Litomyšl - perla východných Čiech

Litomyšl, malebné mesto, nachádzajúce sa na východe Čiech v Pardubickom kraji. Prvá zmienka sa datuje k roku 981 v Kosmovej kronike českej, ktorá vyšla v 12. storočí.

Renesančný klenot dal prestavať pre svoju španielsku manželku Máriu Manrique de Lara z rodu Mendoza - dvorná dáma cisárovnej Márie, v roku 1567 syn moravského hajtmana Vratislav z Pernštejnu. Toto panstvo dostal Litomyšl s hradom od cisára Ferdinanda ako léno. V nasledujúcich rokoch ho nechal prestavať na sídlo. Stavbu dokončili v roku 1581. Je ukážkovou formou vrcholnej renesancie. Na tejto stavbe je najlepšie vidieť príklady tzv. moravskej renesancie. Talian Giovanni Battista Aostalli, tu pôsobil predovšetkým ako architekt a stavebný majster. Všetky vonkajšie steny aj komíny zámku sú pokryté maľbami "listových obálok", tzv sgrafitto. V roku 1885 kupujú panstvo Thurn-Taxisoví, ktorí sú poslednými majiteľmi litomyšlskeho zámku. Po znárodnení bol zámok v roku 1962 vyhlásený Národnou kultúrnou pamiatkou pre svoju umeleckú a architektonickú hodnotu a ako dôkaz úcty k českému národnému skladateľovi Bedřichovi Smetanovi, ktorý sa 2. marca 1824 narodil v zámockom pivovare. V roku 1999 bol zámocký areál v Litomyšli zapísaný na Zoznam svetového dedičstva UNESCO.

Zámocké budovy

Vlastný zámok je obklopený hospodárskymi budovami, postavenými a upravenými prevažne v barokovom slohu, zámocký areál dopĺňa rozľahlá záhrada, ktorá bola založená súčasne so zámkom a upravená a rozšírená v 18. storočí. Celý areál číta 13 zaujímavých stavieb.

Barokové zámocké divadielko

Litomyšl - perla východných ČiechPre letné obdobie, keď na zámku prebývala šľachta, bolo vystavené unikátne zámocké divadielko z bývalých stajni. Barokové zámocké divadielko ktoré bolo dokončené v roku 1797 a slávnostne otvorené 23.apríla 1798. Sám gróf Valdštejn-Wartenberg a členovia jeho rodiny hrávali divadelné kusy pre svojich hostí. Z dekorácií a javiskových kulís sa zachovalo 16 variácií, ktoré boli vytvorené viedenským majstrom Jozefom Platzerom. Originálne kusy sú absolútnym unikátom aj vo svetovom meradle.K ich obsluhe a výmene počas predstavenia je vybudované dômyselné zariadenie pochádzajúce z dielne litomyšlského stolárskeho majstra Václava Bonaventúru, ktoré dodnes vzbudzuje úctu a nadšenie odborníkov celého sveta. Súčasťou boli aj popri stenách sedadla, kde sedávali počas predstavenia kominári, ktorí držali na kolenách vodu, keby sa náhodou stal požiar.

Sgrafity

Sgrafito na zámockých fasádach nachádzame v dvoch variantoch. Jedna sa o psaníčkové" Sgrafito, ktoré sa nachádza hlavne na vonkajších fasádach a na treťom nádvorí a sgrafito figurálne. Listových obálok je na celom zámku cez osem tisíc a už pri ich vzniku sa dodržiavala zásada, že jednotlivé motívy sa nebudú opakovať.

Interiéry zámku

Litomyšl - perla východných ČiechOzdobou zámku sú nástenné maľby, nádherné originály obrazov slávnych majstrov, české krištáľové sklo, cenné odborné knihy, míšeňský porcelán, dar Alexandra I. Josefovi Jiřímu z Valdštejna - biliardový stôl. V jednom zo sál je aj obrovský luster vyrobený pôvodne pre Formanov film Amadeus, ktorý bol potom litomyšlskému zámku venovaný. V zámockej expozícii nájdeme empírový nábytok v začiatku 19. storočia. V niekoľkých sálach visí rad obrazov väčšinou z 18. storočia - v audienčnej sále napríklad podobizne Márie Terézie a Jozefa II., v jedálni výjavy z žrebčinca v Kladrubech a Nedošín, v uholným izbe nájdeme rozmerná plátna s bojovými scénami.

Ďakujem CzechTorism Slovakia a Zlatý pruh Polabí, že som mohol tento nádherný zámok navštíviť.

- http://commonroute.blogspot.com/