné. Holandské Antily Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu. Skontrolovať očkovanie proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, dengue a iné. Hongkong Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: hepatitída A, prípadne kombin.vakcína proti hepatitíde A+B /pri dlhodobých pobytoch/, brušný týfus. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy vo vidieckych oblastiach. V týchto oblastiach /New Territories/ sa odporúča profylaxia : chloroquine. Iné zdravotné riziká: výskyt hnačkových ochorení, amebozy a iné. Honduras Očkovanie: od turistov, prichádzajúcich z oblastí výskytu žltej zimnice sa vyžaduje očkovanie proti tejto chorobe. Odporučené: proti hepatitíde A, brušnému týfusu, príp. proti poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: celoročné riziko výskytu v oblastiach Atlantida, Choluteca,Colón,Gracias a Dios, Islas de la Bahia,Olancho,Valle a Yoro. Profylaxia: chloroquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, helmintozy, dengue, kožnej leishmaniozy, besnoty a iné.V teréne hrozí nebezpečie uštipnutia jedovatými hadmi. Chile Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, brušnému týfusu, poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, helmintozy, dengue, v severnej oblasti výskyt kožnej leishmaniozy a iné. India Očkovanie: V Indii očkovanie povinné nie je Odporučené: proti hepatitíde A, príp.kombinovaná vakcína hepatitída A+B pri dlhodobom pobyte, brušnému týfusu, poliomyelitíde.Pre určité lokality aj proti meningokokovej meningitíde /India sever, november až máj/ a japonskej encefalitíde/ India sever, od júna do januára a India juh od apríla do októbra/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy celoročné v celej krajine v nadmorskej výške pod 2000 m. Profylaxia: chloroquine + proguanil. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy, možnosťcholery najmä vo vidieckych oblastiach /v čase epidémii sa odporúča očkovanie/. Závažný problém je besnota - potrebná ochrana pred voľne sa pohybujúcimi zvieratami. Schistozomóza, dengue a iné. Indonézia Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B /dlhodobé pobyty/, poliomyelitíde, týfusu, japonskej encefalitíde / vidiecke oblasti od apríla do októbra/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy je celoročné na celom území s výnimkou Jakarty,väčších miest a turistických centier na Jáve a Bali. Profylaxia: chloroquine + proguanil, v oblasti Irian Jaya mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, ťažké formy dyzenterie a amebiozy, lamblioza, cholera.Na ostrove Celebes sú ohniská japonskej schistozomozy, od októbra do marca sa šíri najmä na vidieku horúčka dengue, sezónny výskyt japonskej encefalitídy, trachomu, besnoty a iné. Nebezpečie uhryznutia jedovatými hadmi. Irak Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, príp.kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu, poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy je najmä v sever.časti Iraku do nadmorskej výšky 1 500 m od mája do novembra.V Bagdade toto riziko nie je.Výskyt pri pobyte v provinciách Duhok, Erbil, Ninawa, Sulaimaniya, Ta´min a Basrah. Profylaxia: chloroquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, ameboza, črevné parazitózy, močová forma schistozomozy najmä v povodí riek Eufrat a Tigris, leishmanioza. Medzi zvieratami je veľmi rozšírená besnota. Irán Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A /kombinovaná vakcína hepatitída A+B pri dlhodobom pobyte/, týfusu, záškrtu, poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy v mesiacoch marec - november. Profylaxia: chloroquine, vo vybraných oblastiach chloroquine + proguanil. V Teheráne a v nadm.výške nad 1 5000 m malária nehrozí. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, ameboza, črevné parazitózy, schistozomoza, leishmanioza, dengue, besnota.V ostatných rokoch vyšší počet výskytu uhryznutia besnotou nainfikovanými bobrami /turistov, kúpajúcich sa v Kaspickom mori./. Izrael Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, príp.kombinovaná vakcína hepatitída A+B. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu a poliomyelitíde. Malária: riziko nákazy nehrozí. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, ameboza, leishmaniozy a iné. Jamajka Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu, záškrtu, poliomyelitíde / oblasti s nízkym hygienickým štandardom/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy nehrozí. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, dengue a iné. Japonsko Očkovanie: nie je povinné. Odporučené: proti hepatitíde A, príp.kombinovaná vakcína hepatitída A+B, japonskej encefalitíde /vidiecke oblasti v období apríl - október/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy nehrozí Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitozy, dengue a iné. Jemen Očkovanie: nie je povinné. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, brušnému týfusu /podľa hygien.pomerov stravovania/. poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy celoročné s výnimkou Adenu. Profylaxia:chloroquine + proguanil. