Túlavé boty

Cestovanie je jediná investícia ktorá vám cez spomienky zostáva po celý život.