Ako prichádza na svet korková zátka?

Korok je pre Portugalsko surovinou číslo 1. Bez neho by dnes pravdepodobne nebolo tam, kde je. Za všetko môžu výborné klimatické podmienky, ktoré dávajú predpoklad na rast korkových dubov. Korkové lesy v Portugalsku tvoria až 1/3 celkovej svetovej plochy. Najviac sa ich rozprestiera v regióne Alentejo, o čosi menej lesov nájdeme v centrálnej časti či na juhu v Algarve.

Zaujímavým ukazovateľom je celková výroba. Portugalsko vyprodukuje ročne až 100 000 tón korku, čo je presne polovica zo svetovej výroby. Niet sa čomu čudovať, keďže pre krajinu je jedným z hlavných pilierov ekonomiky. Jeho najväčšími odberateľmi sú Francúzsko, USA, Španielsko a Taliansko, keďže ¾ všetkých výrobkov korku tvoria práve korkové zátky určené pre vínny priemysel.

Korok je vskutku výnimočný materiál

Má výborné vlastnosti, ktoré mu dávajú predpoklad k všestrannému využitiu. Vyrobiť dnes takú zátku stojí nemálo síl. Je to zvyčajne dlhotrvajúci proces, ktorý si vyžaduje viacero krokov. Predtým, ako dôjde k samotnému spracovaniu korku je nutné získať kôru zo stromov. To sa robí lúpaním kôry zo stromu pomocou špeciálnych sekier, zvyčajne až po minimálne 30 rokoch života korkového dubu. Aj napriek tomu, že sa kôra začína lúpať tak neskoro, k jej prvotnému spracovaniu na výrobu korku dochádza až po približne 55 rokoch jej života.

Domáci majú vo zvyku stromy sťahovať z kože zvyčajne každých 9 rokov

Jednou z podmienok je, že obvod stromu musí dosiahnuť až 70 centimetrov. Treba zdôrazniť, že lúpanie kôry sa koná výhradne v letných mesiacoch kvôli teplému počasiu. Po každom stiahnutí kôry sa označí strom príslušným číslom roku. Potom, čo naložia plný traktor osekanej kôry, odnesú ju do fabriky na predprípravu. Tam majú za úlohu kôru vylisovať, aby ju mohla podstúpiť ďalšie spracovanie. Najprv ju namočia a neskôr ju nechajú vyschnúť. Na záver špecialisti rozhodnú či môže byť použitá k výrobe alebo nie. Pokiaľ nespĺňa predpísané normy, tak bude pomletá a použitá na výrobu úžitkových predmetov.

Hneď ako vylisovaná kôra prejde analýzou, necháva sa sušiť aspoň 6 mesiacov. Po vysušení sa uvarí v horúcej vode pod teplotou 100°C, aby sa zbavila prímesí a mikroorganizmov. Počas 3-4 dní sa nechá opätovne vysušiť. Následne musí byť rozdelená podľa hrúbky a kvality. To znamená, že pokiaľ kôra nespĺňa dostatočnú hrúbku alebo je nadmerne porušená, nemôže byť ďalej spracovaná. Veľmi dôležitým procesom je sterilizácia. V rámci tohto procesu je kôra pomocou pary dezinfikovaná a zbavená prachu. Ako náhle je vyčistená, môže byť nakrájaná na rovnaké pásy. Pásy musia byť dostatočne široké, aby sa z nich dali vyraziť korkové zátky.

Potom, čo sa vyrazia prvé zátky, musia sa nechať vysušiť v špeciálnych zariadeniach, aby nadobudli správnu vlhkosť medzi 5 až 8 %. To napomáha získať rozmerovú stabilitu a ochrániť pred mikrobiologickým znečistením. Následne prichádza ďalší krok, v rámci ktorého sú zátky mechanicky upravené na požadované rozmery. Keď sa získa korektný rozmer zátky, prejde ďalším prečistením pomocou peroxidu vodíka. Znova sa nechá vysušiť, aby mohli byť následne roztriedené. Pomocou digitálneho stroja sú jednotlivé zátky rozdelené do 8 tried podľa pórovitosti a defektov. Z nich sú potom vybrané finálne produkty, ktoré spĺňajú predpísané normy. Na záver už ich len treba zabaliť a doručiť konečnému spotrebiteľovi.

Aj napriek tomu, že výroba korkovej zátky je dlhý a náročný proces, jej konečný účinok na víno je nenahraditeľný. Najznámejší svetoví producenti dodnes tvrdia, že tie najlepšie vína majú dodnes najlepšie zátky. A tie pochádzajú práve z Portugalska.