Kliatba zlatého veku

Čína, desiate storočie. V podvečer festivalu Chong Yang zlaté kvety zaplnia cisársky palác. Cisár (Chow Yun Fat) sa neočakávane vracia so svojím druhým synom, princom Jai. Zámienkou je, že chce sviatky osláviť so svojou rodinou, ale keďže vzťahy medzi cisárom a chorľavou cisárovnou (Gong Li) sú chladné, je to zámienka falošná. Cisárovná a jej nevlastný syn, korunný princ Wan udržiavajú už roky nezákonný pomer. Wan sa cíti uväznený a jeho snom je ujsť s jeho tajnou láskou, dcérou cisárskeho lekára, Chan z paláca. Princovi Jaiovi robí starosti zdravie cisárovnej a jej posadnutosť zlatými chryzantémami. Cisár má tajné plány. Keď ucíti hroziace nebezpečenstvo, odsťahuje lekárovu rodinu na vzdialené miesto. Na ceste ich napadne záhadný nájomný vrah. Chan a jej matka sú nútené vrátiť sa do paláca. Ich návrat dá do pohybu lavínu temných prekvapení. Počas veľkolepej slávnosti sa odhalia mnohé nepekné tajomstvá. Kým cisárska rodina pokračuje vo svojej šaráde, palác napadnú tisícky bojovníkov v zlatých brneniach. Kto stojí za toto brutálnou rebéliou? Na koho strane stojí princ Jai? Kto je víťaz? Láska alebo túžba? Za mesačnej noci budú pošliapané tisíce kvetov chryzantém a v cisárskom paláci potečie krv...