Pavol Barabáš uvádza film o jednom z posledných pôvodných kmeňov Afriky - Suri

Na MFF Febiofest sa hral len v regiónoch, aj to mu však stačilo na to, aby sa stal tretím najnavštevovanejším filmom festivalu. Pavol Barabáš sa vo svojom najnovšom dokumentárnom filme Suri vydal proti prúdu času na dobrodružnú cestu k prírodnému kmeňu, ktorý etiópska vláda pomaly, ale isto likviduje. Kde sú hranice pri honbe za bohatstvom, sa spýta po skončení filmu každý z nás. 

V oblasti juhozápadnej Etiópie izolovane žije pôvodný africký kmeň Suri. Spoznáme ich napríklad podľa žien, ktoré si často vkladajú do spodnej pery hlinené tanieriky – labrety. Je to spolu s maľovaním tiel bielou hlinkou a skarifikáciou ich najvýraznejší znak. O Surmoch sa hovorí ako o hrdých, nebezpečných a nebojácnych ľuďoch. V živote je pre nich najdôležitejší ich dobytok a sloboda. Nechcú nič iné, len žiť ďalej ako doteraz, pokojne a tradične ako ich predkovia. Pred pár rokmi však na ich území objavili ložiská ropy a zlata, čo výrazne zmenilo názor etiópskej vlády na osady Surmov. Určuje im nové pravidlá, zakazuje tradície, pripravuje ich vysídlenie a tichú likvidáciu na vlastnom území. Sú negramotní, nemajú doklady o vlastníctve pôdy, čo celý proces zjednodušuje. Surmovia sa teda aktívne bránia ako vedia – samopalmi. Otázkou ostáva, dokedy budú schopní vzdorovať.

Expedícia v zložení Pavol Barabáš, Ivan Bulík, Miroslav Dušek, Matej Fabiánek a Tomáš Lukačovič splavila v roku 2012 pravdepodobne ako jedna z prvých posádok tajomnú a neprebádanú rieku Godžeb, ktorou sa chceli dostať na juh územia.

Cieľom bolo bližšie spoznať kmeň Suri 

„Mali sme len nejasnú predstavu o rieke, jednoduché, neisté mapy zo satelitu,“ hovorí Ivan Bulík. Cieľom však bolo bližšie spoznať kmeň Suri a zdokumentovať ich spôsob života skôr ako úplne vymizne. „Africký kmeň Suri, ktorý žil doteraz izolovane na etiópsko – sudánskej hranici, bol pre mňa synonymom slobodných ľudí – nezávislých od okolitého sveta. Teraz stojí pred existenčnou hrozbou,“ hovorí Pavol Barabáš. Po 200 km sa plavba cez africkú divočinu končí. Ďalej pokračuje režisér vo dvojici s Ivanom Bulíkom pešo na odľahlé  územia kmeňa Suri.

Na dlhom putovaní po surmských osadách, sa aj nám, divákom, vďaka kamere Pavla Barabáša, otvára dovtedy záhadný svet ukrytý hlboko v horách. Uvedomujeme si jeho krehkosť, no zároveň silu a pýtame sa sami seba, prečo nás vidina materiálneho bohatstva zaslepuje až natoľko, že nevidíme dôsledky, ktoré náš blahobyt v treťom svete spôsobuje. Film je dôležitým nielen preto, že sa stáva možno jedným z posledných materiálov o tomto kmeni, ale aj preto, že ponúka možnosť začať o probléme hovoriť. Autor filmu kladie divákom provokatívnu a znepokojivú otázku, za akú cenu čerpá ekonomicky vyspelý západný svet svoj luxus a ako svojím životným postojom a konaním ovplyvňujeme aj životy, o ktorých ani netušíme, že existujú.
 
 
Dokumentárny film Suri prináša do kín Asociácia slovenských filmových klubov, prvýkrát v distribučnej premiére 21. mája, pričom v Bratislave bude uvedený osobne režisérom Pavlom Barabášom.