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, parazity, trachom, schistozomoza - pri kúpaní v otvorených povrchových vodách, ohniská kožnej a viscerálnej leishmaniozy, dengue a iné. Zvýšené riziko besnoty a uštipnutia jedovatými hadmi. Jordánsko Očkovanie: nie je povinné. Odporučené: proti hepatitíde A, pri dlhšom pobyte kombinovaná vakcína hepatitída A+B, brušnému týfusu. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, amebiaza a iné. Juhoafrická republika Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B /dlhodobé pobyty/, týfusu /oblasti s nízkym hygienickýcm štandardom/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko výskytu najmä v období október - máj v provincii Mpumalanga, kde sa nachádza Krugerov národný park a v oblasti Kwa Zulu-Natal. Profylaxia: mefloquine. Chrániť sa pred uštipnutím komárov repelenciami, insekticídmi, odevom. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, schistozomiaza, besnota, sexuálne prenosné choroby, dengue a iné. Kajmanské ostrovy Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, týfusu / oblasti s nízkym hygienickým štandardom/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia Kambodža Očkovanie: nie je povinné. Odporučené: proti hepatitíde A resp.pri dlhších pobytoch kombinovaná vakcína hepatitída A+B, tiež proti brušnému týfusu /podľa typu stravovania/. Pri pobyte na vidieku v mesiacoch jún - október proti japonskej encefalitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: celoročné riziko nákazy okrem Phnom-Penhu. Profylaxia: mefloquine, v západných provinciách doxycyklin. Iné zdravotné riziká: schistozomiaza, hnačkové ochorenie, amebiaza a iné. Miestne obyva- teľstvo je premorené parazitmi, výskyt ochorenia na TBC . Kamerun Očkovanie: vyžaduje sa očkovanie proti žltej zimnici Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu, záškrtu, poliomyelitíde, meningokokovej meningitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy celoročné na celom území. Profylaxia: mefloquine Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, shistozomiaza, parazitárne ochorenia, cholera, ohniská spavej nemoci a iné. Pri pobyte v teréne nebezpečie uštipnutia jedovanými hadmi a napadnutie blchou piesočnou pri bosej chôdzi. Kapverdy: Očkovanie: Očkovanie na Kapverdských ostrovoch povinné nie je Odporučené: hepatitída A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu /oblasti s nízkym hygien.štandardom/, poliomyelitída. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: výskyt len na ostrove Sao Tiago. Profylaxia: nie je potrebná. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy a iné. Katar Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: hepatitída A, prípadne kombinovaná A+B, týfus /oblasť s nízkym hygien.štandardom/, poliomyelitída. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy a iné. Kazachstan Očkovanie: povinné nie je Odporučené: hepatitída A, prípadne kombinovaná A+B, týfus pri pobyte v zlých hygienických podmienkach. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu a záškrtu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, viscerálna leishmanioza, krymská-konžská hemoralgická horúčka a iné. Keňa Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti žltej zimnici, hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B /pri dlhodobých pobytoch/, týfusu a meningokokovej meningitíde /kontakt s miestnym vidieckym obyvateľstvom/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy je celoročné v nadmors.výškach do 2 5000m /v mestách je riziko malé/. Profylaxia: mefloquine. Je nutné chrániť sa pred uštipnutím komármi - repelenty, po západe slnka pokryť čo najväčšiu plochu tela odevom a pod. Iné zdravotné riziká: hnačkovité ochorenia,schistozomiaza /močová i črevná forma/, amebiaza, sexuálne prenosné choroby, a iné. Nebezpečie uštipnutia jedovatými hadmi. Kirgizsko Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, príp. komb.vakcína proti hepatitíde A a B, brušnému týfusu, poliomyelitíde a záškrtu. Skontrolovať očkovanie proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, leishmaniaza, helmintózy a iné. Kiribati Očkovanie: nie je povinné. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu /oblasti s nízkym hygien.štandardom/, záškrtu, poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, dengue, pri požití neznámych druhov rýb a mäkkýšov riziko otravy a iné. Kolumbia Očkovanie: nie je povinné. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu /oblasti s nízkym hygien.štandardom/, proti žltej zimnici pri ceste do oblastí údolia rieky Magdalena, východné a západné predhorie Cordillera Oriental, Sierra Nevada, pohraničné oblasti s Equadorom,Venezuelou, oblasť Orinoquia a Amazonia. Malária: riziko nákazy v oblastiach do 8 00m, najmä v oblastiach Amazonia, Orinoquia, Pacigico a Urabá-Bajo Cauca. Profylaxia: chloroquine + proguanil, v horeuvedených oblastiach mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, amebioza, leishmanioza, dengue, besnota a iné. Komory Očkovanie: nie je povinné. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu /oblasti s nízkym hygien.štandardom/, poliomyeitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy je celoročné v celej krajine. Profylaxia: mefloquine Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia a iné. Kongo Očkovanie: povinné: žltá zimnica Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu /oblasti s nízkym hygien.štandardom/, poliomyelitída. