Festival HoryZonty2013

V Trenčíne sa v dňoch 14. až 16. novembra uskutoční už ôsmy ročník festivalu dobrodružných filmov HoryZonty. Súčasťou festivalu je aj množstvo zaujímavých sprievodných podujatí, medzi ne tradične patrí aj fotosúťaž a súťaž amatérskych filmov.

THlavný program podujatia pozostáva z nesúťažnej prehliadky profesionálnych i súťaže amatérskych filmov z horského prostredia. „Už pri zakladaní festivalu v roku 2006 sme chceli dať priestor práve amatérskych filmárom, ľuďom, ktorí niečo zaujímavé v prírode a horách zažili a zachytili kamerou. Ako každoročne sa môžu neprofesionálni režiséri zapojiť do súťaže o najlepší film,“ povedala riaditeľka festivalu Mária Dutková.

Objasnila, že  prihlásené dielo musí byť zamerané na športovú činnosť, faunu, flóru alebo život ľudí v horách. Podmienkou je, aby sa na tvorbe nepodieľal žiadny profesionál alebo filmové štúdio. Vybraté snímky slovenských a českých amatérskych autorov premietnu na festivale. Hodnotiť ich bude a víťazov vyberie trojčlenná porota. Za svojho favorita spomedzi amatérskych snímok môžu zahlasovať aj diváci. Filmy do súťaže môžu amatérski filmári posielať do 15. septembra.

Vlaňajší ročník súťaže bol rekordný, tvorcovia prihlásiliaž 25 filmov, z nich do finále a festivalového programu vybrali osem najlepších.  Cenu poroty získal film „Grónske krysy“ od bratislavskeho režiséra Vlada Lineka a cenu divákov snímka „Made in Iceland“  od Róberta Bonka.  Okrem amatérskych filmov mohli diváci zhliadnuť aj pätnásť  kvalitných profesionálnych filmov z celého sveta.

Pre fotografov je aj tento rok pripravená fotosúťaž,  témousú Prírodné živly a živly v prírode. Dutková pripomína, že pravidlá súťaže sa v porovnaní s posledným rokom nemenia, ocenené snímky budú vystavené počas festivalu v jeho dejisku, Posádkovom klube a náhľady najlepších fotografií zverejnené na stránke festivalu. Uzávierka fotosúťaže je 20. októbra.

Festival Horyzonty sa koná v Trenčíne od roku 2006. Zameraný je na propagácia dobrodružného filmu a športov, všestranná podpora zdravého životného štýlu a podpora alternatívneho využitia voľného času. Festival je miestom stretnutí  širokej  verejnosti, priaznivcov horských športov a filmov, ale predovšetkým mestských ľudí a mládež, ktorý majú radi prírodu, horu a zdravý spôsob života. Okrem  prehliadky profesionálnych filmov a súťaže amatérskych filmov prináša festival aj viacero zaujímavých sprievodných akcií (Nosičov sen, Beh trenčianskou Brezinou), worshopy, besedy , prezentácie. Festival navštívili ako hostia mnohí športovci, osobnosti slovenského i svetového horolozectva.

Medzi festivalovými hosťami boli významné osobnosti, športovci, vodáci, nadšenci adrenalínových zážitkov, ako Zoltán Demján, Ivan Gálfy, Steve Lichtag, Piotr Pustelnik, Peter Hámor a ďalší. Festival sa teší záujmu návštevníkov.  Minulý ročník navštívilo približne 4000 divákov a ďalších takmer 600 účastníkov sa aktívne zapojilo do sprievodných podujatí.