Jazda kráľov vo Vlčnove

Vlčnov nazývajú perlou Slovácka. Je to malebná dedinka na južnej Morave s viac ako tritisíc občanmi. Jednoduchá obec s radovými domami a vínnymi pivnicami sa postupne dostáva do éteru. Dokonca bola zapísaná do zoznamu UNESCO. Prečo?

Aj napriek tomu, že okrem poľnohospodárstva a vinohradníctva sa nemajú domáci prakticky čím uživiť, na svoju ľudovú kultúru nedajú dopustiť a ochotne do nej investujú aj poslednú korunu. Ich každoročná Jazda kráľov naberá na obrátkach a počet návštevníkov sa každý rok zvyšuje. V poslednú májovú nedeľu sa každoročne domáci obliekajú do tradičných krojov, všade rozvoniavajú typické vdolečky a ulice zahalia stánky s rôznym tovarom. 

História

Jazda kráľov má už viac ako dvestoročnú tradíciu. Jej pôvod nie je úplne jednoznačný. Etnológovia sa na jednej strane domnievajú, že vznikla z pohanského zvyku, keď jazdou na koni skladali chlapci skúšku dospelosti. Druhá strana však tvrdí, že obrad mal privolať bohatú úrodu pomocou obchádzky polí na koňoch. Nech to už bolo akokoľvek, pretransformovalo sa to do jednej z najpopulárnejších procesií v celej Českej republike. Pôvodne sa slávil na svätodušný pondelok, ale v 50. rokoch 20. storočia sa presunul na svätodušnú nedeľu. O desať rokov neskôr sa stanovil dátum na poslednú májovú nedeľu. Dnes sa celá oslava koná počas troch dní od piatka do nedele, keď je možné pozrieť si okrem spomínanej Jazdy kráľov aj vystúpenie folklórnych súborov, dychových či cimbalových skupín, ochutnať kvalitné víno a spoznať tradičné remeslá. 

Družina

 
Jazda kráľov je dnes v obci najväčšou udalosťou počas roka. Najdôležitejším úkonom je zvoliť, kto bude zastávať úlohu kráľa. Zvyčajne sa volí chlapec, ktorý má desať až trinásť rokov. Hneď ako sa však vyberie kráľ, následne treba nájsť dvoch jeho pobočníkov. Pobočníci musia byť dvaja dospelí chlapci, ktorí sa však na tejto úlohe nikdy nezúčastnili, pretože existuje pravidlo, že rolu kráľa a pobočníka je možné vykonať iba raz. Zvyšok družiny dotvorí skupina dvadsiatich mladíkov a dievčeniec, ktorí sprevádzajú kráľa s pobočníkmi.
 

Sprievod dnes

 
Samotný sprievod sa dnes pripisuje legende z 13. storočia. Matej Korvín sa pokúšal ukryť v okolí Uherského Brodu po porážke s Jiřím z Poděbrad. Keďže sa snažil uniknúť smrti, prezliekol sa do ženských šiat. So zahalenou tvárou a ružou v ústach sa snažil o návrat, ale nakoniec ho prezradilo tasenie šable a bol zajatý. Dnešný sprievod má podobné črty, líši sa len honosnou výzdobou jazdcov a koní. Kráľa zvyčajne oblieka matka so slzami v očiach, pretože pre rodinu je to obrovská pocta. Všetko sa začína chvíľu predpoludním v dome kráľa. Hneď ako sa slávnostne oblečie do ženských šiat, skupina vyráža na obchádzku po dedine. Kráľ má po svojom boku dvoch strážcov, ktorí ho majú chrániť pred prípadným odcudzením a zároveň ohlasovať príchod družiny. To robia pomocou starodávnych riekaniek, ako napríklad: „Máme kráľa chudobného, ale zato poctivého.“
 

Pravdou je, že v minulosti existovali mimo obce bitky kráľov či družín. Pokiaľ sa nepriateľskej obci podarilo privlastniť si cudzieho kráľa, naspäť ho museli odkúpiť, čo znamenalo pre nich obrovskú hanbu. Záver samotnej skupiny dotvárajú tzv. vyberači, ktorí vtipnými zvolaniami podnecujú do rôznych darov, či už chleba alebo pálenky od okolostojaceho davu. Samotná obchádzka je pre kráľa náročným úkonom. Desaťročný chlapec má za úlohu vydržať na koni tri hodiny bez toho, aby z neho zosadol. Musí znášať obrovské teplo mohutného kroja, dávať pozor, aby nespadol, a zároveň nesmie prehovoriť ani slovo, aby sa neprezradil. Dav mu počas jazdy kladie viaceré otázky, aby zistil jeho identitu. Bohužiaľ, ruža v ústach mu to nedovoľuje, aj keby akokoľvek chcel. Náročná obchádzka pestrofarebného defilé sa nakoniec končí na štadióne. V minulosti pokračovala smerom do susedných obcí, kde sa konala rovnaká udalosť. Tam dochádzalo k spomínaným bitkám medzi kráľmi a družinami. V prípade, že sa niekomu podarilo ukradnúť kráľa a zajať ho v dome, jeho výkupné sa vyšplhalo až na päťdesiat litrov piva. Po skončení náročnej obchádzky sa koná v dome kráľa slávnostná hostina, kde si jazdci doprajú zaslúžený oddych.

Jazda kráľov je vskutku nevšedným podujatím, ktoré si nenechá ujsť žiadny milovník ľudovej kultúry. Dokonalú atmosféru počas dňa dotvárajú tóny dychovej muziky, ktoré sa ozývajú na každom rohu. Ulice sú prepchaté stánkami s rôznym tovarom. Z niektorých rozvoniavajú pečené klobásy alebo cukrová vata. Domáci vo výbornej nálade pendlujú medzi námestím a amfiteátrom a užívajú si pestrý program netradičného podujatia.

Každoročná Jazda kráľov je dokonalý príklad, že kultúrne dedičstvo je naším národným pokladom, a treba ho zachovať a zveľaďovať. Aj napriek tomu, že sa vo viacerých obciach nezachoval, Vlčnov ho dokázal dostať za hranice do sveta. V roku 2000 sa domáci prezentovali na svetovej výstave EXPO v Hannoveri, kde miestne médiá označili túto tradíciu za český zázrak. Ešte väčšiu popularitu nadobudla v 2011, keď bola zapísaná do Zoznamu UNESCO.