Souboj v Tombstone, 2.díl

25.října, tedy den před smrtelným soubojem, přijeli Ike Clanton a Tom McLaury vozem do Tombstone. Zanechali ho i se spřežením v jedné ohradě, která patřila Behanovi, a vydali se za zábavou, každý do jiného podniku.

/pokračovanie článku Legendární souboj u O.K. Corralu/ Billy Clanton a Frank McLaury měli do města přijet později. Bratři McLauryové chtěli vyzvednout peníze z Bauer´s Union Marketu, které utržili za prodej dobytka. Billy Clanton byl mladší, avšak zralejší z těch dvou, a svého bratra hlídal téměř otcovským pohledem. Ike se rozhodl, že si užije noc v tombstonských saloonech a začal svou spanilou jízdu časně z večera. Lok za lokem klopil sklenice whiskey do svého hrdla, až nadešla půlnoc. V jednu hodinu ráno se odebral do Alhambra saloonu, sedl si v jídelně ke stolu a objednal si něco k jídlu. Neviděl Wyatta Earpa ani Morgana, který stál vzadu za barem. Poté vešel dovnitř Doc Holliday a při spatření svého nepřítele se dostal do varu a chtěl vyprovokovat souboj ihned a na místě. Dlouhými kroky přistoupil ke Clantonovu stolu a zasyčel: “Ty špíno dobytkářská, vem svůj revolver a začni“. “Nemám revolver“, odpověděl Ike.

 earpmorgan
 Morgan Earp

Zatímco se muži častovali urážkami, zavolal Wyatt na svého bratra za barem. Morgan byl zrovna ve službě a Wyatt mu doporučil, aby ty dva rozohněné kohouty od sebe odtrhl. Morgan svýma dlouhýma nohama přeskočil bar, chytil Hollidaye za paži a odtáhl ho na ulici. Ike se zvedl a následoval je. Wyatt, jako vždy rozvážnější, dojedl a vyšel za nimi. Venku na chodníku ještě stále vařil vzteky Doc Holliday: “Jestli nemáš zbraň, tak si nějakou přines“, řekl Ikemu. Morgan přiléval olej do ohně: “Váš souboj můžete mít teď hned“, nabízel ochotně. Clanton se cítil v nevýhodě, odmítnul a potupně odešel ze scény. Avšak ne do postele, ale do jiného podniku, kde se věnoval hře pokeru, která trvala až do rána, a východ slunce ho zastihnul unaveného a nevrlého z neúspěšné hry. Wyatta Earpa probudil v 11.30 Ned Boyle, barman z Oriental Saloonu, a měl pro něho důležitou zprávu. Potkal na ulici Ikeho Clantona, který se mu svěřil: “Jakmile se ti zatracení Earpové objeví na ulici, začne tanec“. Wyatt spěchal do saloonu a tam se dozvěděl, že se mezitím Ike ozbrojil brokovnicí a revolverem. To věstilo potíže a Wyatt se odebral za Virgilem a společně s Morganem se vypravili Ikeho hledat. Předehra k poslednímu souboji započala. S Earpy vyrazil také Doc Holliday, ale byl vybídnut Wyattem, aby šel beze zbraně, protože nebyl pod přísahou. Ikeho objevil Virgil v jedné postranní uličce, přiblížil se k němu zezadu a vzal mu brokovnici. Ike se pokusil vytáhnout svůj šestiranný revolver, ale marshall ho praštil svým coltem do hlavy a poslal ho do kolen. “Hledal jsi mě?