Svetové slovenské Mesto lásky

Mesto lásky Marína sa nachádza v Banskej Štiavnici a jej okolí. Toto starobylé banské mesto nájdete v horách v centre Štiavnických vrchov. Je jedným z najkrajších slovenských miest. Už len prechádzka historickým centrom je zážitkom. Akoby ste sa presunuli v čase. Historické jadro mesta a technické pamiatky v okolí boli v r. 1993 zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Počas roka sa v meste koná veľa zaujímavých akcií

Vďaka svojím bohatým náleziskám striebra, zlata a ďalších kovov to bolo v minulosti významné banícke mesto. V čase od 13. – 18. storočia bola oblasť Banskej Štiavnice v ťažbe striebra v niektorých obdobiach najproduktívnejšou v Európe. V r. 1762 bola v meste zriadená Banícka akadémia (prvá vysoká škola technického charakteru na svete), ktorá svojho času predstavovala špičku banskej vedy, techniky a výučby v celej Európe. Štiavnica je prevŕtaná ako ementál. Vraví sa, že každý dom tu má svoju vlastnú štôlňu. Môžete povedať, že ste sa prechádzali v kráteri dávno vyhasnutej sopky.

Marína je slovenská Verona

Je mestom, kde sa v 19. storočí zrodil jeden veľký príbeh ešte väčšej neopakovateľnej lásky. Je miestom, kde sa narodilo dievča, čo očarilo srdce básnikovi. Marína. Báseň Marína napísal v roku 1846 Andrej Sládkovič pre svoju milú, pre svoju snúbenicu, pre svoju najväčšiu lásku života – Marínu Pischlovú. Táto báseň je zapísaná ako svetový rekord v najväčšej organizácii na certifikáciu svetových rekordov – World Record Academy.