Jaskyne na Slovensku

Slovenské jaskyne navštívia ročne desaťtisíce domácich a zahraničných hosti. Nečudo, veď viaceré z nich sú známe po celej Európe.

Šesť z nich je súčasťou svetového prírodného dedičstva.Naše jaskyne patria medzi skutočné klenoty svojho druhu. Pre lepšiu orientáciu vymenujme tie najvýznamnejšie: Belianska jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Domica, jaskyňa Driny, Gombasecká jaskyňa, Harmanecká jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Važecká jaskyňa a Krásnohorská jaskyňa. Len niektoré z nich sú však v prevádzke po celý rok. Priblížme si ich detailnejšie.

Bystrianska jaskyňa

Nachádza sa v Bystriansko-valaštianskom krase Horehronského podolia, na okraji obce Bystrá neďaleko južného úpätia Nízkych Tatier. Pozostáva zo Starej a Novej jaskyne, dosahuje dĺžku vyše 1000 metrov. Od roku 1971 sa dokonca využíva na speleoterapiu. Je to metóda využívajúca špecifické vlastnosti ovzdušia – aerosólu – jaskýň na liečbu chronických a alergických chorôb dýchacích ciest. Štúdie dokázali plný účinok speleoterapie pri pobyte v jaskyni 2 hodiny denne, počas dvoch týždňov. Prehliadka trvá 45 minút, jaskyňa je otvorená od 2.1 do 31.10.

Demänovská jaskyňa slobody

Jedna z našich najkrajších jaskýň. Nachádza sa v Národnej prírodnej rezervácii Demänovská dolina na území Národného parku Nízke Tatry. Demänovské jaskyne, ktorých je dovedna deväť sú najdlhším jaskynným systémom na Slovensku. Celková dĺžka podzemných priestorov predstavuje obdivuhodných 24 km, no len dve jaskyne sú sprístupnené verejnosti a to Demänovská ľadová jaskyňa a Jaskyňa Slobody.

Dĺžka Jaskyne Slobody je 8 126 m a významné sú najmä sintrové jazierka a vodopády. Jedným z najväčších lákadiel jaskyne je Janáčkov dóm. Pomenovaný je podľa známeho hudobného skladateľa Leoša Janáčka, ktorý bol osobným priateľom jedného z objaviteľov jaskyne moravského učiteľa Aloisa Kráľa. Jaskyňu navštívil neskôr Janáček aj osobne a inšpirovaný čarovným prostredím neskôr skomponoval hudobný fejtón Všudybyl. Otvorené prakticky celoročne okrem Vianočných sviatkov. Prehliadka trvá 60 alebo 100 minút.

Belianska jaskyňa

Nachádza sa vo východnej časti Belianskych Tatier nad Tatranskou Kotlinou, v Národnej prírodnej rezervácii Belianske Tatry. Je to zároveň jediná sprístupnená jaskyňa v Tatrách a aj preto patrí k najnavštevovanejším na Slovensku. Vchod do jaskyne je známy oddávna. Vstupné časti jaskyne poznali zlatokopi už v prvej polovici 18. storočia, o čom svedčia nápisy ich mien na skalných stenách. Na dlhé roky však zostali utajené. S prírodným výtvorov upútajú návštevníkov najmä sintrové vodopády, stalagmity i viaceré jazierka. Okrem sviatkov otvorené celoročne, prehliadka trvá 70 minút.

Važecká jaskyňa

Nachádza sa priamo na okraji obce Važec. Jaskyňa je neveľká svojími rozmermi, ale bohatá na kvapľovú výzdobu. Podzemné priestory dekorujú najmä stalaktity, stalagmity a sintrové jazierka je tu aj významné paleontologické nálezisko kostí jaskynného medveďa. Je otvorená od 2.1 do 30.11., dĺžka prehliadky je 35 minút.

Domica

je najznámejšou a najdlhšou jaskyňou Národného parku Slovenský kras. Je preslávená aj vzácnymi archeologickými nálezmi, bohatým výskytom sintrových štítov a bubnov, ako aj početným druhovým zastúpením netopierov. Nachádza sa tu aj najvýznamnejšie jaskynné nálezisko bukovohorskej kultúry z neolitu (4000 rokov pred n. l.). Zadné časti jaskyne boli pravdepodobne posvätnými a kultovými miestami, kde sa zachovali kresby uhľom. Unikátny je najmä nález hrotu oštepu zo starej doby kamennej spred 35 000 rokov. V rámci jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu je Domica zaradená do svetového prírodného dedičstva. Jaskyňa je otvorená celoročne okrem Vianočných sviatkov.