Bull Jump (Ukule): Skákání přes krávy

Bull jump, nebo-li skákání přes krávy, je jedinečný rituál, který musí absolvovat každý mladý muž, aby se mohl oženit. Je to jakýsi přerod z jedné fáze života do té následující. Přerod z chlapce v muže. Nejznámější je asi u kmene Hamar, ale provádí se i u kmenů Bashada, Tsamaj nebo Karo. Celý rituál je velmi složitý a trvá několik dní i týdnů. Vy se však dostanete jen k jeho závěrečné fázi. 
Maza (šlehači) vezmou mladého muže nejprve k řece a zde ho umyjí pískem, aby z něj smyli hříchy mládí. Ženy příbuzné “skokana” začnou tančit a provokují šlehače, aby je tenkým dlouhým prutem švihli přes záda. Demonstrují tím schopnost vydržet bolest, stejně tak, jako skokan, který riskuje zranění. Po rituálním bičování, při kterém mají ženy do krve rozsekaná záda, se šlehači malují a zdobí a probíhá malá modlitba a žehnání mladému muži. Pak se ze stáda vybírají krávy určené ke skákání a o jejich počtu rozhodne otec chlapce. Většinou jich je pět až osm. Nejdůležitější je ta, na kterou skokan naskakuje jako první. Je většinou menší a po rituálu mladý muž převezme její jméno. Nikdo než on ji v budoucnu nesmí zabít nebo vlastnit její kůži. Krávy jsou seřazeny vedle sebe a každou drží dva muži, jeden za ocas a jeden za spodní čelist. 
Bull Jump (Ukule):  Skákání přes krávy

Skokan skáče nahý

Skokan (v místním jazyce slovo Ukule označuje jak skokana, tak i rituál samotný) vyskočí na první krávu a musí čtyřikrát přeběhnout po hřbetech zvířat tam a zpět. Skáče nahý jen se dvěma pruhy kůry zkříženými přes prsa. Pokud spadne, je to pro něj ostuda, ale nic vážného se neděje. Při skoku drží ženy z jeho rodiny zdvižené ruce s pruty nad hlavou a přejí mu tak štěstí. Věk, kdy může mladý muž tento rituál podstoupit není přesně stanoven. Je to zhruba od začátku jeho puberty a hlavní podmínkou je majetek rodiny, který musí nashromáždit, aby mohla obřad pořádat. Nejstarší syn skáče první a ti další mají každý svůj obřad následně, někdy I po několika letech. Jen u kmene Karo se obřad dělá jen jednou za tři roky a účastní se ho více chlapců najednou.
Bull Jump (Ukule):  Skákání přes krávy

Po skákání následují slavnosti

A po nich, teď už mladý muž, odchází z vesnice a stává se z něj šlehač. Za pasem nosí malou dřevěnou paličku - boko – na znamení toho, že úspěšně završil svůj přerod v muže. Boko vlastně symbolizuje penis a budoucí založení rodiny. Teď bude však po dobu asi dvou měsíců žít s ostatními šlehači a obcházet jiné bull jumpy než se vrátí domů, odloží boko a může se nebo také nemusí hned oženit. 
Bull Jump (Ukule):  Skákání přes krávy
 
Pro výběr dovolené nejen do Etiopie doporučujeme www.livingstone.cz. Rádi pro Vás připravíme akci na míru, třeba i do Etiopie! Kolektiv CK LIVINGSTONE