Přírodní divy světa

Zázraky, ktoré vytvorila príroda, sú ozdobou všetkých kontinentov a morí - od svetoznámych bažín Everglades na Floride až po vyprahnuté pláne Sahary, od koralových útvarov Veľkého bradlového útesu až po strechu sveta - Himaláje.

Táto kniha prináša nádherné fotografie viac ako päťdesiatich obdivuhodných prírodných zázrakov doplnené pútavým textom. Sprievodný text poskytuje základnú orientáciu v zemepisných, geologických a prírodopisných pomeroch každého miesta a prináša stručný prehľad o tom, ako tieto útvary vznikli a aké živočíchy a rastliny sa tu nachádzajú. Autor zdôrazňuje tiež dôležitosť národných parkov a chránených oblastí pre zachovanie a ochranu týchto nádherných biotopov pre budúce generácie.Obrazová publikácia Přírodní divy světa môže inšpirovať k činu odvážnych cestovateľov, alebo aspoň priblížiť pôžitok z cestovania tým, ktorí cestujú najradšej s knihou v ruke vo svojich predstavách.