Vychádza Železný polmesiac, štvrtý diel Dobrodružstiev kapitána Báthoryho

Vychádza Železný polmesiac, štvrtý diel Dobrodružstiev kapitána Báthoryho, od Juraja Červenáka. Románom Železný polmesiac pokračuje v košatej historicko-dobrodružnej sérii o kapitánovi Báthorym, hrdinovi protitureckých vojen v druhej polovici 17. storočia. 

Štvrtá časť cyklu Dobrodružstvá kapitána Báthoryho

Leto 1663. Osmanská ríša siaha až po Dunaj. Mierové rokovania zlyhali a k pohraničnému Ostrihomu prichádza obrovské turecké vojsko pod velením samotného veľkovezíra. Plánuje sa znovu oboriť na Viedeň, ale v ceste mu stojí moderná, dokonale vyzbrojená hornouhorská pevnosť Újvár - Nové Zámky. Veliteľ pevnosti Adam Forgáč dostal od panovníka jasný rozkaz: za žiadnu cenu nesmie pustiť mohamedánske hordy cez Dunaj. Kresťanskí bojovníci však stoja proti mnohonásobnej presile a strácajú sily v sporoch medzi viedenskou vrchnosťou a uhorskou šľachtou. Zdá sa, že pre útočníkov budú ľahkou korisťou. Medzitým kapitán Báthory pátra po synovi Michalovi a zachráni pred tureckým otroctvom mladú zemianku Julianu. Má vyše hlavy osobných starostí, prišiel o voľakedajšiu bojovú zručnosť a vojenské remeslo by už najradšej zavesil na klinec. Zostane však ľahostajný k výzve, aby sa pripojil k obrane vlasti a celého kresťanského sveta?
 
Juraj Červenák napísal viac ako dvadsať románov v žánri historickej fantasy, prevažne z čias starých Slovanov, a získal niekoľko žánrových ocenení. Nových fanúšikov si získal knižným cyklom o kapitánovi Steinovi a notárovi Barbaričovi (Mŕtvy na Pekelnom vrchu, Krv prvorodených), ktorý vystaval ako tradičnú detektívku v historických kulisách.