Kód 1 sa číta ako pútavý cestopis

"Dovolím si tvrdiť, že takáto kniha na tému Kristus v Indii ešte nebola napísaná,"  vyhlásil Jozef Banáš na margo novinky Kód 1.

Prostredníctvom príbehu hlavných hrdinov Mariky a Michala odkrýva Banáš silu viery a zároveň prináša množstvo faktov a fotografií dokazujúcich pôsobenie Židov, kresťanov a pravdepodobne aj Ježiša Krista v krajinách, ktoré dnes vnímame výlučne cez prizmu orientálnych náboženstiev. Pri príprave knihy Kód 1 podnikol Jozef Banáš tri indické expedície. Všetko sa však rozbieha v Izraeli. „Priam sa nemohol dočkať potuliek s Tomášom po nočných uličkách kresťanskej, židovskej, moslimskej i arménskej štvrti Jeruzalema, návštevy zvyškov Šalamúnovho chrámu, Múru nárekov, Vie Dolorosy, Chrámu Božieho hrobu, Citadely, Olivového vrchu, Getsemanskej záhrady, vrchu Sion, Damaskej brány a mnohých ďalších pamätihodností. Cítil však, že sa s Marikou deje čosi nedobré. Znechucovala ho aj skutočnosť, že im z cestovnej kancelárie oznámili, že nebudú bývať v Jeruzaleme, ale v Betleheme. Bolo to síce pomerne blízko od Jeruzalema, no dobre poznal pomery v Izraeli a vedel, že Betlehem sa nachádza na okupovanom arabskom území, ktoré je od území obývaných židmi oddelené múrom vyšším a nepriechodnejším, ako bol kedysi ten Berlínsky.“

Neskôr sa príbeh presúva do indického spolkového štátu Džammú a Kašmír, v Šrínagare. Krátko pred návštevou hlavných hrdinov tam vojaci indickej armády zabili troch pakistanských vojakov, ktorí prekročili líniu kontroly v sektore Mačil v dištrikte Kupwara. Zabitie pakistanských vojakov vyvolalo búrlivé protesty väčšinového moslimského obyvateľstva Kašmíru. V hlavnom meste Šrínagare prišlo k prestrelkám. Marika a Michal netušili, že tajná vojenská zložka kašmírskeho odboja pripravuje tvrdú odvetu, ktorá odštartuje v najbližších dňoch... Román Kód 1 sa tak číta ako pútavý cestopis. Jozef Banáš rozoberá možnosť, že hrob Ježiša Krista nemusí byť v Izraeli, ale v Indii. A mohol Ježiš skutočne pôsobiť v Indii a v Kašmíre? Svoje cesty dokladá mnohými fotografiami z Izraela a Indie, ako aj mapami.