Langjökull Glacier: Najväčší ľadovcový tunel vytvorený človekom

Najväčší ľadovcový tunel vytvorený človekom nájdete na Islande. Bol otvorený 1. júna 2015 a primárne ide o turistickú atrakciu. Dvaja najväčší islandský tour operátori - Baldvin Einarsson a Hallgrímur Örn - spojili sily, aby vytvorili jedinečnú turistickú atrakciu.

Podarilo sa im vyvŕtať ľadovcový tunel, ktorý má spolu so vstupnou ľadovou jaskyňou rovných päťstopäťdesiat metrov. Projekt sa uskutočnil na jednom z najväčších islandských ľadovcov Langjökull a nachádza sa v hĺbke približne tridsať metrov. 
 
Tunel má primárne slúžiť pre turistov, no ukrátení nebudú ani študenti a výskumníci zaoberajúci sa premenami ľadu a globálnym otepľovaním. Projekt dostal príznačný názov Into the Glacier (Do ľadovca) a jeho hlavným cieľom je ukázať ľudom ako vlastne ľadovec vzniká, teda ako sa napadaný sneh mení na nádherný modrý ľad, ktorý sa ukrýva hlboko pod povrchom.

Práce sa začali roku 2010 a skončili začiatkom roku 2015

Návšteva ľadovcového tunela je ako veľkolepá výprava. Začína sa presunom na osem kolesovom polárnom vozidle, ktoré turistov vyvezie ku vchodu do jaskyne, ktorý sa nachádza v nadmorskej výške 1 200 metrov. Odtiaľto nasleduje približne hodinová pešia prehliadka tunela, kde návštevníci okrem iného uvidia okolité trhliny, vodu tečúcu v ľade, vertikálne ľadovcové šachty, ktoré vytvorila povrchová voda zatekajúca do ľadovca, rôzne druhy snehu a ľadu, jednotlivé ľadovcové vrstvy a mnoho iného. V tuneli sú osadené osvetlené informačné tabuľky, na ktorých sa dozviete množstvo informácií z výskumu ľadovcov a tiež o dôsledkoch globálneho otepľovania. Pre nevyliečiteľných romantikov sa tu nachádza tiež kaplnka, v ktorej si môžete povedať svoje životné áno.