Martinský cestovateľský festival

Rovnako ako v predchádzajúcich ročníkoch cestovateľského festivalu, i tento rok sa snažíme o sprostredkovanie nezabudnuteľných zážitkov z krajín, pre mnohých z nás tak vzdialených.

Ale aj o výmenu informácií a skúseností zanietených cestovateľov, o zbližovanie sa ľudí so spoločnou záľubou. Festival dáva priestor na spoznávanie kultúrnych a spoločenských rozdielov v jednotlivých kútoch sveta, a tým znižuje mieru predsudkov a intolerancie.

Tretí ročník festivalu sa realizuje prostredníctvom premietania fotografií, filmov a diskusie s cestovateľmi. Ideou organizátorov je pripraviť  každým rokom nový prvok do festivalu. Tohto roku bude festival prvýkrát určený nielen širokej verejnosti, ale aj mládeži turčianskych škôl, pre ktorú je pripravený úvodný blok prezentácií. Súčasťou festivalu bude súťažná výstava fotografií a multimediálnych prezentácií, kde sa predstavia tvorcovia nielen zo Slovenska, ale i zo susedných Čiech.

Zobrazením dvoch tém:

Stretnutia a Okamihy sa prezentujú skúsení autori, ale priestor sa otvoril najmä mládežníckej kategórii do 16 rokov. Ďalším obohatením festivalu budú autorské výstavy umeleckej fotografie Radima Zimana a Martina Siptáka. Spestrením programu budú prezentačné aktivity ľudí z Národného parku Veľká Fatra, súťaže a hry pre malých aj veľkých.

Návštevníci festivalu si budú môcť pochutnať na zdravých lahôdkach, starostlivo pripravovaných v Čajovni Dúšok zdravia.