Kostoly za hradbami: Opevnený kostol sv. Juraja vo Svätom Jure

Je to veľmi neobyčajná stavba. Ak by ten kostol nemal v sebe niečo starosvetsky vznešené, čosi neuchopiteľne výnimočné, aristokraticky výnimočné, vyzeral by ako veľká stodola. Rovnako jednoduché tvary, rovnako bachratá dispozícia, ostrá strecha, široký posed, dostatok vnútorného priestoru, ešte aj stojaci povyše dediny. Keby to nebol kostol, vyzerala by tá stavba ako kubisticky poňatý biely holub s hlavou skrytou pod krídlom, veľká homola cukru z Gulliverovho sveta, možno svätyňa neznámeho náboženstva. Tá stavba je ako vysielač.

Do širokého okolia vysiela správu, že je úkrytom duchovna. Poskytne úkryt svetským tvorom, jej život je v modlitbách, jej existencia je spirituálna, s týmto svetom spojená tenkou striebornou niťou. Múr vôkol ju chráni, vymedzuje, obtáča, ale neodtŕha od okolitého sveta. Skôr dodáva výnimočnosť. Akoby okolitý svet chránil pred vnútornou silou stavby. Dal jej hranice. Múr určil, že stáť bude tu a ďalej nepôjde. Taký je opevnený kostol sv. Juraja vo Svätom Jure.

Svaty Jur

O svätom reč nebude

V sérii Kostoly za hradbami je dobrým zvykom pri novom patrocíniu predstaviť život svätého, ktorý kostol „opatruje“. Svätého Juraja sme tu nemali. Nemali sme, ale ani draka, s ktorým v boji býva Juraj zobrazovaný. Drak ma zaujíma viac. Ako symbol je zaujímavý s bohatou históriou.

Svaty Jur

Dnes o drakovi

Drak je bytosť odporujúca prírode. Vo väčšine náboženstiev antibožský tvor. Babylónsky boh Marduk porazil Tiamat, rozrezal ju na dve polovice, z jednej stvoril oblohu, z druhej zem. Z Tiamatiných očí vyvstali pramene riek Eufratu a Tigrisu. Ako vyzerala Tiamat? Ako impozantný drak. Apollón, boh Slnka zniesol zo sveta draka Pythona keď ho prebodol slnečnými šípmi. Ahrimana, boha zla, tak veľmi podobného mimozemšťanovi s dračou hlavou, pazúrmi a postavou chlapa zápasníka, porazil Ahur Mazdá. To hovorí mazdaizmus (iránsky kult z 2 tis. pred Kr., neskôr známy ako zoroastrizmus).

Starí izraeliti hovoria o Livjátanovi, čiže o Leviatanovi, morskom drakovi. Pokojne môžeme vziať do rúk Bibliu a čítať Prebuď sa, prebuď sa, obleč si silu, rameno Hospodinovo, prebuď sa ako za dní pradávnych, za starodávnych pokolení! Či si ty nerozťalo Rahaba a neprebodlo morského draka? (Izaiáš 51,9)[1]. Obraz má jediný cieľ, vo veriacich vyvolať istotu, že Hospodin kedykoľvek rozdrví draka chaosu, premôže mocnosti tmy, dodá veriacim pevnú nádej, že Boží nepriatelia budú zničení aj v budúcnosti. Obrazy z Biblie priam sršia aktuálnosťou, vládcov prirovnávajú k drakom. Jeremiáš si vzal na mušku Nebúkadnecara: Zožral ma, zmoril ma babylónsky kráľ Nebúkadnecar, odstavil ma, ako prázdnu nádobu, prehltol ma ako drak, naplnil si brucho a odohnal ma od mojich rozkoší (Jeremiáš 51,34)[2] . Ezechielovej pozornosti neušiel faraón: Lidský synu, začni žalozpěv nad faraónem, králem egyptským. Zapěj o něm: K mladému lvu mezi pronárody jsi byl přirovnán, byl jsi jako drak v mořích, prodíral ses svými proudy, nohama jsi kalil vodu a čeřil její proudy. (Ezechiel 32,2)[3].

Ak by sme pripustili, že drak z Biblie podľahol rýchlejšiemu evolučnému procesu, môžeme pripustiť, že sa poľudštil. Bez zmeny funkcie v spoločnosti. Ostal pôsobiť v politike. V Apokalypse drak nadobúda monštruóznu silu Ukázali sa aj iné znamenie na nebi: ajhľa, veľký ohnivý drak, ktorý mal sedem hláv a desať rohov a na hlavách sedem diadémov. Jeho chvost zmietol tretinu nebeských hviezd a zvrhol ich na zem. (zjavenie Jána 12, 2-3)[4]. Obrazov s drakom v Apokalypse je viac a viac. Definitívne drak končí podobne ako Glum – Sméagol v Tolkienovom Pánovi prsteňov, a diabol, ich zvodca, hodený bol do ohnivého a sírového jazera, kde bola šelma i falošný prorok, a tam budú mučení dňom i nocou na veky vekov (zjavenie Jána 20,10).

Svaty Jur

O ustálenej podobe draka, okrídleného, šupinatého jaštera, vzdialene pripomínajúceho krokodýla, občas vlka, hovoríme až začiatkom stredoveku. Úpadkové románske umenie ho spodobuje ako zlo, ktoré bude/bolo porazené. Sedem smrteľných hriechov a sedem dračích hláv stotožnili teológovia v jedno v 15. storočí. Drakovi najbližší príbuzní v živočíšnej ríši sú bazilišok, had a kohút. Víťazmi v súbojoch s drakom sú ešte archanjel Michal a svätá Margaréta z Antiochie.

Svaty Jur

Dosť bolo draka, buď história kostola

Ranogotický kostol, ktorý vznikol prestavbou románskeho kostola niekedy v poslednej štvrtine 13. storočia. Prestavaný a zväčšený koncom 14. storočia, renesančne upravený koncom 16. storočia. Pôvodne s vežou, ktorá padla za obeť tureckému útoku v roku 1663.

Ku kostolu už pristavaná nebola, ako náhradu postavili drevenú zvonicu v tesnom susedstve kostola. V nej sa dochoval zvon z roku 1400. Výraznejšími úpravami prešiel v roku 1943 a po druhej svetovej vojne. O opevnení literárne pramene mlčia.

Svaty Jur

Záver

Ten kostolík treba vidieť. Úplne najlepšie je naplánovať si cestu a mrknúť si hrad Biely Kameň, kostol sv. Juraja a ak vám nebude dosť chodenia hore dolu do kopca a z kopca, pokojne si zájdite aj na hradisko Neštich.

Svaty Jur

[1] Biblia, Písmo sväté Starej a Novej zmluvy, Slovenská evanjelická cirkev a.v. v ČSSR, Liptovský Mikuláš 1978, str. 630

[2] Biblia, Písmo sväté Starej a Novej zmluvy, Slovenská evanjelická cirkev a.v. v ČSSR, Liptovský Mikuláš 1978, str. 702

[3] Český ekumenický preklad Biblie, http://cb.cz/karlovy.vary/bible/ez/ez32.htm , volil som český preklad, pretože v slovenských prekladoch sa hovorí o krokodílovi, namiesto o drakovi

[4] Biblia, Písmo sväté Starej a Novej zmluvy, Slovenská evanjelická cirkev a.v. v ČSSR, Liptovský Mikuláš 1978, str. 1065