“, zeptal se ho Virgil jemným hlasem. “Kdybych tě viděl o sekundu dřív, byl bys teď mrtev“, řekl Ike. Virgil ho na místě zatknul za nošení zbraně ve městě. V tomto okamžiku se připojil Morgan Earp a oba bratři odvedli Ikeho Clantona k novému soudci A.O.Wallacemu. Když se o tom dozvěděl Wyatt Earp, odebral se k soudní budově. Tam uviděl sedět Ikeho na lavici, jak si kapesníkem otírá krev z hlavy. Wyatt kolem něho prošel a během čekání na soudce se na něho obrátil: “Dvakrát nebo třikrát jsi mě ohrožoval. Chci, aby to přestalo“. Ike zamumlal pár slov. “Ty mizernej zloději krav“, pokračoval Wyatt, “jestli chceš bojovat, čekám na tebe!“ “Setkáme se, až zde budu hotov“, odpověděl Ike. V té chvíli přinesl Morgan Earp Ikeho brokovnici a revolver, které měly sloužit jako důkaz. Ironicky se nabídl, že za něj zaplatí pokutu, když s ním bude bojovat. “Oddělám tě všude a na každý způsob“, opáčil mu smrtelně bledý Ike. Když Wyatt učinil svoji svědeckou výpověď a opouštěl soudní síň, téměř padl do náruče Tomovi McLaurymu, který chtěl zrovna vstoupit, aby složil za Ikeho kauci. Proběhla krátká, vzteklá výměna názorů, kterou McLaury zakončil větou: “Pokud jsi lačný boje – mohu ti jej kdykoliv poskytnout“. Wyatt vytáhnul revolver a odpověděl: “V pořádku, bojuj tedy zde“, a udeřil Toma levou rukou do obličeje a pravou hlavní revolveru do hlavy. McLaury zůstal ležet před soudní budovou se skelným pohledem a Wyatt Earp odešel jako páv. Shodou okolností byl ten den ve městě přítel Clantonů a McLauryů, mladý kočí dostavníku jménem Billy Clairbourne. Když se dozvěděl o Ikeho zatčení, spěchal k soudnímu sálu. Ike Clanton mezitím zaplatil pořádkovou pokutu a nyní potřeboval ošetřit ránu na hlavě. Clairbourne jej odvedl do ordinace dr.Gillinghama a nechal ho tam samotného. O pár minut později narazil na Billyho Clantona a Franka McLauryho, kteří právě přijeli do města a dychtivě jim sdělil novinky. Billy se rozčílil, že má bratr opět problémy. “Chci, aby šel Ike domů“, řekl, “nepřijel jsem sem, abych s někým bojoval“. O pár minut dorazil Ike s obvázanou hlavou. “Vem si svého koně a jeď domů“, napomenul ho Billy. “Už jedu“, uklidňoval ho starší bratr. Muži se poté společně odebrali k Bauer´s Union Marketu ve Fremontově ulici, kde hodlali vyzvednout peníze.  V té době seděl šerif Behan v oficíně v Allen Street a nechal se holit. Ze svého místa viděl, jak se na rohu srocuje množství lidí. Wyatt a Morgan Earpovi stáli společně s Docem Hollidayem, Virgil Earp byl opodál a měl po boku brokovnici. Lazebník upozornil Behana na události tohoto dne a přesvědčil šerifa, že mezi Earpy a cowboyi panuje nenávistná nálada. Behan vyběhl ven a řekl Virgilovi, že nechá cowboye odzbrojit, když mu umožní být s nimi pár minut o samotě. Earpové považovali záležitost za vyřízenou a odešli. Ale po několika minutách se dozvěděli, že cowboyové jsou stále ještě na Fremont Street a nosí své zbraně. To byl další Behanův podraz a Earpové se vrátili, aby Clantony a McLaurye zatkli.    tombstone-allen_street

