Výstava drahých kameňov Terra mineralia v saskom Freibergu

Najstaršia banícka univerzita, množstvo kostolov, zrekonštruovaný zámok, historické uličky, vývesné štíty a jedinečná mineralogická zbierka. To je niekoľko lákadiel starobylého saského mesta Freiberg...

Nálezy striebornej rudy v roku 1168 viedli k založeniu Freibergu, najstaršieho baníckeho mesta v Krušných horách. Významné stavby ako Vrchný banský úrad, Banská akadémia, dóm sv. Márie alebo početné meštianske domy svedčia o vplyve baníctve v tejto oblasti a ekonomickej sile tohto regiónu v  období stredoveku.
 
Historické centrum Freibergu bolo obohnané mestskými hradbami, ktoré boli budované v niekoľkých fázach od roku 1200. Časť z nich vrátane niekoľkých veží sa zachovala dodnes. Vo vnútri hradieb sa nachádza množstvo obytných a meštianskych domov a tiež svetských a cirkevných stavieb, ktoré pôvodne patrili k tzv. Slobodným dvorcom. Tou najvýznamnejšou z nich je katedrála Freiberger Dom.

 
Okolo námestia Obermarkt vznikli okrem honosných meštianskych domov, ako sú napríklad Schönlebovský dom, Alnpeckovský dom alebo Radničný sklep (Ratskeller), tiež mestské administratívne a obchodné budovy. Okrem iného samotná radnica alebo obchodný dom zvaný Altes Kaufhaus. Tieto budovy boli reštaurované a dnes slúžia ako obytné, administratívne a obchodné priestory. Aj dnes svojimi ozdobnými prvkami a plastikami dokumentujú úzku spojitosť s baníctvom.

Dominantnou budovou mesta je freiberský zámok

Pôvodne na tomto mieste stál hrad Freudenstein vybudovaný za panovania markgrófa Otta (1125-1190), ktorý bol v polovici 16. storočia za kurfirsta Augusta (1526-1586) prestavaný na renesančný zámok. V posledných desaťročiach počas bačovania komunistov v NDR slúžil tento historický objekt ako obilná sýpka.  Po rozsiahlej rekonštrukcii tu bol umiestnený Saský banský archív a Banský archív mesta Freiberg. Tento archív sa vyznačuje množstvom písomností týkajúcich sa banskej činnosti za posledných 600 rokov. Je tu však umiestnená aj významná expozícia minerálov zvaná "terra mineralia". A túto výstavu si priblížme trochu detailnejšie.

Terra mineralia vo Freibergu

Banská akadémia Technickej univerzity vo Freibergu v nemeckom Sasku má tak unikátnu výstavu, ktorá vás zavedie na mineralogickú cestu okolo sveta. Terra mineralia je jedinečná svetová zbierka, pričom vystavované exponáty pochádzajú z Mineralogickej nadačnej zbierky Pohl-Stroher. Pani Erika Pohlová zo Švajčiarska prenechala v roku 2004 celú unikátnu zbierku, ktorú zhromažďovala 60 rokov Banskej akademii vo Freibergu k trvalému zapožičaniu. Univerzita tak získala jednu z najcennejších súkromných zbierok minerálov na svete.  Terra mineralia obsahuje celkovo viac ako 3500 minerálov, drahých kameňov a meteoritov z piatich kontinentov. Úchvatné je aj spojenie historického prostredia zámku a moderný koncept, ktoré necháva vyniknúť krásne kamene v plnej kráse. Celá výstava na mňa pôsobila veľmi originálnym dojmov, pričom som po prvý krát v živote mal možnosť vidieť na vlastné oči tak cenne kamene z bezprostrednej blízkosti. Zapôsobila na mňa ich farebnosť, rozmanité tvary a kompozičné riešenie celej výstavy. A navyše som sa aj niečo dočítal o pôvode vystavených kúskov a zároveň tu boli aj informácie ako nerasty ovplyvňujú náš každodenný život a ako menia našu kultúru a techniku.

Výstavu určite odporúčam každému. Či už zberačom nerastov, cestovateľom alebo bežným výletníkom. Niečo zaujímavé si tu nájde určite každý. Nakoľko ide o stálu výstavu, ktorá je tu pre návštevníkov od roku 2008, určite bude v tomto stave aj o niekoľko rokov.