Zrušenie všetkých ohraničení pre Slovákov na príchod do Chorvátska

Od dnešnej polnoci je Slovensko na zozname ECDC zelenej krajiny, teda je vstup pre cestujúcich zo Slovenska do Chorvátska bez obmedzenia ako pred epidémiou. 

Znamená to, že Slováci môžu do Chorvátska vstupovať bez potvrdenia o teste alebo potvrdenia o očkovaní alebo potvrdenie o prekonanie choroby. Stačí iba občiansky preukaz alebo pas.

Aj naďalej odporúčame vypĺňať formulár EnterCroatia na https://entercroatia.mup.hr/ kvôli ľahšiemu a rýchlejšiemu odbaveniu na hraniciach, pretože pri príchode na chorvátsku hranicu majú osoby, ktoré vyplnili Entercroatia rýchlejší pruh ("fast track") s označením EnterCroatia.

Cestujúci, ktorí cestujú do Chorvátskej republiky z členského štátu EÚ / EHP

Cestujúci prichádzajúci priamo z krajín a / alebo regiónov Európskej únie, to jest z krajín a / alebo regiónov schengenského priestoru a krajín pridružených k schengenskému priestoru, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú na takzvanom zelenom zozname Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb, bez ohľadu na ich štátne občianstvo, bude povolený vstup do Chorvátskej republiky za rovnakých podmienok ako pred prepuknutím choroby COVID-19, ak nevykazujú žiadne príznaky choroby a neboli v blízkom kontakte s infikovanou osobou.

Ak uvedené osoby bezodkladne prešli na hraničné priechody Chorvátskej republiky cez ďalšie krajiny / regióny, na hraničnom priechode by mali preukázať, že sa nezdržiavali v tranzitných oblastiach, a v takom prípade sa od nich nebude vyžadovať, aby mali doklad o testovaní, osvedčenie o očkovaní proti chorobe SARS-CoV-2, doklad o uzdravení, ani nebudú musieť zostať v sebaizolácii.

Grafické znázornenie krajín podľa farby podľa rizika ochorenia COVID-19 možno nájsť na webovej stránke Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC): https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement