Bratislava pred 100 rokmi: ako vyzerala?

V rámci novej edície Včera a dnes pripravilo vydavateľstvo DAJAMA prvú obrazovú publikáciu Bratislava – včera a dnes. Vyše 150 strán fotografií Alana Hyžu, texty Daniela Heviera v slovenčine i angličtine. Kde na Obchodnej ulici fungovala ešte v roku 1910 manuálna telefónna ústredňa? A ako vyzeral Bratislavský hrad a podhradie v roku 1915?

Fotografia môže v dlhšom časovom úseku priniesť zaujímavé svedectvá - napríklad o premenách miest či celých regiónov. Bratislava za posledných sto rokov je toho úžasným príkladom. Ako veľmi sa zmenila, kde zostala nedotknutá a z akých dôvodov sa tak stalo, ukazuje kniha fotografa Alana Hyžu a spisovateľa Daniela Heviera.

Bratislava – včera a dnes ponúka porovnanie historických pohľadníc so súčasnými fotografiami tých istých lokalít a prináša zamyslenie nad vynútenými či nevynútenými zmenami daných miest. Vždy na ľavej strane stará fotografia a pod ňou slovenský text, na pravej súčasný pohľad na dané miesto s anglickým prekladom. Autori predstavujú mesto tak, ako ho videli fotografi a vydavatelia pohľadníc v prvej polovici 20. storočia, a tými istými miestami prechádzajú aj v roku 2014. Súbor 75 historických pohľadníc a 75 súčasných záberov spolu s krátkymi textami ponúka možnosť zastaviť sa a pouvažovať o prešporskom či bratislavskom genius loci.

Rád robím knihy takpovediac naopak,“ prezrádza Daniel Hevier spôsob, ako vznikala táto unikátna kniha. „Totiž obyčajne sa kniha najprv napíše a potom ju ilustrátor a grafik dokončia svojím podielom. Ja som niekoľko kníh napísal tak, že najprv boli obrázky, ktoré som iba prepísal do textu. Takže keď som dostal na stôl hŕbu starých pohľadníc, postupoval som rovnako. Prezeral som si ich, počúval príbehy, ktoré v nich boli zlisované, a potom som ich iba prepísal do slov a viet. Jednoduché, ľahké, radostné.“

Novinka Bratislava – včera a dnes je rozdelená na niekoľko kapitol ako Hrad a Podhradie, Stredoveké mesto, Dunajské nábrežie, Pod Slavínom či Na výlete z mesta, ktorá vás zavedie na Devín, do Horského parku aj na Červený most z roku 1910 na Železnej studničke.