Dobre ukryté Slovensko 5.: Polerieka

Dedinka Polerieka je miestnou časťou obce Abramová (okres Turčianske Teplice, 175 obyvateľov), v ktorej žije na stálo len 12 obyvateľov, ostatní sú chalupári. Leží v juhozápadnej časti Turčianskej kotliny na úpätí Lúčanskej časti Malej Fatry.

Prvá písomná zmienka pochádza zo 14. storočia, dedinka bola k Abramovej pripojená v roku 1951. Z Polerieky pochádzal rod Škultétyovcov, ktorého najznámejším predstaviteľom bol Jozef Škultéty, správca Matice slovenskej, historik a spisovateľ. Z dedinky pochádzal aj major Ján Ladislav Polerecký, ktorý koncom 18. storočia bojoval v armáde generála Washingtona vo vojne za nezávislosť Spojených štátov amerických.

Pozornosť si zaslúži výdatný prameň pitnej vody, ktorý zásobuje nielen obce v okrese Martin, ale aj v okrese Prievidza. V minulosti stál poniže prameňa poleriecky mlyn. Z obce vedie Náučný chodník s prírodovedným zameraním k zrúcaninám hradu Zniev so zastávkami pri minerálnom prameni a na Ondrašovskej skale (Zdroj: Podolák, P., Turiec – Turistický sprievodca, Dajama, 2003, Wikipédia).