Národná pamiatka Kuks a zámok Častolovice

Východné Čechy sú krásny malebný kraj, kde si každý z nás nájde kúsok toho svojho. Milovníci zámkov a iných kultúrnych pamiatok, by si nemali nechať újsť tieto dve prekrásne miesta.

Národná pamiatka Kuks

Je unikátna baroková pamiatka neďaleko obce Jaroměře. Patrí k najvýznamnejším barokovým pamiatkam v strednej Európe.
 
Kuks bol založený v 18. storočí Františkom Antoninom Šporkom, ktorý za pomoci lekárov z celej krajiny vyhlásil kukské pramene za liečive. Liečive pramene sa nachádzali na pravej strane a na ľavej dal Špork postaviť takzvaný hospital pre chudobných ľudí a vojnových veteránov (1700-až do 2 sv. vojny). Zásluhou F. A. Šporka vznikol ostrov barokového umenia, inspirovaný európskymi vzormi. Jeden z výrazných umelcov bol sochár Matyáš Bernard Braunem, ktorý vytvoril sochy, ktoré obklopujú hospitálnu terasu. Vrcholom jeho tvorby je ale alegoricky rad Cnosti a Neřesti (zvané Lapidárium) znázorňujúci dobro a zlo.

Kuks

Zachovaná je i najstaršia baroková lekáreň u Granátového jablka. Všetky lieky uchovávali v keramike. Čierna keramika znázorňovala jedy. 

Kuks

Po smrti Šporka stratil Kuks svoju doterajšiu slávu a v roku 1740 ho postihla periodická povodeň. Po nej bolo veľa budov zničených alebo zmenilo svoj účel. 

Zámok Častolovice a anglický park

Dejiny renesančného zámku siahaju až do 13 storočia. V tých časoch nebolo po zámku ani stopy, stala tu len vodná tvrz, z ktorej sa až do polovice 17 storočia dochovali vodné plochy pre rybárske chovy.

Častolovice

Zaujímavým rodom a vlastníkom zámku sa v roku 1694 stal rod Sternbergovcov. Toto obdobie bolo pre zámok Častolovice veľmi pokojné, došlo k niekoľkým prestavbám a úpravám. Sternbergovci museli zámok opustiť za nemeckej okupácie. Po vojne sa vrátili a však nie na dlho, v roku 1948 im bol zámok opäť zkonfiškovaný štátom. V správe štátu bola v zámku zriadená škola a múzeum pre verejnosť.
 
Súčasná majiteľka zámku Díana Sternbergova Phipps sa vrátila do Čiech a zámok jej bol vrátený po reštitúcii, čo prinieslo veľa pozitívnych zmien pre toto miesto. V súčasnosti ma zámok reprezentatívny charakter.
V interiéri sa nachádza veľa cenných umeleckých diel z čias renesancie, baroka, empíru. Celý zámok dokumentuje životný štýl a kultúru rodu Sternbergovcov, ktoré sa majiteľka zámku snaží návštevníkom čo najviac priblížiť. Stála expozícia je umiestnená do 12 miestností, kde je historický nábytok, dekoračné látky a iné osobitné predmety alebo fotografie.
Pocit útulnosti vo Vás vzbudí tzv. Arkádová chodba s množstvom kvetín a nádhernou vôňou, táto chodba je dielom samotnej majiteľka, vyúsťuje do Rytierskej sály s pôvodným renesančným kazetovým stropom, kde je 24 výjavov zo Starého zákona.

Častolovice

Neprehliadnuteľná je tiež Tobiašova jedáleň používaná pre najdôležitejšie návštevy. Opäť sa môžeme kochať kazetovým stropom, ktorý zobrazuje biblický príbeh, nemôžu nám tiež uniknúť zbierky obrazov českých panovníkov.
Nádhernou častou je tiež anglický park s minizoo, kde môžeme nájsť bažanty, lamy, pávy, zajace....