Krakovský horský festival už za niekoľko dní

Hory sú krásne, obdivuhodné a nepredvídateľné. Také ich milujeme. Nedokážu však rozprávať príbehy. Hory nedávajú rozhovory. To ľudia sú tými, s ktorými sa môžeme stretnúť, vymieňať skúsenosti, hovoriť o tom, ako sa sny stávajú skutočnosťou. Ľudia, ktorí venujú svoj život takej alebo inej horskej činnosti. To oni píšu príbehy - obdivuhodné a inšpiratívne. A práve teraz sa naskytá príležitosť, aby sme v tom istom čase a na jednom mieste mohli stretnúť a spoznať alpinistov, horolezcov a ľudí hôr – autorov výnimočných príbehov. Krakovský horský festival (KFG) takú príležitosť ponúka.

Krakovský horský festival

Festival sa začína 28. novembra

Prvé dva dni sú venované premietaniu nesúťažných, ale mimoriadne zaujímavých filmov: Free Solo (streda) a Mountain a The Holy Mountain (štvrtok).

V nasledujúce tri dni bude pokračovať premietanie súťažných filmov festivalu o najlepší poľský a zahraničný film (okr. in.: Dawn Wall, Notes from the Wall, Age of Ondra, Statement of Youth, Zabardast czy Der letzte Schritt)...

Zároveň však - pre mnohých účastníkov festivalu nastane to hlavné, príležitosť stretnúť slávnych alpinistov, horolezcov a či horských bežcov. Počas troch dní KFG staneme tvárou v tvár s pioniermi, priekopníkmi, cestovateľmi, ale rovnako aj športovcami, ktorí momentálne rozširujú v horských odvetviach hranice ľudských možností. Je to vďaka nim, že budúce generácie budú mať príležitosť ďalšieho rozvoju tréningu a prežívania vertikálnych dobrodružstiev v ešte väčšej miere ako dnes.

Jednou z takou osobou je určite Jerry Moffatt, britské eso horolezectva 80. a 90. rokov, ktorý svojej dobe rozširoval škálu obtiažnosti o jej nové stupne.

Jerry Moffatt

Počas KFG spoznáme históriu športového lezenia a skalolezectva z jeho perspektívy, ale zároveň budeme mať možnosť počuť viac o aktuálnych projektoch a plánoch dnes najefektívnejšieho poľského horolezca - Piotra Schaba.

Z ďalších domácich hostí festivalu za zmienku stojí spomenúť niekoľko mien skalolezcov ako: Gosia Rudzinska, Lukasz Dudek, Andrzej Marcisz, Andrew Mecherzyński-Victor a Konrad Ociepka. Tento zoznam doplnia zahraničný hostia: univerzálny Dave MacLeod, špecialisti na športový tréning a vynikajúci horolezci Laurence Guyon a Olivier Broussouloux, či legenda českých pieskovcov - Petr "Špek" Slanina.

Dave MacLeod

Iste mnoho nadšencov štítov a alpinizmu poteší skupina hostí v súvisiaca s činnosťou vo vyšších nadmorských výškach, často v snehu a ľade. Táto rôznorodá, početná a už pravidelná skupina bude reprezentovaná menami ako: Krzysztof Wielicki, Adam Bielecki, Marek Chmielarski, Rafał Fronię, Artur Małka, ako aj Bogumił Słama.

S veľkým záujmom očakávame taktiež prednášku Andreja Bargieła - prvého človeka, ktorý zišiel na lyžiach z K2 – bude ho sprevádzať celý jeho tím, bez ktorého by tento úspech by nebol možný.

Andrej Bargieł

Rovnako ako na Filipa Babicza - skvelého športového lezca, ktorý v minulej sezóne prešiel prvú v Poľsku drytoolovú cestu obtiažnosti D15 a ešte obtiažnejšiu Oświecenie (Osvietenie) M16, ktorá ašpiruje na čelo najťažších drytoolových ciest na svete.

Okrem spomenutého Jerryho Moffatta, zo zahraničia prichádzajú do Krakova aj iní poprední svetový alpinisti. Mnohé emócie určite vzbudí stretnutie s Danim Arnoldom – majstrom rýchlosti, ľadu a mixtu, Davom Macleodom - všestranným horolezcom, známym z neuveriteľnej determinácie, ako aj Fredericom Degouletom a Heliasom Millerioux - členami slávneho Gangu fúzačov a vynikajúcich alpinistov, ktorí za ich výstup na Nuptse dostali ocenenie Zlatého čakanu.

Milovníci horských behov budú mať v priebehu KFG dodatočne možnosť stretnutia s dvoma najlepšími poľskými bežcami - Piotrom Hercogom a Marcinom Świercom. Môže ich zaujať aj ďalšia atrakcia - prvý v histórii festivalu bežecký pretek - Tradycyjna Piątka (Tradičná päťka). Pretek sa uskutoční 2. decembra v Wolskom lese v Krakove.

Preteky KFG Krak'em All

Pre horolezcov, samozrejme, tradičnou formou rivality je sprievodné podujatie - preteky KFG Krak'em All, ktoré sa uskutočnia v krakovskom Avatare. Súťaž bude prebiehať od piatku 30. novembra do nedele 2. decembra. Registrácia prostredníctvom e-mailu do 27. novembra (vrátane) zaručuje, že dostanete plný štartovací balík. Súťažné emócie taktiež poskytne súťaž Marota"handra za handru", ako aj Zlagboard Contest.

Krak'em All

Zoznam hostí Krakovského horského festivalu je dlhý. Nie je možné uviesť všetky mená cestovateľov, inštruktorov, sprievodcov, záchranárov, spisovateľov a či fotografov, ktorí navštívia Krakov 28. novembra - 2. decembra. Viac informácií o hosťoch KFG nájdete na: http://kfg.pl/16-kfg/goscie/

Informácie o kúpe lístkov, ako aj podrobný program Krakovského horského festivalu nájdete na webových stránkach (http://kfg.pl/) a profile na facebooku (https://web.facebook.com/FestiwalGorski/).