Earpové, v černých kabátech a tvrdých kloboucích, s kravatami na bílých košilích, se pohybovali odměřenými kroky pomalu a opatrně. Doc Holliday, v dlouhém šedém plášti, je následoval ozbrojený dřevěnou plaňkou. “Docu, to je náš boj“, sykl Wyatt přes rameno, “nikdo se tě neprosil, aby ses do toho míchal“. “To, co mi teď říkáš, je od tebe hnusný“, odpověděl John Holliday. Byl uražen! Wyatt byl jeho nejlepším přítelem. Virgil se ho zastal, využil své pravomoci US marshalla, a na místě ho jmenoval svým zástupcem. Odebral mu tyč a podal mu svou vlastní brokovnici, ale řekl mu, aby ji nosil pod kabátem. Doc se zařadil po bok svých kamarádů a všichni čtyři pokračovali zlověstně ztichlou Fourth Street. Když přišli na křižovatku a nahlédli do Fremont Street, spatřili Clantony a McLaurye. Stáli na chodníku za obchodem Camilluse Flye, který byl zároveň penzionem a fotoateliérem. Frank McLaury držel opratě svého koně v ruce. Šerif Behan se je snažil přemluvit, aby odevzdali zbraně. Ike Clanton tvrdil, že není vůbec ozbrojen, což Behan zkontroloval tím, že ho zběžně prohledal. Tom McLaury rozhrnul svoji vestu, aby ukázal, že ani on nemá zbraň. Ale Billy Clanton a Frank McLaury měli šestiranné revolvery a Frankův kůň ukrýval v pouzdru u sedla winchestrovku. “Chlapci, musíte mi odevzdat své zbraně“, řekl jim Behan. “Jen když odzbrojíš i Earpy“, odpověděl mu Frank. “Zůstaňte tady!“, rozkázal jim šerif a šel naproti blížícím se Earpům. Setkali se pod markýzou Bauer´s Meat Marketu. “Earpe, pro Boha nechoď dál“, vyzval Behan Virgila. Earpové a Doc Holliday ho však ignorovali a pokračovali v cestě. “Zpátky! Jsem šerif tohoto města!“, řval a rozeběhl se za nimi. Když Earpové s Docem dorazili k Flyeho krámku, stáhli se cowboyové na vedlejší prázdný pozemek, který byl na druhé straně ohraničen malým domkem, jenž patřil Williamu Harwoodovi. Clantonové a McLauryové se postavili do řady zády ke zdi, Frank McLaury měl vedle sebe svého koně. Earpové se o několik kroků přiblížili. Virgil s Docovou tyčí v pravé ruce byl v čele, za ním stáli Wyatt a Morgan. Doc se držel vzadu, Virgilova brokovnice byla zřetelně vidět, neboť se mu ve větru rozepnul plášť. Když byly obě znepřátelené skupiny necelé dva metry od sebe, schoval se šerif Behan za zeď Flyeho domu. Billy Claibourne, který byl nablízku svým přátelům, ho okamžitě následoval. Clantonové a McLauryové, aniž by to okamžitě rozpoznali, se dostali do pasti. Předek blokovali nebezpeční Earpové, po stranách stály domy Flyův a Harwoodův. Mohli se pohybovat pouze dozadu, tam byl volný prostor a prázdné boxy O.K.Corralu. Pozemek sám – pustý kus země, asi 6 metrů široký – nenabízel žádné úhybné manévry, či úkryt. Možná, že se cowboyové cítili zaskočení, ale nedali to najevo. Díky častým a víceméně náhodným střetům dosáhli bodu, ze kterého již nebylo cesty zpět. I když vše hrálo pro Earpy, převzali iniciativu. V hrobovém tichu zacvakaly kohoutky, jak Billy Clanton a Frank McLaury natáhly své revolvery. “Stop, dejte mi své zbraně!“, zvolal Virgil Earp. Někdo zařval: “Ty psí synu!“ – a další slova zanikla v rachotu výstřelů. Očití svědci později popisovali svist kulek smrtonosné palby takto:                      Billy Clanton zdvihl ruku s revolverem a namířil na Wyatta Earpa. Wyatt si toho nevšímal, vytáhl svůj šestiranný revolver z kapsy kabátu a bleskurychle vypálil na Franka McLauryho, kterého považoval za nejlepšího střelce mezi cowboyi. Billy Wyatta netrefil avšak trefil Wyatt - Frank McLaury se složil k zemi s prostřeleným břichem. Když Tom McLaury uviděl, že je jeho bratr zraněn, rozhalil vestu a zvolal: “Nemám nic!