Dobre ukryté Slovensko 3.: Osada Štoliansko

Osada Štoliansko je miestnou časťou Hriňovej. Nachádza sa asi 5,5 km juhovýchodne od centra mesta, v nadmorskej výške cca 750 m n.m.

Ide o rozptýlené osídlenie lazového typu, kde sa dodnes zachovalo tradičné hospodárenie. Okrem zopár gazdovstiev tu nájdete aj terasovité políčka, či tradičný podpoliansky vyrezávaný kríž na rázcestí, odkiaľ je krásny výhľad na okolitú krajinu. Z tejto osady pochádza aj najstarší drevený prícestný kríž Podpoľania, ktorý pochádza z prelomu 19. a 20. storočia a na rozdiel od ostatných mal anjelske krídla (v súčasnosti je umiestnený v Podpolianskom múzeu v Detve).

Na Štoliansku sa zachoval zvyk – tzv. Požehnanie ozimín“ (25.apríla na Mareka). Ženy si počas tejto procesie zvykli otrhnúť ,,pierko"- listok z obilia, ktorý si založili do modlitebnej knižky.