Fotosúťaž pre ľudí, ktorým neunikajú súvislosti

Viac fotografií, viac  nápadov  a viac cien - to je  ďalší ročník fotosúťaže „Ľudské práva v rozvojovej spolupráci“,  do ktorej sa môžete zapojiť od 6. júna do 9. septembra.

Platforma mimovládnych rozvojových organizácií (Platforma MVRO) v spolupráci s PDCS o.z. vyhlásila tretí ročník súťaže „Ľudské práva v rozvojovej spolupráci“. Prostredníctvom  fotografií budú môcť fotografi - profesionáli aj amatéri vyjadriť svoj pohľad na prepojenie ľudských práv a Miléniových rozvojových cieľov, ktorých naplnenie by malo byť dosiahnuté v roku 2015. Fotografie alebo aj fotopríbehy je možné do súťaže prihlásiť v 9 kategóriách, ako napr. odstrániť  extrémnu chudobu a hlad (1. cieľ), bojovať proti HIV/AIDS, malárii a ďalším (6. cieľ), či inklúzia a práva zdravotne postihnutých detí - kategóriu, ktorú sme v minulom roku pridali s cieľom  upozorniť  verejnosť na práva tejto marginalizovanej skupiny ľudí. Do súťaže je možné prihlásiť len vlastné fotografie autorov, ktoré boli zaznamenané v jednej z rozvojových alebo z menej rozvinutých krajín, ktoré prechádzajú transformačným procesom. Keďže cieľom súťaže je zachytiť súčasnú situáciu v rozvojových krajinách, fotografie nesmú byť staršie ako tri roky. Odborná nezávislá porota vyberie tridsať najlepších fotografií, ktoré budú vystavené na rôznych miestach Slovenska. Autori troch najlepších fotografií budú ocenení vecnými cenami, ktoré do súťaže venovali cestovná agentúra Tucan, spoločnosť CeWe Color (FOTOLAB), MUDr. Miroslav Mikolášik, poslanec Európskeho parlamentu, o.z. Človek v ohrození Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, ktoré zároveň prebralo záštitu nad fotosúťažou .  Súťaž mediálne podporili NEWTON Media, ako aj portály www.dobrodruh.sk, www.zahranicnapolitika.sk a www.ephoto.sk. Prvé dva ročníky súťaže sa tešili veľkému úspechu. Tridsať najlepších fotografií zhliadli záujemcovia vo viacerých slovenských mestách v rámci rôznych výstav, ktoré v mnohých prípadoch sprevádzali odborné diskusie s rozvojovou problematikou.   Slávnostné odovzdanie cien sa uskutoční počas Rozvojového dňa 2013, ktorý organizuje Platforma MVRO a jej členovia 18. októbra 2013 v bratislavskej Starej tržnici pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe.   Rozvojový deň 2013 nesie podnázov Slovensko pomáha vo svete už viac ako 10 rokov a sleduje cieľ pripomenúť, že Slovensko poskytuje oficiálnu rozvojovú pomoc od roku 2003, predstaviť, popularizovať a oceniť slovenské subjekty, ktoré pôsobia v oblasti rozvojovej spolupráce, humanitárnej pomoci a globálneho vzdelávania v snahe získať ďalšiu priazeň, podporu a väčšiu angažovanosť verejnosti na aktivitách slovenských organizácií. Fotosúťaž Ľudské práva v rozvojovej spolupráci je jednou z aktivít v rámci projektu „V4 Aid – United Support for Millennium Development Goals“, ktorý podporila Európska komisia. Podrobnejšie informácie o európskom projekte, téme, podmienkach súťaže, spôsobe prihlásenia, ako aj víťazné fotografie z predchádzajúcich dvoch ročníkov súťaže nájdete na fotosutaz.mvro.sk/.

O organizátorovi súťaže:

Platforma MVRO je strešnou organizáciou pre 33 mimovládnych a neziskových organizácií zo Slovenska, ktoré sa zaoberajú predovšetkým rozvojovou spoluprácou a humanitárnou pomocou v zahraničí. Každý rok pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti chudobe združenie organizuje Rozvojový deň, usporadúva fotosúťaž Ľudské práva v rozvojovej spolupráci, vedie databázu záujemcov o prácu a dobrovoľníctvo v rozvojových krajinách a na Slovensku, ako aj informuje verejnosť o globálnych témach a aktivitách realizovaných v menej rozvinutých krajinách sveta prostredníctvom stránky facebook.com/rozvojova.pomoc  a časopisu Rozvojová spolupráca. Široká verejnosť – fyzické a právnické osoby môžu podporiť činnosť združenia prostredníctvom členstva v elitnom Klube priateľov Platformy MVRO. Bližšie informácie o Platforme MVRO, ako aj o možnostiach, ako jej činnosť podporiť nájdete na www.mvro.sk.

Kontakt:

Platforma MVRO Miletičova 7, 821 08 Bratislava [email protected] http://www.mvro.sk http://www.fotosutaz.mvro.sk Tigran Aleksanyan Koordinátor fotosúťaže [email protected]    tel.: 02/20 44 52 55 mobil: 0901/710 245