Ako sa zdravia ľudia vo svete? Pozrite si ich zvyky!

Zvyky a rituály, ktorými sa ľudia zdravia, sa často líšia od krajiny ku krajine – neznáme zvyky tak pre nás môžu byť mätúce. Situácia je ešte mätúcejšia vtedy, ak sú požadované rôzne pozdravné gestá medzi mužom a ženou, mužom a mužom či ženou a ženou. Cestovatelia preto potrebujú menší návod na to, aby svojimi gestami náhodou niekoho neurazili. Pozrime sa spoločne, ako sa zdravia ľudia v rôznych krajinách a na Vašej budúcej dovolenke.

V USA je pre mužov bežné, ak si pri pozdrave potrasú rukami – je však celkom nezvyčajné, keď sa pri pozdrave pobozkajú. Pozdravy sú prirodzené – potrasenie rukou, úsmev a „ahoj“.
 
Briti často pri stretnutí s priateľmi povedia iba „ahoj“. Rukami si potrasú zvyčajne iba vtedy, keď sa stretnú po prvýkrát. Spoločenské bozkávanie – často iba letmý bozk na líce – je bežné v neformálnom styku medzi mužom a ženou a tiež medzi ženami, ktoré sa veľmi dobre poznajú.
 
Francúzi, vrátane detí, si so svojimi priateľmi potriasajú rukami a často sa bozkávajú na obe líca – aj pri stretnutí, aj pri odchode.
 
V Japonsku a viacerých ázijských krajinách je spoločným pozdravom pre ženy aj mužov uklonenie sa pri stretnutí – na rozdiel od neformálneho potriasania rukami či objatia.

 
V arabských krajinách sa blízki mužskí kamaráti alebo kolegovia objímajú a bozkávajú na obe líca. Potriasajú si iba s pravou rukou – dlhšie, ale slabšie ako na západe. Kontakt medzi opačnými pohlaviami na verejnosti je považovaný za nemravný. Nenavrhujte potrasenie rukou opačnému pohlaviu.
 
V niektorých krajinách, ako napríklad Pakistan, bežne vidíte ako sa domáci muži vodia po ulici spoločne za ruku. Ako keby tvorili pár. Pre našinca maximálne mätúca situácia, ktorá dostáva do pomykova pravidelne hádam všetkých cestovateľov... V týchto krajinách je to však prejavom kamarátstva a priateľstva. Niečo podobné, ako keď sa u nás držia muži vzájomne za ramená.
 
Maďari sa na znak uvítacieho priateľského pozdravu radi bozkávajú na líca. Najbežnejším spôsobom bozkávania sa je sprava doľava. Keď sa muži stretnú po prvýkrát, zvyčajne si pevne potrasú rukami.
 
V Belgicku sa ľudia bez ohľadu na pohlavie bozkávajú na líca – aj keď sa stretnú, aj keď sa dobre poznajú.
 
Maoriovia na Novom Zélande si ako pozdrav vzájomne pošúchajú nosmi. 
 
Číňania majú tendenciu byť konzervatívnejšími. Pri prvom stretnutí s človekom zvyčajne pokývnu hlavou a usmejú sa – vo formálnych situáciách si potrasú rukami.
 
V Rusku je typickým pozdravom veľmi silný stisk ruky. Môžeme to opísať tak, že sa snažíte tomu druhému rozdrviť kĺby, ale to všetko pri zachovaní priameho očného kontaktu. Keď si však potriasajú ruky muž a žena, potrasenie je menej prepracované. Za galantné je považované to, ak ženy pobozkáte trikrát striedavo na líca – dokonca aj bozkávanie ruky sa ráta.
 
V Albánsku si muži pri stretnutí potriasajú rukami. V závislosti od toho, ako veľmi sú si blízki, môže byť bežný aj bozk na líce. Keď muž stretne ženské pohlavie, bozk na obe líca alebo dva bozky na jedno sú bežné. S priateľmi alebo kolegami je znova bežné ľahké potrasenie rukami. Ženy si taktiež môžu potriasť rukami alebo pobozkať sa navzájom na obe líca.
 
Podľa tradície v Arménsku – a to najmä vo vidieckych oblastiach – ženy musia čakať, kedy im muži navrhnú potrasenie rukou. Medzi dobrými priateľmi a rodinnými príslušníkmi je bežný bozk na líce alebo ľahké objatie.
 
Úplný zoznam zahrňujúci všetky krajiny by bol skutočne rozsiahly pretože každá krajina sa čo i len trochu líši v spôsoboch, ktoré sa používajú na pozdravy. A rôzne sú nie len pozdravy, ale rovnako aj gestá, ktoré ľudia používajú. Prinášame Vám ešte zopár takýchto gest, ktorí si pred vycestovaním do danej krajiny radšej overte...
 
Mávanie rukou so strany na stranu je v mnohých krajinách zaužívané ako „ahoj“ alebo „maj sa“. Avšak v krajinách východnej Ázie je to považované za príliš demonštratívne. Navyše v niektorých európskych krajinách a rovnako aj v Japonsku a Latinskej Amerike to môže znamenať „nie“ alebo všeobecne nejakú negatívnu odpoveď. V Indii to zase znamená „poď sem“.

 
V Bulharsku sa vyjadruje "áno" presne opačným posunkom ako u nás. Čiže záporným kývnutím hlavy. A "nie", to sa zase vyjadruje prikývnutím. Jednoducho, opačne ako je zvykov vo všetkých okolitých krajinách. To môže spôsobiť najmä vo vnútrozemí, kde ľudia nemajú často kontakt s turistami dosť veľké problémy.
 
Počítanie s prstami počnúc palcom môže byť v niektorých krajinách mätúce. Zatiaľ čo my začíname počítať od palca, niektoré národy začínajú ukazovákom. Naopak v Japonsku predstavuje jeden palec číslo päť.
 
Pokrčený ukazovák a štyri prsty našim smerom ako gesto na privolanie niekoho bližšie môže byť v južnej Európe zamenené s pozdravom „dovidenia“. Vo Filipínach a východnej Ázii sa skrčený ukazovák používa iba na pokývnutie psov.

 
Priame ukazovanie na niekoho alebo niečo použitím ukazováku je v Európe považované za nezdvorilé. V Číne, Japonsku, Latinskej Amerike a Indonézii má toto gesto veľmi hrubý pojmový obsah. V mnohých afrických krajinách sa ukazovák používa iba na poukázanie neživých objektov.
 
Gestá môžu povedať viac ako slová. Keď zvažujeme čo povieme, aby sme niekoho neurazili, tak isto by sme mali starostlivo zvážiť, ktoré gestá ukážeme v jednotlivých kultúrach a krajinách. Svet je skutočne plný odlišností!