Slávnosť diabla na brehu jazera Titicaca

V peruánskom meste Puno sa každý rok zídu ľudia oblečení do satanských kostýmov, aby tancom oslávili diabla v ľudskej podobe. Hlavným motívom pritom nie je oslava satana ako takého, ale skôr snaha zabávať sa celý týždeň priam diabolsky neviazane.

V tomto prívetivom pobrežnom mestečku sa zídu tisíce ľudí, aby sa ponorili do víru tanca a hudby a dobre sa odviazali. Pôvod tohto sviatku La Diablada je dodnes zahalený tajomstvom. Jedna z verzií však hovorí o tom, že jeho cieľom je radostné vyjadrenie slobody získanej po španielskej nadvláde v 19. storočí. Ďalšou z verzií je spomienka na uctievanie duchov jazera či na uväznených baníkov, ktorých chceli démoni vziať do pekelného ohňa, až kým nepoprosili Pannu Máriu Candelársku o pomoc.

Vyvrcholením sviatku plného hudby, tanca, jedla a pitia je 5. november, kedy sa mestom vinie nádherný sprievod na čele s diablom. Ten je vyjadrený úžasným kostýmom, za ktorým tancujú mešťania prezlečení za čertov. Tento Diabolský tanec (Danza la diablada) je dôležitým prvkom oslavy i sviatku Márie Candelárskej, ktorý sa v Pune slávi začiatkom februára.