Marianka - pútnické miesto

Mnohé historické a kultúrne pamiatky sú spojené s náboženským životom našich predkov. Najstarším pútnickým miestom na území bývalého Uhorska je Marianka na Záhorí.

K pútnickým miestam sa prirodzene viažu mystické príbehy o stretnutiach so svätými, alebo zázrakmi, ktoré sa tu udiali. Marianka sa pýši hneď dvoma.

Zázrak

Prvý, reálnejší, sa udial ešte v roku 1030 za panovania svätého kráľa Štefana, keď jeden zo spoločníkov biskupa a mučeníka Gerarda z Csanádu (asi 980-1046) v týchto miestach vyrezal obraz Márie z lipového dreva a pravidelne sa pri ňom modlil. Vzhľadom na netolerantný prístup svetskej vrchnosti ku kresťanom po smrti Štefana bol nútený obraz schovať a ten sa našiel až o tristo rokov neskôr. To je už však iný príbeh: „Stalo sa roku 1330, že keď jeden slepí žebrák v tálském háji sa bol horlive modlil, hlas z ňeba jako oznamující počul, že ňedaleko nájde stoček (prameň), v kterém zázrační obraz sa nachádzá: jestli teda s vodú tohto stočku své oči obmije, že predešlí zrak dostaňe. Na to oznámeňí slepí tento hňeď sa k temu stočku dal zavest: jak náhle své oči s tú vodu obmil, otvoril sa jeho zrak a viďel, vitáhel potom s teho stočku na dňe sa nachádzající obraz (sošku) Marie, s hlbokú pobožnosťú dal sloup spraviť a naň položil tento svatí obraz, choďíval k ňemu často, svoju pobožnú modlitbu pred ňím konajíce.“ V tejto podobe príbeh zachytil Pavel Esterházy.

Prvá písomná zmienka o Marianke je z roku 1367

Vtedy sa spomína pod názvom Vallis Mariae ako dar kráľa Ľudovíta I. Veľkého rádu Paulínov, ktorých jeho kráľovské veličenstvo aj samo založilo. Slovenské pomenovanie Marianka sa používa od 15. storočia. marianka_2_f Zaujímavosťou tunajšieho pôvodne gotického kostola Narodenia Panny Márie z roku 1377 je socha sediacej Madony z konca 14. storočia. Hoci je kostol gotický, mariánska Madona má románsky štýlový výraz. Výtvarným stvárnením by teda mala patriť do predchádzajúceho obdobia. Interiér kostola pôsobí celkove ako prechádzka umeleckými štýlmi.

V roku 1877 J. Lippert regotizoval presbytérium kostola, v lodi však zostala baroková štuková výzdoba klenby s motívom paulínskej rehole – dva levy pri palme. Obrazové kompozície zo života sv. Pavla Eremitu a sv. Antona Pustovníka od J. I. Mildorfera prekrývajú pôvodnú gotickú klenbu. Tých barokových pamiatok je v celom areáli viac. Napríklad neskorobaroková socha sv. Jána Nepomuckého, ktorý sa stal svätým aj vďaka tomu, že odolal mučeniu kráľa Václava IV. Tohto k inkvizične násilnej činnosti doviedla snaha „vytiahnuť“ z Jána Nepomuckého obsah spovede vlastnej manželky. Ján však odolal, preto ho polomŕtveho vyvliekli na most a zhodili do rieky. Ranobaroková je zasa kaplnka sv. Anny z roku 1691. Ďalšia baroková kaplnka z roku 1696 je postavená nad prameňom. K nej vedie cesta okolo šiestich kaplniek (Márie Tálenskej, Zvestovania, Navštívenia Márie, Obetovania Ježiša, Obrezania Ježiška a kaplnky bez označenia) postavených v rokoch 1710 až 1729. Krátko po ich dokončení pribudli aj kamenné sochy sv. Pavla Eremitu a sv. Antona Pustovníka od G. R. Donnera. Posledná sakrálna pamiatka, ktorá zaujme návštevníka, je krížová cesta tvorená štrnástimi kaplnkami. Výhodou tejto vysokej akumulácie umeleckých diel na jednom mieste, v blízkosti lesa a v nerovnakom terénnom rozložení je možnosť vyskúšať si fotenie aj z tých menej obvyklých uhlov, s rôznym pozadím, kompozíciou, v detaile, alebo v celku a ak si k tomu pripočítate pomerne nízku návštevnosť senzáciechtivých turistov – samozrejme, mimo cirkevných slávností – môžete tu nájsť hotové fotografické El Dorado. A to počas celého roka, za každého počasia, záleží len na fotografovej fantázii, čo vyťaží z práve prevažujúceho svetla alebo poveternostných podmienok. Osobne odporúčam precvičiť si portrétnu fotografiu na tunajších sochách. A nielen vo farbe, ale aj čiernobielo!

Tým, ktorým návšteva Marianky nebude stačiť, odporúčam pokračovať po červeno značkovanom turistickom chodníku na hrad Pajštún, prípadne neskôr po žltej značke až na Dračí hrádok. Na túto vychádzku budete potrebovať celý deň a hoci sa budete pohybovať len v Malých Karpatoch, myslím, že sa pri nej zadýchate a preverí vašu telesnú kondíciu.