Divín - klenot Novohradu

Obec Divín sa môže pochváliť troma skvostmi. Zrúcaninou hradu. Opevneným renesančným kaštieľom. Barokovým kostolom s unikátnym protitureckým bastiónovým opevnením.

Obec Divín sa stala stredovekým klenotom Novohradu. Obec Divín sa nachádza v Krupinskej vrchovine, 21 km na severozápad od Lučenca. Osada sa vyvinula pod hradom toho istého mena. V roku 1397 bola už farnosťou. V dnešnej terminológii by sme ju označili ako obec okresného významu. Na konci 14. storočia to znamenalo, že Divín mal svoj neprehliadnuteľný význam pre pomerne veľké územie. V 2. polovici 16. storočia bola poplatná Turkom. Neznamená to síce, že priamo kolaborovala s okupačnými vojskom, ale platila mu istý tribút – výpalné, aby si udržala akú takú samostatnoť a ochranália svoje obyvateľstvo pod zotročením. Od roku 1715 poddanské mestečko s právom konať výročné jarmoky. Sídlo divínskeho panstva. Obyvatelia žili z poľnohospodárstva, dobytkárstva, ovocinárstva, povozníctva, vápeníctva a remesla (výroba obručí).

Hrad Divín

divin_1Hrad Divín vznikol na prelome 13. a 14. storočia. Písomne je však doložený až v roku 1329 kedy k nemu patrila osada pri úpätí kopca , na ktorom stojí. Už v druhej polovici 14. storočia sa dočkal častejších stavebných zásahov, rozširovania a modernizácie. Keď v roku 1554 Turci dobyli Fiľakovo a obsadili jeho hrad, stal sa Divín veľmi dôležitým bodom v systéme obrany streoslovenských banských miest. Uhorský snem v roku 1559 rozhodol o jeho oprave a prebudovaní na protitureckú pevnosť. Napriek tomu už v roku 1575 padol do rúk dobyvateľov. Turkom hrad patril nasledujúcich 18 rokov. V roku 1593 cisárske vojská dobyli hrad späť. Na začiatku 17. storočia sa dočkal ďalšej modernizácie. V tom istom storočí, v jeho druhej polovici, sa stal nechvaľne známym vďaka Imrichovi Balassovi. Tento feudálny pán niekoľko desaťročí prepadával a znepokojoval široké okolie. Po jeho smrti v roku 1683 cisárske vojsko hrad dobylo a zničilo.

Renesančný, opevnený kaštieľ Divín

Pochádza z čias okolo roku 1670. Na to, že opevnený kaštieľ pochádza z 2. polovice 17. storočia vyzerá ako pekne zachovaná stredoveká pevnosť. Ten stredoveký vzhľad hovorí ešte aj o inom. Renesancia je sloh typický pre koniec 15. a celé 16. storočie. Už ďaleko menej pre 17.-te, pretože tomuto začína dominovať baroko. Horné Uhorsko bolo vždy mimo hlavného stavebného prúdu. Stredomorie a západná Európa udávali tón, k nám sa dostal v podobe ozveny a aj to dosť oneskorene. Preto táto “stredoveká” stavba je skôr svedkom začiatku Novoveku. Dominuje jej dvojpodlažný dvojtraktový objekt v juhozápadnom krídle. Jeho pôdorys kopíruje tvar písmena L. Zastrešený ostal ako v dobe svojho vzniku šindľovou valbovou strechou, podchytenou drevenými konzolami na obvode.

Renesančný, opevnený kaštieľ DivínSamotné opevnenie má štyri nárožné bastióny. Hlavný vstup so schodišťom na poschodie je v západnom krídle. Bohužiaľ, interiér pevnosti je možné navštíviť len veľmi výnimočne počas slávností, ktoré usporiadava obec. V prameňoch Pamiatkového úradu sa uvádza, že miestnosti sú zaklenuté krížovými hrebienkovými klenbami a valenými klenbami s lunetami. Nad obdĺžnymi oknami prvého poschodia ostal zachovaný geometrický ornamentálny pás nepravého sgrafita. O obnovu a znovusprevádzkovanie celého objektu sa stará regionálne združenie Javor. V susedstve kaštieľa sa nachádza kaplnka sv. Anny, rokoková stavba s mriežkovou a rokajovou ornamentikou, dvoma sochmi a s obrazom sv. Anny z čas stavby kaplnky.

Kostol Všechsvätých

Katolícky, postavený v roku 1657 na staršom gotickom základe, opravený v roku 1860 a zväčšený v roku 1909.Katolícky, postavený v roku 1657 na staršom gotickom základe, opravený v roku 1860 a zväčšený v roku 1909. Dnes je dominantou obce Divín. A to i napriek tomu, že akoprvý udrie do oka návštevníkovy pohľad na hrad. Kostol bol pôvodne jednoloďový s presbytériom s polygonálnym uzáverom, s pristavanými bočnými loďami a s predstavanou predsienkou a dvoma vežami na štítovom priečelí. Hlavná loď je zaklenuá valenou klenbou s lunetami. Bočné lode od hlavného priestoru odčlenené vstavanou emporou. Vysoké veže sú zakončené barokovými baňami s laternou. Okolo kostola sa zachovalo opevnenie na obdĺžnom pôdoryse s nárožnými obrannými vežičkami zo 17. storočia. Teda z obdobia už spomínaného tureckého vpádu do Horného Uhorska. Zariadenie kostola je z roku 1909. Zo starého inventára sa zachovala už len baroková voľná kópia Immaculaty gotického typu.