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy celoročné v celej krajine. Profylaxia: mefloquine Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, schistozomiaza, besnota a iné. Kórejská ľudovodemokratická republika Očkovanie: nie je povinné Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu /oblasti s nízkym hygien.štandardom/, japonská encefalitída pri pobxte vo vidieckej oblasti. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: profylaxia nie je potrebná, výskyt sporadicky v ohraničených južných oblastiach. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy a iné. Kórejská republika Očkovanie: nie je povinné. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B /dlhší pobyt/, pri pobytoch vo vidieckych oblastiach aj proti japonskej encefalitíde a brušnému týfusu. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy a iné. Kostarika Očkovanie: nie je povinné. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B /dlhodobé pobyty/, brušný týfus. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy pretrváva do nadmorskej výšky 500m celoročne. Profylaxia: chloroquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy a iné. Kuba Očkovanie: nie je povinné. Odporučené: proti hepatitíde A, príp. komb. vakcína proti hepatitíde A a B, brušnému týfusu / oblastu s nízkym hygienickým štandartom/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, dengue a iné. Kuvajt Očkovanie: nie je povinné. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, brušnému týfusu a poliomyelitíde.Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia a iné. Laos Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, pri dlhodobom pobyte kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu, záškrtu, poliomyelitíde. Pri pobyte na vidieku v mesiacoch máj - október aj proti japonskej encefalitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: celoročné riziko nákazy na celom území, s výnimkou mesta Vientian. Profylaxia: mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, amebozy, črevné parazity, schistozomozy, dengue a iné. V mesiacoch máj - október japonská encefalitída, besnota, nebezpečie uštipnutia jedovatými hadmi. Lesotho Očkovanie: nie je povinné. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu, záškrtu. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, besnota, dengue a iné. Libanon Očkovanie: nie je povinné. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu /oblasti s nízkym hygienic.štandardom/, záškrtu, poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, ameboza, schistozomoza, leishmanioza, dengue, trachom a iné. Libéria Očkovanie: vyžaduje sa očkovanie proti žltej zimnici. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu, /oblasti s nízkym hygienickým štandardom/, poliomyelitíde, meningokokovej meningiíde / dlhodob.pobyty/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy celoročné v celej krajine. Profylaxia: mefloquine Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, amebozy, črevné parazitózy, spavá nemoc, schistozomoza, leishmanioza, dengue, trachom a iné.V neprehľadnom teréne riziko uštipnutia jedovatými hadmi. Líbya Očkovanie: nie je povinné. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu, /oblasti s nízkym hygienickým štandardom/,záškrtu, poliomyelitíde.Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: v juhozápadnej časti sa vyskytovali dve ohraničené ohniská výskytu s malým rizikom nákazy v období február -august. WHO profylaxiu neodporúča. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, ameboza, črevné parazitozy, močová forma schistozomozy, kožná leishmanioza, dengue, trachom a iné.V teréne riziko uštipnutia jedovatými hadmi. Madagaskar Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: hepatitída A, príp. kombinovaná vakcína hepatitída A a B, týfus / oblasti s nízkym hygienickým štandardom/, poliomyelitída. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko celoročné na celom území. Profylaxia: mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, parazitárne ochorenia,schistozomózy a iné. Malajzia Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: hepatitída A, príp. komb. vakcína hepatitída A a B, týfus /oblasti s nízkym hygien. štandardom/, poliomyelitída. Malária: riziko len v niektorých oblastiach vnútrozemia, vo veľkých mestách a pobrežných oblastiach okrem Sabahu sa nevyskytuje. Profylaxia: chloroquine + proguanil, v Sabahu mefloquine. Iné zdravotné riziká:hnačkové ochorenia, parazitózy, schistozomózy, dengue, besnota a iné. Maledivy: Očkovanie: povinné nie je Odporučené: proti hepatitíde A, brušnému týfusu, tetanu, prípad.proti poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, pozor na medúzy a iné morské živočíchy. Mali Očkovanie: povinné proti žltej zimnici Odporučené: proti hepatitíde A / pri dlhšom pobyte kombinovaná vakcína hepatitída A+B/, pri pobyte na vidieku proti brušnému týfusu a poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy celoročné na celom území, profylaxia mefloquinom. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, helmintozy, kožná leishmanioza,. Oblasť južne od jazera Faguibine je postihnutá schistosomózou.V severnej časti štátu sa od decembra do mája vyskytuje meningokok.meningitída. Malta Očkovanie: povinné: nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, príp. komb. vakcína proti hepatitíde A a B/ dlhodobé pobyty/ Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká:hnačkové ochorenia a iné. Maroko: Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, brušnému týfusu /pobyt v oblastiach s nízkym hygien.štandardom/. Skontrolovať očkovanie proti tetanu. Malária: riziko nákazy je od mája do októbra iba na obmedzených územiach provincií Beni-Mellal, El-Kelaa-Srahna, Chefchaouen, Khémisset, Kénitra, Khouribga, Larache, Settat, Taza. Profylaxia nie je nutná. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitozy, schistozomoza, trachom, dengue a iné. Marshalove ostrovy Očkovanie: nevyžaduje sa. Odporučené: proti hepatitíde A, brušnému týfusu/ oblasti s nízkym hygien. štandardom/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká:hnačkové ochorenie, horúčka dengue a iné. Martinik Očkovanie: nie je povinné. Odporučené: proti hepatitíde A, pri dlhodobých pobytoch kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu /oblasti s nízkym hygien.štandardom/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, dengue, schistozomoza a iné. Mauricius Očkovanie: nie je povinné. Odporučené: proti hepatitíde A, pri dlhodobých pobytoch kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu/ oblasti s nízkym hygien.štandardom/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: mierne riziko je len v určitých vidieckych oblastiach, profylaxia nie je potrebná. Žiadne riziko výskytu nie je na Rodriques Island. Odporučená chemoprofylaxia: chloroquine + proguanil. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, schistozomoza a iné. Mauretánia Očkovanie: povinné proti žltej zimnici /okrem tých, ktorí prichádzajú z neinfekč.oblastí s pobytom kratším ako 2 týždne/. Odporučené: proti hepatitíde A, pri dlhodobých a opakovaných pobytoch kombinovaná vakcína hepatitída A+B, pri pobyte v oblastiach s nízkym hygien.štandardom aj proti týfusu, poliomyelitíde a meningokokovej meningitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy celoročné v celej krajine okrem severných oblastí Dakhlet-Nouad- hibou a Tiris-Zemour. V Adrar a Inchiri je riziko nákazy len počas obdobia dažďov /júl - október. Profylaxia: chloroquine + proguanil. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, ameboza, črevné parazity, kožná leishmanio- za, schistozomoza, trachom a iné. Mexiko Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: hepatitída A, príp. komb. vakcína proti hepatitíde A a B pri dlhodobých pobytoch, týfus pri pobyte v oblasti s nízkym hygienickým štandardom, poliomyelitída, príp. meningokoková meningitída. Malária: len v určitých oblastiach, profylaxia: chloroquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy a iné. Mongolsko Očkovanie:povinné nie je. Odporučené: hepatitída A, komb. vakcína proti hepatitíde A a B pri dlhodobých pobytoch, týfus / pobyt v oblasti s nízkym hygienickým štandardom/, poliomyelitída, meningokoková meningitída /dlhodobé pobyty/. Malária: nevyskytuje sa. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia a iné. Mozambik Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B /pri dlhodobých pobytoch/, brušnému týfusu / oblasti s nízkym hygienickým štatndardom/, meningokokovej meningitíde /dlhodob.pobyt/, poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy celoročne na celom území. Profylaxia: mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, amebiaza, schistozomiaza /vidiecke oblasti/, črevné parazity a iné. Namíbia Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, brušnému týfusu /lokality s nízkym hygienickým štandardom/, meningokokovej meningitíde /dlhodobý pobyt/ Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: celoročné riziko nákazy existuje v poriečí rieky Okavango / hlavne v období dažďov/, zatiaľ čo v severných oblastiach štátu toto riziko trvá od novembra do júna. Na pobreží alebo vo veľkých mestách je riziko nákazy nepatrné. Profylaxia: v rizikových oblastiach kombinácia chloroquine + proguanil. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazity, schistozomiaza a iné. Nauru Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: hepatitída A, skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: cestovateľské hnačky. Nepál Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: hepatitída A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B / pri dlhodobých alebo opakovaných pobytoch/, brušnému týfusu /v oblastiach s nízkym hygienickým štandardom/. Vo vidieckych oblastiach sa odporúča očkovanie proti japonskej encefalitíde a meningokokovej meningitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: celoročné riziko nákazy je vo vidieckych oblastiach včítane zalesnených pahorkatín a pozdĺž hraníc s Indiou.V Kathmandu a nad 1 000m nadmorskej výšky sa malária nevys- kytuje. Profylaxia: v rizikových oblastiach chloroquine + proguanil. