Horná Lužica v Sasku

Horná Lužica je u nás ešte stále pomerne neznámy región v nemeckom Sasku. Z hladiska dovolenky ide o veľmi atraktívny kraj...

... , pričom hlavným lákadlom sú tradície, architektúra a romantické prírodné zákutia. Čo je pravdepodobne z hľadiska zaujímavostí najľahšie zapamätateľné? Tento región je domovom Lužických Srbov. Malého slovanského národa, žijúceho v povodí Lužice na východe Saska a južnej časti regiónu Brandenburg. Lužickí Srbi sú dnes najmenším slovanským etnikom. Predstavujú posledný zbytok Polabských Slovanov, ktorí po príchode slovanského etnika do strednej Európy v 6. storočí obývali väčšinu územia bývalej NDR a severovýchod bývalej Nemeckej spolkovej republiky. Ich počet sa odhaduje na 40 – 60 000 ľudí. Je to však iba odhad, pretože mnohí sa považujú za Srbov, i keď už lužickosrbsky nehovoria, a in sa považujú naopak za Nemcov. Horná Lužica je dnes časťou spolkovej krajiny Saska a Dolná Lužica Brandiborska. Väčšina Srbov dnes žije na dedinách, no mestskými centrami sú mesta Bautzen – Budyšín a Cottbus. Pri návšteve Hornej Lužice vám do očí padnú dokonca dvojjazyčné miestne názvy, dávna výsada, poukazujúca na dlhodobé spolunažívanie Nemcov a Srbov. Srbské špecifiká sa prejavujú  ale napríklad aj v charakteristickej architektúre obcí, dvojjazyčnosti v kostoloch, krížoch na rázcestiach a i v mnohých múzeách a ľudových školách. Navyše, na hranici so susedným Brandenburskom sa nachádza nádherná lužicka jazerná krajina, najväčšia jazerná a rekreačná oblasť Európy vytvorená ľudskou rukou.  

Bautzen - Budišín

Povedzme si však niečo o meste Budyšín. Ten sa preslávil najmä vďaka svojej starej časti s množstvom dochovaných pamiatok a jeho nezameniteľnosť sa vyznačuje tým, že sa jedná o moderné mesto s bohatým lužickosrbským kultúrnym životom. V meste sú zachované dvojjazyčné názvy ulíc a Budyšínske staré mesto je prístupné iba pešo. Prirodzené centrum mesta tvoria námestia s niekoľkými uličkami a historickými budovami, ako je napr. Peterský dóm či starobylá radnica. Medzi jeho rarity patrí mestská veža Reichenturm. Tá pochádzajúca z roku 1490, ktorá je v súčasnosti o 1,44 m vychýlená od zvislej osy. Pri prudších poryvoch vetra je jej výkyv zrejmý, avšak je prístupná verejnosti. Technickou turistickou atrakciou mesta je vodárenská veža z 15. storočia, ktorá slúži ako galéria. Medzi ďalšie zaujímavé pamiatky mesta patrí impozantný hrad Ortenburg založený Matyášom Korvínom a areál zničeného kostola sv. Mikuláša.

Žitavské hory

Veľkým prírodným lákadlom regiónu sú Žitavské hory, ktoré sú prirodzeným pokračovaním českých Lužických hôr. Na nemeckej strane sa hory vyznačujú množstvom pieskovcových vrcholov a bizarnými tvarmi. Centrum na výlet do okolia je v mestečku Oybin, ktorému dominuje mohutná pieskovcová hora so zrúcaninou kláštora a hradu. V okolí sa nachádza do červena sfarbený pieskovec zvetraný do rôznych zvláštnych tvarov, pričom pravdepodobne najkrajší tvar ma Kelchsteine v podobe džbána. Z vrcholkov skál sa otvárajú nádherné výhľady za mesto Oybin a zo skalnej veže Scharfenstein aj na Ješted a Jizerské hory. Žitavské hory sú tak rajom pre peších turistov ako i cyklistov. Viac o Hornej Lužici na www.oberlausitz.com