Dobre ukryté Slovensko 18.: Lúčka

Dedinka Lúčka (okres Rožňava, počet obyvateľov 181) leží na styku Slovenského rudohoria a planiny Horného vrchu v údolí potoka Čremošná, 19 km východne od okresného mesta Rožňava.

Prvá zmienka o obci je zo začiatku 15. stor. kedy patrila hradnému panstvu Turňa, ale  vznikla už asi v 13. storočí. Ťažila sa tu železná ruda, preto sa obyvatelia sa zaoberali prevažne baníctvom a železiarstvom. Nad dedinkou sa týči zrúcanina kostolíka z 2. pol. 13. storočia, ktorý sa nazýva aj „husitský kostol“.

Pre svoju atraktívnosť a impozantnosť v krajine je veľmi vyhľadávaný turistami. Okrem neho sa v dedinke nachádzajú ešte ďalšie 2 kostoly (rímsko-katolícky a reformovaný). Zachovali sa tu aj tradičné kamenné domy, ktoré sú vďaka chalupárom udržiavané. Prostredie dedinky je malebné a upravené, doplnené vkusnou drobnou architektúrou (lavičky, lávky, smerovníky,...).

dedina Lúčka