ZIMNÁ TURISTICKÁ VÝZVA REGIÓNU GRON

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región GRON na zimnú sezónu pripravuje ZIMNÚ TURISTICKÚ VÝZVU. Výzva bude prebiehať v mesiacoch november až marec. Jej cieľom je, aby sa ľudia aj počas zimy vybrali na zaujímavé turistické miesta v regióne a zároveň spoznali aj menej známe turistické trasy.

Každý, kto sa do výzvy zapojí a splní podmienky, bude zaradený do zlosovania o pobyt v Kúpeľoch Sklené Teplice. 

Desať rôznych turistických cieľov

Zimná turistická výzva Regiónu GRON bude obsahovať desať rôznych turistických cieľov, ktoré sa budú zverejňovať v dvojtýždňových intervaloch. Výzvu odštartuje spoločný výstup na Rozhľadňu Háj, ktorý sa uskutoční v stredu 17.11.2021. Nasledovať budú ďalšie lokality a výzva bude ukončená záverečným spoločným výstupom na vrch Vtáčnik v budúcom roku v marci. 

Jozef Terem, Vtáčnik

Medzi výzvami budú napríklad turistické lokality ako Markov vrch, zaniknuté hrady Breznica, Rudno a Teplica. K ďalším cieľom, ktoré sú naplánované v okolí Novej Bane, patria vrchy Vojšín, Veľký Inovec a výstup na Hulín. Do prvej a poslednej výzvy sa bude možné zapojiť počas spoločného výstupu alebo individuálne v čase, ktorý bude daný. Ostatné turistické trasy si záujemci môžu prejsť individuálne ako komu bude vyhovovať. 

Hulín

Podmienky ŽrebovaniA

Po skončení každej výzvy sa uskutoční žrebovanie o menšie výhry pre tých, ktorí sa do nej zapoja. Všetci, ktorí sa zapoja do ktorejkoľvek výzvy budú zaradení do záverečného zlosovania o pobyt v Kúpeľoch Sklené Teplice. Podmienkou na zaradenie do zlosovania a teda zapojenia sa do Zimnej turistickej výzvy Regiónu GRON je absolvovať aspoň jednu trasu, spraviť si fotografiu s nálepkou Región GRON na danom mieste a jej zverejnenie na sociálnych sieťach pod príspevkom konkrétnej výzvy alebo zaslaním fotografie emailom na adresu info@regiongron.sk.

Region Gron, Hulín

Každý účastník výzvy bude odmenený odznakom a brožúrkou turistických trás a mapou regiónu. Odmeny sa budú rozdávať na prvom a poslednom výstupe. Medzi tým si ich bude možné vyzdvihnúť v kancelárii Regiónu GRON v Novej Bani po dohode alebo budú zaslané poštou.

Informácie k jednotlivým výzvam budeme priebežne uverejňovať na našich profiloch na sociálnych sieťach facebook a instagram a našej webovej stránke – www.regiongron.sk.

Tešíme sa na vás na úvodnom výstupe na Rozhľadňu Háj, ktorý sa uskutoční v stredu 17.11.2021. Výstup na rozhľadňu Háj sa uskutoční aj v spolupráci s Dobrodruhom. Všetkých vás teda pozývam na tento turistický výstup, stretneme sa o 10.00. Viac info o výstupe Dobrodruhov na rozhľadňu Háj je tu: Turistický zraz a výstup na rozhľadňu Háj nad Novou Baňou.

Stretneme sa na parkovisku Kohútovo o 10:00. Túra bude končiť na Zvoničke, kde bude možné sa občerstviť. Spoločný výstup sa bude konať v režime OTP a na vlastnú zodpovednosť.

Popis trasy k ROZHĽADŇi HÁJ

Rozhľadňa Háj sa vypína nad Novou Baňou a je populárnym turistickým cieľom v regióne. Na rozhľadňu vedie žlto značená trasa kopírujúca Náučný chodník Zvonička začínajúca pri pútnickom mieste Kohútovo s možnosťou parkovania.

Trasa je okružná, odporúčame však zvoliť smer doľava k najbližšiemu bodu Štamproch, kam prídete po 1,5 km mierneho stúpania. Nasleduje 1,5 km úsek so strmším stúpaním končiaci sa plošinou s rozhľadňou a posedením.

Z rozhľadne je vidno Novobanskú kotlinu, hrebeň Pohronského Inovca, Slovenskú bránu pri Hronskom Beňadiku či masív Vtáčnika. Na mieste odporúčame si spraviť aj zachádzku k bývalému kameňolomu, kde sa ťažil ryolit.

Od rozhľadne cesta začína klesať a asi po 2 km ste pri Červenej a Havranej skale s vyhliadkovými bodmi. V týchto miestach sa trasa pretína s Banským náučným chodníkom, ktorým môžete pokračovať obkľukou až po Zvoničku, ak si chcete trasu predĺžiť a vidieť viac.

Inak pokračujte od Červenej skaly smerom dole a za 15 minút sa ocitnete v rekreačnom areáli Zvonička. Nájdete tu celoročne otvorený bufet s pestrou ponukou, preliezku či lezeckú stenu a lanovú dráhu pre deti i ohnisko.

V rámci areálu sa nachádza aj Záhradný les, ktorý tvoria domáce i cudzokrajné dreviny. Stromy lemujú posledný úsek túry až po kaplnku Kohútovo, kde sa túra i Záhradný les končí.

Pohorie: Vtáčnik

slovakia.travel

  • Táto marketingová aktivita bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.