Gotická cesta

K rozvoju cestovného ruchu a propagácii pamiatok východnej časti Slovenska prispieva aj vznik tzv. Gotickej cesty.

Ide o turistický okruh dhý približne 276 kilometrov, na ktorom môžete objaviť množstvo historických a prírodných krás... Tie svojim významom ďaleko presahujú daný región a sú súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva. Priblížme si však túto turistickú trasu trocha detailnejšie. Gotická cesta je vôbec prvou kultúrno–poznávacou cestou takéhoto druhu na Slovensku, pričom prechádza cez 24 obcí a 9 miest. Samozrejme, celkova dĺžka 276 kilometrov je pre bežného turistu len ťažko zvládnutelná a navštíviť všetky zaujímavosti počas jedného pobytu prakticky nie je možné. Preto doporučujeme absolvovať menšie okruhy po častiach. Gotická cesta však ponúka popri historických pamiatkach aj pohľad na okolitú krásu prírody

Nedá sa povedať, žeby Gotická cesta začínala na tom alebo onom mieste. Vyrazit teda môžete podľa toho, kde budete ubytovaní. Aj z tohto praktického dôvodu je Gotická cesta pre lepší prehľad rozdelená na viacero tématických okruhov, konkrétne štyri: Spišsko – gemerský okruh, Gemersko - rimavský, Spišský okruh – tatranský a Spišský okruh – pieninský. Najväčším okruhom je pritom okruh Spišsko – gemerský, zahŕňajúci zrejme najznámejšie atrakcie ako hrad Krásna Hôrka, historické centrum Levoče a pamiatky na zozname UNESCO v okolí Spišského podhradia.

Jaskyne, Muránsky hrad, Slovenský raj...

 Gotická cesta však ponúka popri historických pamiatkach aj pohľad na okolitú krásu prírody. Cestu lemuje krajina plná lesov, dolín, pasienkov a rázovitých dedín, pričom sa dostanente aj na územie viacerých národných parkov ako napríklad Pienin, Slovenského raja, Muránskej planiny... Konktrétne v posledne menovanej oblasti sa nachádzajú aj zrúcaniny Muránskeho hradu, návštevu ktorého vrelo doporučujeme. Z hradnej zrúcaniny je za pekného počasia nádherný výhlad do vzdialenosti niekoľkých desiatok kilometrov. Pri Gotickej ceste sa nachádza aj viacero sprístupnených jaskýň pre verejnosť. Informácie o Dobšinskej ľadovej jaskyni, Gombaseckej a Ochtinskej aragonitovej jaskyni, či jaskyni Domica sú všeobecne známe.

Práve počas exkurzie po trase Gotickej cesty ale môžete tieto jaskyne navštíviť aj osobne. Dobrým tipom a zároveň dobrodružným výletom môže byť pre tých odvážnejších návšteva bežne neprístupných jaskýň v sprievode vodcov zo Speleologickej vodcovskej služby. Ide najmä o Krásnohorskú jaskyňu. Väčšia časť prehliadky vedie ponad podzemný tok, pričom prekážky a prevýšenia prekonávajú návštevníci pomocou drevených lávok, rebríkov a lanových premostení. Napriek tomu je prehliadková trasa vhodná takmer pre každého, s výnimkou obéznejších a menej ohybných ľudí. Záujemcovia o prehliadku sa bežne stretávali s vodcami v penzióne Jozefína v Krásnohorskej Dlhej Lúke.

Travertínový kopec Sivá brada

 Pokračujme ale po Gotickej ceste... Za návštevu stoja určite aj historické centrá miest Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Levoča... Travertínový kopec Sivá bradaPritom by sme ale nemali zabudnúť na menej známe dedinské kostoly, ktoré neraz skrývajú skutočné poklady vo forme vzácnych stredovekých fresiek, oltárov, sôch… Cesta vedie aj územím s už spomínanými pamiatkami zahrnutými do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO - Spišský hrad, Spišská Kapitula, Spišské Podhradie, Žehra. Pri tejto príležitosti vám dávame do pozornosti travertínový kopec s nepretržite vyvierajúcou a bublajúcou minerálnou vodou - Sivá brada. Aby sme boli presnejší, Sivá brada leží hneď vedľa frekventovanej cesty Poprad – Košice asi dva kilometre od Spišského podhradia.

V očakávaní známejších pamiatok ho ale turisti neraz míňajú bez povšimnutia. Sivú bradu spoznáte veľmi jednoducho. Na vrchole tohoto travertínového kopca stojí kaplnka z roku 1675, ktorú vidno z diaľky. Táto pekná lokalita stojí určite za krátku zastávku, pričom môžete ochutnať aj vyvierajúci minerálnu vodu. Opäť sa ale vráťme na cestu a pripomeňme aj jedenásť pamiatkových zón, ktoré sú na trase Gotickej cesty: Spišská Nová Ves, Spišské Podhradie, Spišské Vlachy, Gelnica, Markušovce, Smolník, Rožňava, Lúčka, Štítnik, Jelšava a Sirk (Sirk-Železník, Turčok-Železník).

V blízkosti tejto turistickej cesty je aj 13 národných kultúrnych pamiatok - Chrám sv. Jakuba v Levoči, Spišský hrad, kostol v Žehre, hrad Krásna Hôrka, kaštieľ a historický park v Betliari, kostoly v Koceľovciach, Ochtinej, Štítniku, Plešivci, Šiveticiach, Rákoši, Chyžnom a pôvodná a novšia budova Prvého slovenského gymnázia v Revúcej. Mnohým už zrejme napadla otázka, ako spoznám že som na Gotickej ceste? Popri obciach, cestách a aj v mestách, ktorými táto trasa prechádza sa nachádzajú orientačné tabule hnedej a bielej farby, na ktorých je zobrazené logo v tvare gotickej klenby s napísom – Gotická cesta...