Modocká válka Kapitána Jacka

Ne všechny války proběhly v srdci Západu. Zcela nerovným bojem indiánů byla válka v roce 1873, kterou začali jinak mírumilovní Modokové v severní Kalifornii.

Šest měsíců bojovalo padesát modockých válečníků, vedených náčelníkem Kintpuashem (Kientpoos) - nazývaným osadníky z okolí také Kapitán Jack – v lávovém labyrintu a drželo v šachu dvacetkrát silnější americkou armádu.

Kapitán Jack - Kintpuash

Již dvakrát vedl Kapitán Jack své lidi ze staré vlasti do přidělené rezervace na severu.

Ztráty vojáků činily 181 mužů. Mezi zabitými byl i generál Edward R.S.Canby, jediný americký generál, který přišel o život při válečném tažení proti indiánům. Tato válka začala 29.listopadu 1872 poté, když US kavalerie přijela do osady Modoků s rozkazem všechny odvést do rezervace –  „mírovými prostředky - pokud to bude možné, za použití násilí - když to bude nutné“. Již dvakrát vedl Kapitán Jack své lidi ze staré vlasti do přidělené rezervace na severu. Vždy ji však opustili, neboť tam docházelo ke střetům s nepřátelsky naladěným kmenem Klamathů, kteří tuto rezervaci považovali za své území. Tentokrát toho měli Modokové dost a po jedné přestřelce se vrátili domů k řece Lost River

Lava Beds

Za úsvitu kavaleristé pod velením majora Jamese Jacksona obsadili vesnici a vyzvali Kapitána Jacka k okamžitému návratu do Klamathské rezervace. Došlo k hádce a na obou stranách padly výstřely. Na bojišti zůstal jeden voják mrtvý a několik zraněných. Zděšení Modokové prchli 15 kilometrů na jih, kde hledali ochranu v bizardních Lávových polích (Lava Beds), ležících na pobřeží kalifornského jezera Tule. V tomto 19 kilometrů dlouhém a 16 kilometrů širokém labyrintu skal, rozsedlin, příkopů a jeskyní, se Kapitán Jack ukryl se svými 165 muži, ženami a dětmi. Věděl, že v případě potřeby by zde mohla jeho hrstka válečníků odrazit každou armádu, doufal však, že je už vojáci nechají na pokoji. Běloši jistě nebudou stát o tyto mrtvé skály, které nepřinášejí žádný užitek. Armáda ale stáhla 3 oddíly kavalerie a 2 kompanie infanteristů a vyrazila do Lávových polí Modoky pochytat. Velitel trestné výpravy generál Canby měl k dispozici 700 mužů včetně oregonských a kalifornských dobrovolníků. První útok 17.ledna 1873 však skončil fiaskem. Na vině byla hustá přízemní mlha a pekelný strach ze zakopaných indiánských odstřelovačů. Vojáci byli krvavě odraženi a do rukou Kapitána Jacka padly jejich zbraně, munice a proviant. Nastal čas na vyjednávání. 28.února se do Lávových polí dostavila mírová komise. Vedla ji Jackova sestřenice Winema, provdaná za bělocha Franka Riddla. Nyní si říkala Toby Riddlová a Modokům tlumočila podmínky míru. Kapitán Jack však neústupně trval na tom, že se do Klamathské rezervace nevrátí a od generála Canbyho žádal malou rezervaci v jeho kmenovém území. Rozhovory se táhly několik týdnů a nevedly k žádnému výsledku. Neústupnost hrstky těchto indiánů vyvolala v celé zemi obdiv a sympatie veřejnosti.

Curley Head Doctor

Bostonský Charley, zastřelil přítomného pátera Eleazara Thomase.

To ale netrvalo dlouho, neboť Kapitán Jack udělal osudovou chybu. Podlehl tlaku svých lidí, vedených medicinmanem jménem Curley Head Doctor. Ti naléhali, aby Canbyho zabil. Naivně se totiž domnívali, že armáda bez vrchního velitele bude zrovna tak bezmocná, jako indiáni bez vedení svých válečných náčelníků. Kapitán Jack - Kintpuash, ač bytostně byl proti vraždě, dostal od svých soukmenovců ultimátům: “Buď zabiješ Canbyho, nebo budeš zabit sám. Zabiješ, nebo tě zabijí tvoji vlastní muži“, nakonec souhlasil. 11.dubna 1873, na Velký pátek, se konalo poslední jednání. Po vzrušené diskuzi, při které ani jedna strana nehodlala ze svých požadavků ustoupit, vytáhl Kapitán Jack - Kintpuash ukrytý revolver a generála Canbyho na místě usmrtil. Další Modok, Bostonský Charley, zastřelil přítomného pátera Eleazara Thomase. Tyto vraždy popudily celý národ a generál William T.Sherman rozkázal Modoky zničit. “Jejich absolutní vyhlazení je nyní naprosto v pořádku“, řekl Canbyho nástupci generálu J.C.Davisovi. 15.dubna podnikla tisícihlavá armáda, mezi nimi i artilerie a 72 indiánských žoldnéřů z kmene Tenino, tři dny trvající útok. Ale ofenziva ztroskotala díky těžkému, téměř neprostupnému terénu a o život přišel pouze jeden Modok. Tragický konec však ještě nenastal. Posléze se vojsku podařilo Modoky vyhnat z Lávových polí díky tomu, že je odřízli od přísunu potravin a vody. Jednota Modoků   se začala štěpit a jedna skupina kmene se za slib amnestie vzdala. Ztráty náčelníkovi věrných indiánů byly obrovské a po krutém pronásledování se 1.června 1873 vzdal i Kapitán Jack - Kintpuash se třemi posledními bojovníky, kteří s ním vytrvali až do konce. Generál Davis ho chtěl na místě oběsit, ale ministerstvo války ve Washingtonu nařídilo, aby se s ním konal proces. Uspořádali ho v červenci 1873 v pevnosti Fort Klamath. Modoky nezastupoval žádný obhájce a sami indiáni rozuměli angličtině jen velice málo. Kapitán Jack byl obviněn z vraždy a společně se třemi svými muži, Johnem Schonchinem, Bostonským Charleyem a Černým Jimem, 3.října oběšen. Dvěma dalším, Barnchovi a Sloluxovi, byl v poslední minutě změněn trest smrti na doživotní pobyt ve vězení na ostrově Alcatraz v Sanfranciském zálivu. Ani po své smrti nenalezl “notorický násilník a vrah Kapitán Jack - Kintpuash“ pokoje. Jeho tělo někdo v noci tajně vykopal z hrobu a odvezl do Yreky, kde ho nechal nabalzamovat. Pak putovalo na Východ. Zde ho ničeho se neštítící podnikavci za 10 centů vystavovali na odiv a po letech skončilo jako pouhá kostra ve washingtonském lékařském muzeu. Náčelníkovi lidé byli přestěhováni do Oklahomy, kde byli usazeni v rezervaci Šónýů. Odsunem definitivně skončila válka s Modoky a přihlédneme-li k malému počtu modockých bojovníků, také jeden z nejnákladnějších konfliktů s indiány, který stál americkou státní pokladnu 4 miliony dolarů.