Staňte sa na chvíľu baníkom | Slovenské banské múzeum v Handlovej

„Zdar Boh hore, smrť nám kynie, šachta volá, kahan už tlie. Smrtonosné živly bane, tie zráňajú naše dlane.“ (úryvok z nepísanej baníckej hymny)

Zaujímavý zážitok vám už 3. rok ponúka Slovenské banské múzeum v Handlovej. Expozícia nazvaná Cesta uhlia bola otvorená v roku 2015 ako prvá pobočka SBM v Banskej Štiavnici.

Slovenské banské múzeum v Handlovej

Baňa Handlová

Cesta uhlia je zameraná (okrem iného) na históriu baníctva na Slovensku a zvlášť v Handlovej. Mesto Handlová je známe ťažbou uhlia už minimálne jedno storočie. Oficiálny začiatok Bane v Handlovej sa síce datuje do roku 1909, ale prvé písomné zmienky o použití uhlia pochádzajú zo 18. storočia. Christoph Braut, haviar z Banskej Štiavnice, si všimol, že handlovský kováč používa vo vyhni uhlie. Pravdepodobne sa mu dostalo vysvetlenia, že ľudia berú uhlie v „jamách“, teda v lomoch, kde uhoľné sloje vplyvom pohybu v zemskej kôre vychádzajú na povrch. V tých časoch v Handlovej o hlbinnom dobývaní uhlia ešte nikto nič netušil. Pán Braut si túto skúsenosť pripomenul až o 40 rokov. V roku 1750 bola totiž vypísaná odmena 100 zlatých za nájdenie uhoľného ložiska. Baňa Handlová bola najprv „dieťaťom“ rodu Pálffyovcov, Západouhorskej kameňouhoľnej účastinnej spoločnosti, neskôr, k 1. januáru 1946, prešla z rúk súkromných majiteľov pod správu štátu ako národný podnik. V súčasnosti je odštepný závod akciovej spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza.

Expozitúra Cesta uhlia

Expozitúra Cesta uhlia sídli v budove, ktorá bola v prvom desaťročí 20. storočia postavená ako banský hotel. Najprv spolu „sfárame“ do podzemia, pivničných priestorov imitujúcich staré štôlne vystužené drevom. Na dôchodku tu odpočíva napríklad približne storočný vŕtaco-brázdiaci stroj značky Siemens alebo banský hunt (voz na odťažbu uhlia). Napadlo vám niekedy, koľko detí sa zmestí do takého banského vozíka? Vyskúšali sme to s predškolákmi, a rekord je 16 detí!

Slovenské banské múzeum v Handlovej

Nasleduje ďalšie podlažie. Mení sa spôsob zabezpečovania banských pracovísk, drevo sa strieda s oceľovými výstužami. Tento priestor dokumentuje modernizáciu banských prác a posun k mechanizácii. Tu na všetko dohliada svätá Barbora, unikátna drevorezba insitného umelca Jána Procnera.

Aj na treťom, poslednom podlaží si môžete prezrieť práce Janka Procnera, ukážky zo života baníkov originálne vyvedené v keramike a drevorezbu Matka Zem. Informácie o skúmaní nových ložísk, pracovnom oblečení, uniforme alebo banských lampách vás čakajú. Súčasťou prehliadky múzea je aj krátky film o jednom pracovnom dni baníka.

Štyri živly

Voda, vzduch, zem, oheň. Každý jeden má zastúpenie v rudných alebo uhoľných baniach, nielen v pozitívnej podobe. Oheň spôsobuje požiare, vzduch nie vždy obsahuje dostatok kyslíka, zem hrozí závalom hornín, voda sa môže prejaviť ako podzemný tok, berúci svojou ničivou silou všetko, čo má v ceste. Napriek tomu je banícke povolanie dôležité kvôli ťažbe uhlia, ktoré sa spaľovaním mení na elektrickú energiu (na Slovensku 7 percent elektrickej energie vyrobenej z domáceho uhlia). A ako sa presvedčíte v múzeu, je navyše aj zaujímavé. Možno aj vy budete fascinovaní baníckou prácou, od otvorenia ložiska cez chemické výskumy vzoriek uhlia až po samotné spaľovanie.

Eko dielňa

Súčasťou múzea je aj eko dielňa, kde si deti i dospelí môžu zhotoviť napríklad darčekové predmety z prírodných recyklovateľných materiálov.

Slovenské banské múzeum v Handlovej

Nájdete nás ľahko. Upozornia vás kombajny a banské výstuže umiestnené pred budovou, vonkajšia časť expozície. Neprehliadnuteľná je aj socha svätej Barbory od akademického maliara a sochára Rudolfa Cigánika. Stanete sa s nami baníkom aspoň na chvíľočku?

Aktuálnu ponuku činností v eko dielni a všeobecné informácie nájdete na stránke www.muzeumbs.sk/handlova .