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazity, japonská encefalitída, meningokoková meningitída a iné. Niger Očkovanie: povinné žltá zimnica Odporučené: hepatitída A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfus / oblas- ti s nízkym hygienickým štandardom/. Pri pobyte od decembra do mája aj očkovanie proti meningokokovej meningitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy celoročne na celom území. Profylaxia: mefloquine Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, amebiaza, črevné parazity, schistozomiaza a iné. Nigéria Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti žltej zimnici, hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu, meningokokovej meningitíde /od decembra do mája pri pobyte vo vidieckych oblastiach/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy celoročné na celom území. Profylaxia: mefloquine Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, močová a črevná schistozomoza, meningokoková meningitída a iné. V neprehľadnom teréne nebezpečie uštipnutia jedovatými hadmi. Nikaragua Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu/ oblasti s nízkym hygienickým štandardom/. Skontrolovať očkovanie proti tetanu. Malária: riziko nákazy je v období od júna do decembra, najmä vo vidieckych oblastiach. Profylaxia: chloroquine Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, dengue. Riziko nákazy besnotou / psy, netopiere/, v teréne i uštipnutie jedovatými hadmi. Nová Kaledonia Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu/ oblasti s nízkym hygienickým štandardom/. Skontrolovať platnosť očkovanie proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, dengue, a iné. Nový Zéland Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia. Omán Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, príp. komb. vakcína proti hepatitíde A a B, brušnému týfusu/ oblasti s nízkym hygienickým štandardom/, príp.proti poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy velmi obmedzené. Profylaxia nie je potrebná. Iné zdravotné riziká: najčastejšie hnačkové ochorenia. Pakistan Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A / pri dlhodobom pobyte kombinovaná vakcína hepatitída A+B/, brušnému týfusu/pobyt v oblasti s nízkym hygienickým štandardom/ , poliomyelitíde. Pri pobyte na vidieku aj proti japonskej encefalitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: na území s nadmorskou výškou do 2 000m je celoročné riziko nákazy.Profylaxia: chloroquine + proquanil. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia /ameboza a dyzenteria/.Okrem hepatitídy A je rozšírená aj B a E, vo vidieckych oblastiach /hranice s Indiou/ sa od júla do novembra udržuje ohnisko japonskej encefalitídy. Trachom, riziko uhryznutia psami nakazenými besnotou,nebezpečie uhryznutia jedovatými hadmi resp.bodnutie škorpiónmi. Panama Očkovanie: nie je povinné. Odporučené: proti hepatitíde A, príp. komb. vakcína proti hepatitíde A a B /dlhodobý pobyt/, poliomyelitíde,brušnému týfusu / pobyt v oblasti s nízkym hygienickým štandardom/.Pri pobyte v provincii Darien aj očkovanie proti žltej zimnici. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy celoročné - najmä vidiecke oblasti. Profylaxia: v oblastiach západne od prieplavu chloroquine, východne od prieplavu mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia,helmintózy,vidiecke oblasti - kožná leishmanióza a kliešťový týfus a iné. Besnota sa vyskytuje najmä u netopierov a psov, v teréne nebezpečie uhryznutia jedovatými hadmi. Papua - Nová Guinea Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A,/pri dlhšom pobyte kombinovaná vakcína hepatitída A+B/, poliomyelitíde, brušnému týfusu/oblasti s nízkym hygien. štandardom/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy celoročné v oblastiach do nadmorskej výšky 1 800m. Profylaxia: mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy, dengue, japonská encefalitída.Vysoký výskyt hepatitídy B, pri pobyte v teréne nebezpečie uhryznutia jedovatými hadmi. Paraguay Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu/ pobyt v oblasti s nízkym hygienickým štandardom/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy je od októbra do mája v oblastiach Alto Parama, Amambay, Caaquazu a Canendiyu. Profylaxia: chloroquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitozy, dengue, besnota, pri pobyte v teréne nebezpečie uštipnutia jedovatými hadmi. Peru Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, žltej zimnici, lokálne proti týfusu,diftérii a hepatitíde B. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy je vo všetkých vidieckych oblastiach do nadmorskej výšky 1 5000m. Výskyt hlásený aj z pohraničných oblastí s Bolíviou, Brazíliou, Kolumbiou,Ekvádorom a v departmente Tumbes. Riziko nákazy nehrozí v Lime a vo vyššie položených turistických oblastiach. Profylaxia: chloroquine. vo vybraných oblastiach mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, amebioza, helmintózy, ohniská Chagasovej choroby a kožnej leishmaniozy, vo vidieckych oblastiach výskyt kliešťového návratného týfusu, škvrnivky, dengue, a iné. Pobrežie Slonoviny Očkovanie: vyžaduje sa proti žltej zimnici. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu, meningokokovej meningitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy celoročné. Profylaxia: mefloquine Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, cholera, amebiaza, sexuálne prenosné ochorenia, črevné parazitozy, denque, trachom, besnota a iné, nebezpečie uštipnutia jedovatými hadmi. Réunion Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína proti hepatitíde A+B, tý- fusu / v oblastiach s nízkym hygienickým štandardom/, poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia. Rovníková Guinea Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti žltej zimnici, hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu /oblasti s nízkym hygienickým štandardom/, poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy celoročné na celom území. Profylaxia: mefloquine Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, schistozomózy a iné. Rwanda Očkovanie: povinné proti žltej zimnici. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitídy A+B, týfusu /oblasti s nízkym hygienickým štandardom/, poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy celoročné na celom území. Profylaxia: mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitozy, besnota, schistozomóza, sexuálne prenosné choroby a iné. Salvador Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu / ob- lasti s nízkym hygienickým štandardom/, poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy celoročné na celom území. Profylaxia: chloroquine Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, dengue, leishmanióza, besnota a iné. Saudská Arábia Očkovanie: povinné nie je Odporučené: proti hepatitíde A, prip. hepatitíde A a B, poliomyelitíde, brušnému týfusu/ pobyt v oblasti s nízkym hygienickým štandardom/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy po celý rok s výnimkou východ. a sever.provincií, vyšších polôh provincie Asir a mestských častí západ. provincie / Džidda, Mekka, Medina, Taif/.Profylaxia: chloroquine + proguanil. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy, schistozomiaza, leishmanioza, trachom a iné. Senegal Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti žltej zimnici, hepatitíde A, príp. komb.vakcína proti hepatitíde A a B, brušnému týfusu/ pobyt v oblasti s nízkym hygienickým štandardom/, poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy po celý rok. Profylaxia: mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy, schistozomiaza /v údolí rieky Senegal/, horúčka dengue, riziko nákazy besnotou, uštipnutie jedovatými hadmi a iné. Seychely Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A+B, brušnému týfusu/ oblasť s nízkym hygienickým štandardom/, poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia. Siera Leone Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti žltej zimnici, hepatitáde A, príp. komb. vakcína priti hepatitíde A a B brušnému týfusu/ oblasť s nízkym hygienickým štandardom/, poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy celoročné. Profylaxia: mefloquine Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, parazitozy, dengue, besnota, uštipnutie jedovatými hadmi. Singapur Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, príp. kombinovaná vakcína proti hepatitáde A a B, týfusu /oblasti s nízkym hygienickým štandardom/, poliomyelitíde . Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, sexuálne prenosné choroby, dengue a iné. Somálsko Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti žltej zimnici, hepatitíde A+B, brušnému týfusu, poliomyelitíde, meningokokovej meningitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy celoročné. Profylayia: mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenie, parazitozy, leishmaniozy, dengue, trachom, besnota, uštipnutie jedovatými hadmi a piesočnou blchou. Spojené arabské emiráty: Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína A+B, týfusu/ oblasť s nízkym hygienickým štandardom/, poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nízke riziko nákazy je v severnej časti krajiny /svahy hôr a údolia horských riek/. Nevyskytuje sa v emiráte Abu Dhabi, v mestách Dubai, Sharjah, Ajman a Umm al Qaiwain. Profylaxia nie je nutná. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia a iné. Sri Lanka Očkovanie:povinné nie je. Odporučené: hepatitída A, príp. komb. vakcína proti hepatitíde A a B, týfus/ oblasť s nízkym hygienickým štandardom/, poliomyelitída, japonská encefalitída / dlhodobé pobyty/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária:riziko nákazy celoročné, okrem oblastí Colombo, Kalutara, Nuwara Eliya. Profylaxia: chloroquine + proguanil. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy, dengue a iné. Stredoafrická republika: Očkovanie: povinné: žltá zimnica. Odporučené: proti žltačke typu A, príp. kombinovaná vakcína proti hepatitíde A a B,proti brušnému týfusu/ oblasti s nízkym hygien. štandardom/,na vidieku aj proti meningokokovej meningitíde /od decembra do mája/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy je celoročné na celom území .Odporučuje sa chemoprofylaxia mefloquinom. Iné zdravotné riziká: hnačkovité ochorenia, črevné parazity, amebiáza, nebezpečenstvo črevnej a močovej schistozomiazy a iné. Sudán Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti žltej zimnici, hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína A+B, brušnému týfusu /oblasti s nízkym hygienickým štandardom/, meningokokovej meningitíde / obdobie od októbra do mája vo vidieckych oblastiach/, cholere / podľa epidemiolog.situácie/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy je celoročné, profylaxia: mefloquine. Prevencia - chrániť sa pred uštipnutím komármi, použitie repelentov, insekticíd a pod. Iné zdravotné riziká: hnačkovité ochorenia,črevné parazitózy,amebioza a iné. Surinam Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti žltačke typu A ,pri dlhodobom pobyte prípadne kombinovanou vakcínou proti žltačkám A a B, pri zlých hygienických pomeroch aj proti brušnému týfusu. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária:riziko malárie pretrváva na väčšine územia celoročne s výnimkou distriktu Paramaribo a pobrežných oblastí. Pri pobyte v rizikových oblastiach sa odporučuje chemoprofylaxia mefloquinom. Iné zdravotné riziká: hnačkovité ochorenia, črevné parazitozy, riziko črevnej formy schistozomiazy, občas horúčka dengue. Svazijsko: Očkovanie: povinné nie je. Odporučené : proti žltačke A, pri dlhdobom pobyte aj proti žltačke typu B, prípadne kombinovanou vakcínou proti žltačke Aa B, pri zlých hygienických pomeroch aj proti brušnému týfusu. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko malárie existuje celoročne v nižšie položených oblastiach.Odporúča sa chemoprofylaxia mefloquinom. Iné zdravotné riziká:hnačkovité ochorenia,črevné parazitózy,vyskytujú sa ohniská črevnej formy schistozomiazy a iné. Sýria: Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti žltačke typu A, prípadne kombinovanou vakcíou proti obom typom žltačiek A a B.Pri zlých hygienických pomeroch aj proti brušnému týfusu. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy malárie pretrváva od mája do októbra v severných oblastiach štátu. Odporúča sa chemoprofylaxia chloroquinom. Iné zdravotné riziká: hnačkovité ochorenia, amebiaza, črevné parazity, riziko nákazy močovou schistozomiazou, trachom a iné. Tadžikistan: Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti žltačke typu A,príp. komb. vakcína proti hepatitíde A a B, pri zlých hygienických podmienkach očkovanie proti brušnému týfusu. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko malárie existuje pri južných hraniciach od jari do jesene. Odporúča sa chemoprofylaxia chloroquinom Iné zdravotné riziká: hnačkovité ochorenia, možnosť ochorenia na amebiozu, prírodné zdroje kožnej leishmaniozy a iné. Taiwan Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína proti hepatitíde A+B, týfusu, pri pobyte na vidieku v období apríl-október proti japonskej encefalitíde, poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitozy, dengue / jún-október/, japonská encefalitída /vo vidieckych oblastiach v mesiacoch apríl-október/ a iné. Tanzánia Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti žltej zimnici, hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína proti hepatitíde A+B, týfusu, poliomyelitíde, pri pobyte na vidieku aj proti meningokokovej meningitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy je celoročné na území do nadmorskej výšky 1 800m. Profylaxia: mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, močová a črevná forma schistozomiazy, dengue. V oblastiach Arusha a Kigoma sú ohniská spavej nemoci.Zvýšené riziko nákazy besnotou,v teréne nebezpečie uštipnutia jedovatými hadmi. Thajsko Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, pri dlhodobých pobytoch kombinovaná vakcína A+B, týfusu /oblasti s nízkym hygienickým štandardom/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy vo vidieckych oblastiach /zalesnené územia/ počas celého roka.Náka- za nehrozí v Bankoku, veľkých mestách a turistických centrách Chiangmai, Pattaya, Phuket, Samui.Zvlášť rezistentné kmene sa vyskytujú v hraničných oblastiach Thajska s Kambodžou a Barmou. Profylaxia: mefloquine, prípadne doxycyklin. Iné zdravotné riziká: schistozomoza, dengue, sexuálne prenosné choroby, besnota a nákazy prenášané vodou a potravinami a iné. Tibet Očkovanie: povinné nie je Odporučené: proti hepatitíde A, príp. komb. vakcína proti hepatitíde A a B, týfusu pri pobyte v oblastí s nízkym hygienickým štandardom. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, pri pobyte vo vyšších polohách hrozí horská nemoc. Togo Očkovanie: povinné proti žltej zimnici. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína proti hepatitíde A+B, týfusu, meningokokovej meningitíde / pri pobytoch na vidieku v období december-máj/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy celoročné na celom území. Profylaxia: mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, ameboza, dyzenteria, črevné parazitózy, močová a črevná forma schistozomozy, dengue a iné. Zvýšené riziko nákazy besnotou, nebezpečie uhryznutia jedovatými hadmi. Tonga Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, príp. komb.vakcína proti hepatitíde A a B,brušnému týfusu/ oblasť s nízkym hygienickým štandardom/, poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitozy a iné. Trinidad a Tobago Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, príp. komb. vakcína proti hepatitíde A a B, týfusu / oblasť s nízkym hygienickým štandardom/, poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, dengue, poštípanie škorpiónom a iné. Tunis Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A / pri pobytoch na vidieku/, týfusu/ oblasti s nízkym hygienickým štandardom/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia a iné. Turecko Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, príp. komb. vakcína proti hepatitíde A a B, brušnému týfusu /oblasti s nízkym hygien.