Kdo zabil George A. Custera?

O Little Bighornu byly napsány stovky seriózních vědeckých prací, dobrodružných románů i zcela stupidních krváků a zdá se, že o tomto americkém fenoménu bylo již řečeno vše.

Přesto jsem narazil na několik záhad a zajímavostí, o které bych se chtěl se čtenáři podělit. Little Big Horn! Kdo by neznal poslední boj generála Custera a jeho sedmé kavalerie. Pro milovníky Divokého západu je snad proslulejší než Waterloo.

Jak to bylo s generálovým bratrem Tomem?

Po bitvě svlékli Indiáni ze všech pobitých vojáků oděvy, až na korespondenta žurnálu Bismarc Tribune Marka Kellogga. Všichni kromě generála G.A.Custera a kapitána M.W.Keogha byli skalpováni a zohaveni. Tělo generálova bratra Toma bylo vystaveno zvláště surovému zacházení. Bylo zohaveno v takovém rozsahu, že bylo později identifikováno pouze díky tetování na ruce, které představovalo Bohyni svobody a americkou vlajku. Podezření ze zabití a zneuctění Toma Custera padlo na hunkpapského bojovníka jménem Déšť ve tváři, což dokládají například tyto citáty: V knize vzpomínek Boots and Saddles (1885), uvádí vdova Elizabeth “Libby“ B.Custerová: “Tento ztělesněný ďábel se chtěl pomstít za to, že byl uvěznění v roce 1874 a jeho zloba se soustředila na poručíka Custera. Tomuto statečnému, čestnému a milému muži, našemu bratru Tomovi, vyrval z prsou jeho odvážné srdce“.

custerfuchs
Bitka pri Little Big Horne

Vysloužilý unionistický generál Delevan Bates napsal v roce 1895: “Na místě posledního vzdoru byli nalezeni Tom a generál blízko sebe. Tom zemřel jako první, poté byl zabit i jeho bratr. Déšť ve tváři, kterého Tom Custer kdysi zatknul, byl mezi indiánskými útočníky a když Tom padnul, skákal po jeho těle jako smyslů zbavený. Potom skalpovacím nožem otevřel hrudník umírajícího hrdiny, vytrhl jeho ještě tepající srdce, olizoval z něj kapající krev a pak jej patou rozdrtil o zem“. Tyto hororem zavánějící řádky zajisté vzbuzují spravedlivé rozhořčení nad barbarstvím Deště ve tváři, ale je tu jeden problém – zřejmě nejsou pravdivé. Ačkoliv bylo tělo Toma Custera brutálně znetvořeno, jeho hrudník otevřen nebyl. Obnažování těl a jejich nepopsatelná zohavování byla spáchána jinými Indiány až po skončení bitvy. Déšť ve tváři krátce před svou smrtí podal vysvětlení Charlesi A.Eastmanovi: “Mnoho lží bylo o mě vyřčeno. Někteří tvrdí, že jsem zabil Dlouhý vlas (generála Custera), jiní zase, že jsem vyřízl srdce jeho bratrovi, protože se zasloužil o to, abych byl uvězněn. Není to pravda! V té bitvě jsme byli všichni tak rozrušení, že jsme stěží rozeznávali své nejbližší přátele. Vše se odehrálo bleskově. Po boji jsme chytali rozběhlé koně po celé prérii, zatímco starci a ženy obírali mrtvé, a jestli došlo k nějakému zohavení, tak to udělali oni“.

Poslední, kdo přežil

Byly dohady o tom, proč těla G.A.Custera a kapitána Mylese Keogha, ač vysvlečená nebyla skalpována ani zmrzačena. Co se týče Keogha, nosil na krku církevní vyznamenání z doby jeho služby u Papežského státu. Spekulovalo se o tom, že tato medaile zachránila Keoghovu mrtvolu před zohavením. Je však vysoce nepravděpodobné, že by Indiáni rozpoznali význam této medaile. Dnes se má zato, že vítězové jeho tělo ušetřili proto, že kapitán zůstal naživu jako poslední a pověrčiví domorodci to přičítali nějakému kouzlu.

comanche2
Keoghův kůň Comanche

Keoghův kůň Comanche byl jediným živým tvorem, který bitvu přežil. Nalezli ho raněného, jak bloudí po bojišti a převezli ho parníkem Far West do Fort Abraham Lincolnu, kde žil až do smrti jako miláček celé posádky. Ve vojenském rozkazu generála Sturgise z 10.4.1878, v němž se vzdává hold padlým, je zvláštní pasáž: 1. “Velitel pluku se postará, aby koni Comanchovi byla přidělena samostatná pohodlná stáj. Na koni nesmí nikdo nikdy jezdit ani ho pod jakoukoli záminkou použít k jakékoliv práci. 2. Napříště se všech slavnostních příležitostí, na nichž pluk vystoupí koňmo, zúčastní i Comanche, veden za uzdu jedním z jezdců prvního oddílu, osedlán a ověšen černým flórem.“ Comanche zemřel stářím v listopadu 1891. Jeho tělo bylo vycpáno a umístěno do muzea ve městě Lawrence v Kansasu.

Kdo zabil George Armstronga Custera?

Déšt ve tváři nebyl jediným podezřelým z vraždy slavného generála. Například historikovi Walteru C.Campbellovi se přiznal Bílý býk (Pte San Hunka) z kmene Mnikonžuů, že v osobním souboji náčelníka Modrých kabátů zabil on. Vysvětlil též střelnou ránu na generálově skráni, která byla podle stop střelného prachu vypálena z těsné blízkosti a vedla k pozdější spekulaci o Custerově sebevraždě. Bílému býkovi se prý podařilo generálovi vyrvat revolver a střelit ho napřed do hlavy a pak do srdce. Mezi dalšími, kteří si činí nárok na to, že zabili generála Custera je Plochý bok a Statečný medvěd. V roce 1881 řekl Charlesovi E.McChesneyovi náčelník Mnikonžuů Červený kůň, že G.A.Custera zabil neznámý santíjský válečník. Ani tuto verzi nelze vyloučit, neboť je doloženo, že generálova krásného hnědáka “Vica“ získal Hlučný chodec, syn náčelníka Santíjů Inkpaduty.