Poprad – viac ako brána do Tatier

Poprad je vstupnou bránou do Vysokých Tatier. Asi i preto je turisticky nedoceneným mestom. Mnoho návštevníkov je s ním v kontakte len na letisku či železničnej stanici.

Väčšina rovno putuje do neďalekých veľhôr. Poprad však disponuje množstvom historických pamiatok. Súčasné moderné mesto je vlastne zoskupením piatich, pôvodne slobodných, spišských miest. Z výstavby železničnej trate najviac prosperoval starý Poprad, ktorý sa rozrástol tak, že pohltil štyri okolité, v minulosti od neho bohatšie, spišské mestá.

Poprad – Staré mesto

Staré mesto súčasného Popradu, námestie sv. Egídia s okolím, je vlastne pôvodný starobylý Poprad. Dominantou je kostol sv. Egídia z 13. storočia. Jeho najväčšou ceninou je veľké množstvo gotických nástenných malieb. Žiaľ väčšina z nich sa nezachovala kompletná, sú viditeľné v fragmentoch. Najzachovalejšie fresky sú vo svätyni chrámu, na víťaznom oblúku a na severnej stene lode chrámu. Patria k nim zobrazenia Posledného súdu, Kristologické výjavy, Veraikon, Mučenícka smrť sv. Ondreja, Vraždenie neviniatok, Útek do Egypta, Nebeský Jeruzalem, Peklo, Očistec, Nebo, Vzkriesenie mŕtvych a Pánovo zmŕtvychvstanie. Vedľa kostola stojí zvonica z konca 16. storočia s charakteristickou renesančnou atikou. Pôvodne mala bohatú sgrafitovú výzdobu. Jej stav bol však už taký zlý, že počas reštaurovania pamiatky v roku 1958 sa nedalo nič zachrániť. Dnes atraktívne priestory zaplnila čajovňa s vinárňou. K ostatným pamiatkam námestia patrí klasicistický evanjelický kostol z roku 1834 či Podtatranské múzeum založené v roku 1886.

Poprad - Spišská Sobota

V minulosti jedno z najbohatších miest na Spiši je súčasťou Popradu od roku 1946. Pre svoju mimoriadnosť bola v roku 1950 vyhlásená za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Jej jadrom je námestie, ktorého návštevou sa vrátime o niekoľko storočí dozadu. Dominuje mu vzácny kostol sv. Juraja. Jeho interiér zdobí päť gotických oltárov. Hlavný, zasvätený sv. Jurajovi, je dielom Majstra Pavla z Levoče. Do predele oltáru umiestnil súsošie Poslednej večere, v skrini oltára je jazdecká socha sv. Juraja. Svätec je zachytený v momente, kedy zabíja draka. Socha patrí k vrcholným dielam levočského majstra. Pozornosť v interiéry si zaslúži i gotické pastofórium, gotická Kalvária vo víťaznom oblúku z roku 1489, krstiteľnica zo 14. storočia, rokokové stallum, renesančný organ z roku 1663, Boží hrob a pod. Vedľa kostola stojí zvonica z roku 1589. Je najväčšou zo všetkých spišských zvoníc. V roku 1780 dostala dnešnú barokovú podobu. Vnútri visia štyri zvony, pričom najstarší je zo 14. storočia.

Najcharakteristickejším znakom Spišskej Soboty je súbor meštianskych domov z 15. – 17. storočia. Vďaka hospodárskemu úpadku mesta si zachovali svoj pôvodný gotický a renesančný charakter. Typickým prvkom domov sú mohutné šindľové strechy s podlomenicami. Domy sú tak tesne k sebe zomknuté, že v minulosti mohli plnohodnotne nahrádzať opevnenie. Na konci námestia stojí evanjelický kostol z roku 1777.

Poprad - Matejovce

poprad_1

Mestečko Matejovce sa prvý krát spomína v roku 1251. Meno osady vzniklo od patróna sv. Mateja. Od roku 1412 až do roku 1772 boli v  zálohu Poľska. Pôvodný obyvatelia sa zväčša venovali poľnohospodárstvu. Zmena nastala v polovici 19. storočia, pričom dodnes ostali Matejovce jednou z najpriemyselnejších častí Popradu. Historické námestie tejto mestskej časti nájdeme povedľa hlavnej cesty. Dominuje mu pôvodne gotický kostol sv. Štefana Kráľa zo 14. storočia. Hlavný gotický oltár z 15. storočia je zdobený tabuľovými maľbami od autora so pseudonymom Majster z Matejoviec. Vedľa kostola stojí zvonica zo 17. storočia, v 19. storočí klasicisticky upravená. Historické námestie uzatvára evanjelický kostol z roku 1787.

Poprad - Veľká a Stráže pod Tatrami

Názov Veľkej súvisí s obrovským územím, keď bola ešte samostatným mestom, ktoré siahalo až po Velickú dolinu v Tatrách. Centrom mestskej časti je kostol sv. Jána Evanjelistu z 13. storočia. Presbytérium a klenba lode je z 15. storočia. Pozornosť si zasluhuje bronzová krstiteľnica z roku 1439. Nové vitráže s námetom Korunovanie Panny Márie a Božie milosrdenstvo sú z roku 2003. Evanjelický kostol postavili začiatkom 19. storočia. Je podobný s chrámom v Matejovciach. Mestská časť Stráže je situovaná vo východnej časti Popradu. V centre historického jadra je kostol sv. Jána Krstiteľa zo 14. storočia. V roku 1777 bol jeho interiér zbarokizovaný. Bronzová krstiteľnica chrámu patrí k najstarším na Spiši. Klasicistická stavba evanjelického kostola je z konca 18. storočia.