“. Tím chtěl říci, že je neozbrojen. Poté uskočil za Frankova koně a ukryl se za jeho hřbetem. Billyho Clantona, cíl Morganova coltu, to postihlo jako dalšího. Kulka prostřelila jeho pravé zápěstí, druhá ho zasáhla do prsou. Zabalancoval a padl dozadu na okno Harwoodova domu. Potom se pomalu svezl k zemi. Nebyl však ještě vyřazen ze hry. Přendal si zbraň do levé ruky, hlaveň si opřel o pravé předloktí a začal střílet po Earpech. Ike Clanton se mezitím snažil zachránit svou vlastní kůži. Hned po prvních výstřelech se vrhl na Wyatta Earpa. Přitom nebylo jasné, chce-li mu odebrat zbraň, nebo si vynutit přestávku ve střelbě. Chytil ho za paži a snažil se mu ji přitisknout k tělu. Když Wyatt viděl, že Ike nemá revolver, chladně ho odstrčil stranou se slovy: “Střílej nebo vypadni!“. Ike se rozběhl k zadním dveřím Flyeho krámku. Doc Holliday za ním poslal několik broků, ale Ikemu se podařilo dostat bez zranění do domu. Šerif Behan, který tam stál jako zkamenělý, se vrhl jedním skokem také do úkrytu a stáhl sebou i Billyho Claibournea. Hned poté z těchto dveřích vyskočil Ike a zmizel za boxy O.K.Corralu. Utíkal dále, aniž by se zastavil, až dorazil do mexické tančírny v Allen Street, kde našel útočiště. Frankův kůň, zdivočelý ze střelby, se splašil a utekl na ulici a Tom McLaury zůstal bez krytí. Doc Holliday na něj zamířil a vystřelil. Tentokrát ho jeho brokovnice nezklamala. Smršť broků prorazila Tomovu pravou stranu vesty. Cowboy se potácel dolů po Fremont Street až k rohu Third Street, kde klesl a zemřel. Během několika sekund byl gang cowboyů paralyzován. Ike utekl a tři jeho druzi byli zkoseni střelami. Dva z nich to ještě nevzdávali a pálili po ochráncích zákona. První to schytal Virgil Earp. Na přestřelce se doposud nepodílel. Hned na začátku si přehodil Docovu tyč do levé ruka a vytáhl revolver, aby střílel na Billyho Clantona, ale předešel ho bratr Morgan. Nyní stál na místě a sledoval bitku. Jedna z kulek ho trefila do stehna a Virgil klesl k zemi necelé tři metry od Billyho, který přes své zranění stále střílel. Ani Frank McLaury se nechtěl vzdát i když měl těžký průstřel břicha. Pokoušel se ještě chytit svého koně a vytáhnout winchestrovku ze sedla, ale polekané zvíře mu uteklo. Chopil se tedy revolveru, ale v tom okamžiku spatřil svítící oči Doca Hollidaye, dívající se  na něj ze vzdálenosti necelých dvou metrů. Doc měl Virgilovu brokovnici a vlastní revolver, který doposud skrýval. Oba muži vystřelili zároveň, třetí střela přišla zleva – od Morgana Earpa. Frank McLaury se zlomil v pase a padl do prachu. Kulka ho trefila pod ucho. Jeho vlastní střela však prošla stehnem Doca Hollidaye. Vždy se říkalo, že se na Doca těžko míří, neboť byl následkem tuberkulózy a alkoholismu tak vyhublý, že ho z boku téměř nebylo vidět. Tuto báchorku vyvrátil Frank McLaury v poslední půlsekundě svého