Indiánsky šaman na Slovensku

Jeden z najväčších súčasných stredoamerických a juhoamerických indiánskych šamanov navštívi Slovensko!

  • - Najväčší odborník na výklad mayského (aztéckeho) kalendára, ktorého veľký cyklus končí dňa 21.12.2012
  • - Filozof nového veku ľudstva.
  • - Najväčší znalec starých indiánskych kódexov, histórie, stavieb a astronómie.
  • - Indiánsky šaman, mystik a vizionár.
  • - Hviezda TV seriálu Votrelci dávnoveku a historických televíznych kanálov.
  • - Najvýznamnejší sprievodca a odborník na historické pamiatky Peru, Mexika, Bolívie, Belize a Guatemaly.
  • - Teotihuacan, Cusco, Tiahuanaco, Puma Punku, Amaru Muru, Machu Picchu – svedkovia dávnoveku
  • - Vízia budúcnosti ľudstva z pohľadu indiánskeho šamana Jorge Luisa Delgada MAMANIHO.

Jeden z najväčších súčasných stredoamerických a juhoamerických indiánskych šamanov navštívi Slovensko!Na preslávenom „Kameni Slnka“ nájdenom v Tenochtitlane v roku 1560, ktorý bol znovuobjavený v roku 1790, je podľa archívu a proroctiev Mayov a Aztékov symbolicky vyrozprávaná história sveta. Sú tu zachytené štyri minulé obdobia a postava žijúceho Piateho Slnka, ktoré podľa predpovedí skončí uprostred silných zemetrasení. Pozoruhodnou súčasťou kalendára je záznam cyklov planét Merkúra, Venuše, Marsu, Saturnu a Mesiaca. Teologický symbolizmus Mayov a Aztékov je prestúpený silnou vierou v nesmrteľnosť duše, ktorá v okamžiku smrti vychádza ústami sprevádzaná Jaguárom a je predstavená sudcovi Tezcatlipocovi, ktorý podľa zásluh mŕtveho poskytne zbrane pre prekonanie pokušení, ktoré na zomrelého čakajú v podsvetí. 22.10.2012 o 19:00 hod.- Košice, Dom umenia 24.10.2012 o 19:00 hod.- Bratislava, Dom odborov - Istropolis Dômyselný systém kalendára, o ktorom bude Jorge Luis Delgado Mamani rozprávať, zaznamenáva nielen historické skutočnosti, ale tiež je návodom, ako zvoliť vhodný okamžik pre určitú činnosť, predvídať budúce udalosti a podobne ako v západnej astrológii priradiť každému jednotlivcovi jeho znamenie, z ktorého následne vyplývajú príležitosti pre jeho dušu a osud. Pri kúpe vstupenky na vybraných miestach Ticketportalu získa každý kupujúci darček v podobe Kassa talizmanu hojnosti.