Brtonigla, Istria

Istrijská obec Brtonigla, postavená na malebnom kopci, je miestom významných objavov, známym usilovnými vinármi a pestovateľmi olív, ako aj členstvom v talianskom združení „Città del vino“ (Mesto vína).

Okrem klasickej turistickej ponuky si v Brtonigli môžete prísť na svoje na ľudových slávnostiach, môžete obdivovať krasové jaskyne, navštíviť typické vidiecke osady s kamennými domami, zaoberať sa lovom alebo relaxovať pri zbere húb a šparglí. V Brtonigli má svoje sídlo aj Akadémia miestnej demokracie Rady Európy, a v lete sa tam koná Medzinárodná letná maliarska škola Hortus Niger (Čierna záhrada), pomenovaná podľa niekdajšieho rímskeho názvu tejto obce.

Obec Brtonigla sa prvý raz spomína v roku 1234 a je postavená na zrúcaninách niekdajšieho kaštieľa. Po páde Rímskej ríše sa zrúcaniny menili na mestá a potom na feudálne kaštiele. Celá táto oblasť je bohatá na pozostatky z predhistorických osád z bronzového obdobia, ktoré sú vyhlásené za kultúrne pamiatky. Medzi prírodné krásy oblasti Brtonigle patrí Prírodný park Škarline, jaskyňa Mramornica a jaskyňa Srbani. Oblasť Brtonigle je ideálna pre milovníkov poľovníckeho cestovného ruchu. Množstvo cestičiek umožňuje jazdu na bicykli, na koni alebo dlhé prechádzky. Cyklistický chodník Istrijskej malvázie, chodník Olív a horské turistické chodníky sú iba niektoré zo spôsobov rekreácií, ktoré ponúka táto oblasť. Navyše, neďaleko údolia rieky Mirna sa nachádza dokonalé miesto pre paraglajdistov.

Jedna z najväčších istrijských ľudových slávností – Slávnosť svätého Roka – sa koná každý rok 16. augusta, a v tom čase Brtoniglu navštevuje niekoľko tisícok ľudí, ktorí sledujú rôzne kultúrne a športové podujatia a vychutnávajú gastronomické špeciality a renomované vína. Táto oblasť je známa ako „Zem vína“ a každý rok sa v Brtonigli koná Slávnosť istrijskej malvázie.