života. Billy Clanton, který přestřelku nikdy nechtěl, vystřelil poslední ránu za cowboye. Mířil na Morgana Earpa a podařilo se mu ho trefit do ramena. Ten chvíli vrávoral a potom upadl. Billy se pokoušel vstát, ale Morgan a Wyatt na něho vypálili takřka zároveň a zkrvavený cowboy klesl opět k zemi zasažený pod žebry. Neuplynulo více než půl minuty od prvního výstřelu a legendární souboj byl náhle u konce. Nad ztichlou scénou se vznášel dým ze střelného prachu. Camillus Fly vyšel ze svého domu, přešel pozemek a běžel k umírajícímu Billymu Clantonovi, který se ještě pokoušel natáhnout kohoutek revolveru. “Dej mi ještě pár patron“, prosil. Fly mu jemně odebral zbraň z bezvládné ruky. Bilance přestřelky byla neradostná. Tři z osmi střelců byli mrtvi (Tom McLaury, Frank McLaury a Billy Clanton), tři zraněni (Virgil Earp, Morgan Earp a Doc Holliday), pouze dva vyvázli se zdravou kůží (Ike Clanton a Wyatt Earp). Avšak účet ještě nebyl zcela vyrovnán. Ještě v pozdní odpoledne 26.října Tombstone dýchalo neukojenými vášněmi. V okolních dolech pískaly píšťaly, horníci se ozbrojovali a pochodovali do města. Domy Earpů hlídali spojenci, aby je chránili před  přáteli Clantonů a McLauryů. Předpokládalo se, že co nejdříve navštíví Tombstone a pomstí se. Mrtvoly tří mužů byly odvezeny do pohřebního ústavu Ritter & Ream, kde byly omyty, upraveny a vystaveny pro veřejnost. Dva dny po přestřelce šel pohřební průvod hlavní ulicí hustě lemovanou lidmi. V čele vyhrávala městská dechová kapela. Když procesí procházelo kolem radnice, jeden z přátel obětí vyzdvihl ceduli s nápisem “Zavražděni v ulicích Tombstone“.         coffins

Otázka viny a neviny účastníků duelu byla v Tombstone diskutována po celé týdny. Komise, která měla vyšetřit incident, nedošla k jednoznačnému závěru. Šerif Behan obvinil Earpy z vraždy a zavřel Wyatta Earpa a Doca Hollidaye do vězení. Virgil a Morgan, kteří se uzdravovali ze svých zranění nebyli zatčeni, ale Virgil, jako městský marshall, byl suspendován. Případ se dostal k policejnímu soudci Wellsi Spicerovi, muži, který doufal ve zlepšení poměrů ve městě, díky existenci dvou Biblí. Po třicetidenním vyšetřování dospěl k závěru, že jednání obžalovaných bylo oprávněné. Byli, jak usoudil “úředníky ve službě, kteří měli ve své pravomoci tyto muže zpacifikovat – muže, kteří neváhali smrtelně střílet a již předem neměli v úmyslu se nechat zatknout či odzbrojit“. Spicer však Earpovu skupinu viny zcela nezbavil. Zjistil, že Virgil Earp jako policejní šéf učinil “nedomyšlené a v podstatě trestné rozhodnutí“, když požádal Wyatta a Doca , aby mu pomohli při zatčení Clantonů a McLauryů. Přesto však u něho nalezl polehčující okolnosti: “Musíme si uvědomit stav občanských záležitostí ve městě. Vládne zde bezzákonnost a neúcta k lidskému životu, všude panuje strach a nejistota z bezohledných zločinců, kteří tuto zemi terorizují. Je nepopiratelné, že Earpové byli vystaveni mnoha vyhrůžkám ze strany rančerů. Nemohu proto v marshallově nemoudrém jednání vidět žádný zločinný motiv“. Tento rozsudek příliš nenadchnul