štandardom/. Skontrolovať očkovanie proti tetanu. Malária: nízke riziko pretrváva od marca do októbra v nížinatých oblastiach Adanny, Harinu, v juhovýchodnej Antólii a Ceylanpinar. Profylaxia: chloroquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, helmintozy / pri nedostatočnej tepelnej úprave mäsa/ a iné. Turkmenistan Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu / oblasti s nízkym hygienickým štandardom/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: výskyt len v ohraničených vidieckych oblastiach, profylaxia: chloroquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy a iné, zvýšené riziko nákazy besnotou. Uganda Očkovanie: povinné nie je Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, žltej zimni- ci, týfusu, meningokokovej meningitíde / pobyty na vidieku v období december-máj /, polio- myelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy je celoročné na celom území. Profylaxia: mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitozy, dyzenteria, schistozomoza, sexuálne prenosné choroby. Severne od jazier Ukerewe, Kyoga, Edward sú ohniská spavej nemoci. Veľké riziko nákazy besnotou, dengue, výskyt meningokokovej meningitídy vo vidieckych oblastiach / december -máj/, v teréne hrozí nebezpečie uštipnutia jedovatými hadmi. Uruguay Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B, týfusu /oblasti s nízkym hygienickým štandardom/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy a iné. Uzbekistan Očkovanie: povinné nie je Odporučené: proti hepatitíde A, príp. komb. vakcína proti hepatitíde A a B, brušnému týfusu / oblasti s nízkym hygien.štandardom/, záškrtu. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenie, viscerálna i kožná forma leishmaniozy a iné. Vanuatu Očkovanie: povinné nie je Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B /dlhodobé pobyty/, týfus / oblasti s nízkym hygienickým štandardom/,poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy celoročné okrem ostrova Futuna. Profylaxia: chloroquine a proguanil. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia a iné. Venezuela Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti žltej zimnici /vnútrozemie/, hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B /dlhodob.pobyt/, brušnému týfusu / oblasti s nízkym hygien.štandardom/, po- liomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko výskytu celoročné / štáty Amazonas, Barinas, Bolívar, Sucre, Táchira, Apure tiež delta Amacuro. Profylaxia: chloroquine, v určitých oblastiach mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, črevné parazitózy, schistozomoza, leishmanioza, kliešťový návratný týfus a iné. Vietnam Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B /dlhodobé pobyty/, brušnému týfusu / oblasti s nízkym hygienickým štandardom/, japonskej encefalitíde /vidiecke oblasti/, poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy celoročné na celom území, malé riziko nákazy vo veľkých mestách a nížinách delty Červenej rieky. Profylaxia: mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, dyzentéria, ameboza, lamblioza, /oblasti s nízkym hygien.štandardom/, helmintozy, horúčka dengue, japonská encefalitída a iné. Wake Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B /dlhodobé pobyty/, brušnému týfusu /oblasti s nedostatkom pitnej vody/, poliomyelitída. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, horúčka dengue a iné. Zaire Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B /dlhodobé pobyty/, brušnému týfusu /oblasti s nízkym hygien.štandardom/, poliomyelitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy celoročné. Profylaxia: mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, helmintozy, schistozomoza, horúčka dengue, riziko sexuálne prenosných chorôb a iné. Zambia Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti žltej zimnici, hepatitíde A, príp. komb. vakcína proti hepatitíde A a B, týfusu, poliomyelitíde, meningokokovej meningitíde. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: riziko nákazy na celom území počas celého roka. Profylaxia: mefloquine. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, helmintozy, schistozomoza, horúčka dengue, sexuálne prenosné choroby a iné. Západná Samoa Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: proti žltej zimnici /najmä vidiecke zalesnené oblasti/, hepatitíde A, prípadne kombinovaná vakcína hepatitída A+B /pri dlhodobých pobytoch/, týfusu/ oblasti snízkym hygienickým štandardom/, poliomyelitíde /dlhodobé pobyty/. Skontrolovať platnosť očkovania proti tetanu. Malária: nevyskytuje sa Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia Zimbabwe Očkovanie: povinné nie je. Odporučené: žltá zimnica, hepatitída A, príp. komb. vakcína proti hepatitíde A a B, týfus / oblasti s nízkym hygienickým štandardom/, poliomyelitída pri dlhodom pobyte. Malária: výskyt od novembra do júna do nadmorskej výšky 1200 m, v hl. meste Harare a Bulawayo sa nevyskytuje. Profylaxia: mefloquine. Návštevníkom Viktoriiných vodopádov sa profylaxia doporučuje. Iné zdravotné riziká: hnačkové ochorenia, parazitózy, schistozomózy, leishmaniózy, dengue a iné. - pripravené v spolupráci s Oddelením pre cudzokrajné choroby Fakultnej nemocnice v Bratislave www.faneba.sk ďalšie články na podobnú tému nájdete po kliknutí v rubrike - Rady pred cestou