Dobre ukryté Slovensko 16.: Havka

Zamagurská dedinka Havka (okres Kežmarok, 35 obyvateľov) leží na úpätí severných svahov Spišskej Magury, v doline potoka Jordanec, v ochrannom pásme Pieninského národného parku. Je koncovou dedinkou, vzdialenou 6,5 km východne od Spišskej Starej Vsi, ale pešo sa dá prejsť do Veľkej Lesnej, ležiacej na ťahu Toporec – Haligovce.

Dejiny obce sú zviazané s dejinami neďalekého Červeného Kláštora. Obec Havku ako majer založili kartuziáni v 14. storočí, ďalšia vlna osídlenia prišla v 19. storočí, keď sa tu usadili Nemci.

Má typickú hromadnú zástavbu s mnohými ešte pôvodnými drevenými zrubovými domami na murovanom základe, štítová strecha s podlomenicou je smerovaná k ceste. Obyvatelia sa venovali hrnčiarstvu (kedysi tu bola jediná hrnčiarska dielňa v oblasti Spišskej Magury), poľnohospodárstvu a paseniu oviec.

Po rokoch vymierania dedinka zaznamenáva nárast záujmu o svoju existenciu najmä vďaka rozvoju chalupárstva v obci, ktorá má ideálne podmienky pre agroturistiku. Je to jedno z tých čarovných miest, kde na vás doslova padne pokoj a harmónia súladu človeka s prírodou. (zdroj: Wikipédia).