přátele obětí. Již dva měsíce po přestřelce byl Virgil Earp, který se již zotavil ze svého poranění, postřelen z brokovnice, když přecházel v temnotě Fifth Street. Ti, co ho napadli, zůstali nepoznáni. Virgilova levá ruka byla těžce zasažena. Byl odnesen do pokoje v hotelu Cosmopolitan a brzy se kolem něho sešlo několik jeho přátel a manželka. Virgil se pokoušel svoji ženu uklidnit. “Nech toho“, říkal, “vždyť mám ještě jednu ruku, kterou tě mohu obejmout“. O tři měsíce později, jednoho sobotního večera v březnu 1882, se nacházeli Wyatt s Morganem v biliárovém sále Hatch´s Saloon v Allen Street. Když se Morgan nakláněl s tágem přes hrací stůl, padly dvě rány přes prosklené zadní dveře herny a zasáhly ho do páteře. Když ho odnášeli na gauč, pokoušel se vtipkovat: “Tak tohle byla asi moje poslední hra“. Ale legrace to nebyla, během půl hodiny zemřel. Očití svědci viděli z místa činu utíkat tři muže. Poznali v nich Pete Spenceho, přítele Clantonů, a Franka Stilwella, zástupce šerifa Behana, kterého Virgil Earp v září loňského roku zatknul kvůli přepadení dostavníku. Třetí byl údajně Indián. Za tři dny po tragédii nastoupili Virgil Earp a jeho žena do vlaku směrem na západ. Doprovázeli Morganovu rakev do Kalifornie, kde sídlili rodiče Earpů. Wyatt Earp a Doc Holliday s nimi jeli do Tucsonu , aby je ochraňovali. Když vlak zastavil na tucsonském nádraží, spatřili Franka Stilwella ozbrojeného revolverem, jak stojí na nástupišti. Druhého dne ráno našli železničáři Stilwella mrtvého. Měl šest kulek v prsou a nohou a byl zasažen z bezprostřední blízkosti. V době nálezu mrtvoly byli již Wyatt s Docem na cestě do Tombstone. Ještě téže noci shromáždil Wyatt skupinku přátel, aby pronásledovali Pete Spenceho a anonymního Indiána, kteří zavraždili jeho mladšího bratra. Mezitím, co se rozjeli do divočiny, sestavil šerif Behan stíhací četu, aby chytili Wyatta Earpa a Doca Hollidaye, kteří byli podezřelí z vraždy Franka Stilwella. Ráno 22.března Wyattovi lidé našli a zastřelili “Indiána“, který byl vlastně mexickým dřevorubcem, jenž pracoval na Spenceho pile v Dragoon Mountains. Spence sám Wyattově pomstě unikl. Přibližně po týdnu sestoupili Wyatt, Doc a hrstka jejich kumpánů s koní v Albuquerque v Novém Mexiku. Byli unavení a odření od sedel, ale byli na místě, kde na ně nemohl dosáhnout zákon Arizony. Tombstone mělo konečně vše za sebou: napětí, přestřelku i dohru souboje. Ale legenda o krvavém dni měla teprve začít. Všude na Západě zveřejňovaly noviny zprávy o válce Earpů v Tombstone, které převzal i tisk na Východě. Wyatt Earp a Doc Holliday, dvě nejznámější postavy Earpovské družiny, se stali dokonce hrdiny šestákových románů. Doc pokračoval v kariéře hazardního hráče a pijana, až ho 8.listopadu 1887 skolila stále postupující tuberkulóza. Wyatt se zklidnil a začal podnikat v méně nebezpečné sféře. V roce 1896 například soudcoval první boxerské zápasy a prý se zúčastnil i zlaté horečky na Klondiku. Zemřel 13.ledna 1929 v Los Angeles. predošlú časť článku si prečítajte v texte Legendární souboj u O.K.Corralu