Tatransky fotomaraton 2013

Horský internetový klub, o.z. (www.hory.sk) a mesto Vysoké Tatry usporadúvajú dňa 21. a 22. septembra 2013 v poradí už tretí ročník Tatranského fotomaratónu (TF 2013). Novinkou tohtoročného podujatia bude rozdelenie súťažnej časti do dvoch kategórií.

Obe kategórie budú mať vlastné témy. Prvá A. kategória MESTO obsahuje 8 hodín fotografovania na celom území mesta Vysoké Tatry, od Podbanského po Tatranskú Kotlinu. Druhá B. kategória HORY obsahuje 30 hodín fotografovania vo vysokohorskom prostredí s možnosťou prenocovania na vysokohorskej chate.

Témy oboch kategórií budú vyhlásené pred štartom, ktorý sa uskutoční dňa 21. septembra 2013 o 9-tej hodine pred Horskou klubovňou (Švajčiarsky dom) v Starom Smokovci. Po vyhlásení 8 tém, budú mať účastníci možnosť ich stvárnenia na 8 fotografiách, a to v časovom intervale prislúchajúcom danej kategórii. Vo fotografiách musí byť zrejmý súvis zobrazovaných motívov k Vysokým Tatrám.

Od 1. augusta 2013 je možné sa elektronicky registrovať na oficiálnych web stránkach Tatranského fotomaratónu www.fotomaratón.hory.sk

Pre el. registrovaných účastníkov TF 2013 bude zabezpečené bezplatné parkovanie na území mesta Vysoké Tatry. Pre väčšie skupiny súsúťažechtivých milovníkov fotografovania a Tatier, organizátori pripravili výhodné skupinové štartovné. V sobotný večer čaká úèastníkov príjemné posedenie v Horskej klubovni spojené s premietaním outdoorových filmov a prezentáciami fotografií s horskou tematikou. Fotografie vyhodnotí odborná porota zložená najmä z popredných horských a tatranských fotografov. Odovzdávanie cien spojené s vernisážou víťazných fotografií sa uskutoční v priebehu októbra 2013 v Horskej klubovni v Starom Smokovci. Všetky podrobnosti o Tatranskom fotomaratóne, ako aj súvisiace aktuality, môžu záujemcovia nájs na stránke fotomaratónu www.fotomaraton.hory.sk.