Kniha Karola Kállaya Photoreporting očaruje v kníhkupectvách celého sveta

V týchto dňoch vychádza jedinečná a veľkolepá kniha fotografií predstavujúca tvorbu renomovaného slovenského fotografa Karola Kállaya od päťdesiatych rokov 20. storočia až do posledných chvíľ tohto umelca. Photoreporting obsahuje pôsobivé fotografické reportáže z jeho ciest po Kórei, Jemene, Mexiku, Kube a Austrálii, ale aj zo Slovenska.

Snímky najznámejšieho slovenského fotografa, ktoré sprevádzajú popisky v angličtine, nemčine, francúzštine a španielčine, sa dostanú do rúk čitateľom na celom svete. Distribútorom publikácie Photoreporting je renomované vydavateľstvo Frechmann Kolón. Kniha vychádza celosvetovo v dvoch mutáciách s  rôznymi obálkami a tlačila sa v Barcelone.

Ako hovorí v predslove historik Marián Pauer, „Kállay priniesol svojim rodákom svet v reportážach.“ Publikácia obsahuje aj raritné fotografie z Bratislavy, o ktorej si Kállay myslel, že ju nemôže fotiť, lebo tu žije a nevšíma si okolie. Legendárnymi sa stali snímky mníšok z Jasovského kláštora, ktoré Kállay fotil v rokoch 1956 – 1958 napriek problémom s ŠtB.  

O autorovi

Karol Kállay sa narodil 26.4. 1926 v Čadci. Po štúdiách na Vysokej škole ekonomickej a Univerzite Komenského v Bratislave sa rozhodol profesionálne venovať fotografii. Od polovice päťdesiatych rokov fotografoval pre časopis Móda a mnohé významné  zahraničné magazíny. Vydal vyše 40 obrazových publikácií. Pripravil desiatky autorských výstav doma i v zahraničí. V roku 1970 mu Medzinárodná federácia fotografického umenia (FIAP) udelila titul Excellence FIAP. Za publikáciu Los Angeles dostal v roku 1984 cenu UNESCO a v roku 1992 mu redakcia časopisu GEO v Hamburgu udelila titul Fotograf roku. Bol členom agentúry Bilderberg. V roku 1998 mu prezident SR prepožičal štátne vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy., v nasledujúcom roku získal Cenu Leopolda J. Danihelsa. V roku 2002 mu udelili Cenu Tatra banky za umenie, v roku 2003 Krištáľové krídlo a v roku 2004 prevzal od Nadácie Slovak Gold Veľkú čestnú cenu desaťročia za umenie. Zomrel 8. 4. 2012 v Bratislave.